EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:291:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 291, 01. joulukuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2009.291.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 291

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
1. joulukuuta 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan keskuspankki

2009/C 291/01

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 12 päivänä marraskuuta 2009, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevien pääomavaatimusten sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettelyn osalta (CON/2009/94)

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2009/C 291/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5647 – Advent/GFKL) (1)

7

2009/C 291/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5640 – SCF/AIG BANK/AIG Credit) (1)

7


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2009/C 291/04

Euron kurssi

8

2009/C 291/05

Komission ilmoitus, joka koskee osapuolia, jotka on vapautettu luvasta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuonnin vapauttamiseksi neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta polkumyyntitullista, jonka voimassaoloa jatkettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 1524/2000, jota on viimeksi muutettu neuvoston asetuksella (EY) N:o 1095/2005, koskevan komission asetuksen (EY) N:o 88/97 nojalla: tiettyjen vapautettujen osapuolten nimiä ja osoitteita koskevat muutokset

9

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2009/C 291/06

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) (1)

12

2009/C 291/07

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) (1)

17

2009/C 291/08

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) (1)

23


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2009/C 291/09

Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuontiin sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemisesta

28

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2009/C 291/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5719 – Oaktree/SGD) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

31

2009/C 291/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5668 – Safran/SIA/Safran Electronics Asia) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

32


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top