Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:247E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 247, 15. lokakuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.CE2009.247.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 247E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
15. lokakuuta 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

Euroopan parlamentti
ISTUNTOKAUSI 2008–2009
Istunnot 9.–10. huhtikuuta 2008
HYVÄKSYTYT TEKSTIT
Tämän istunnon pöytäkirja on julkaistu Virallisessa lehdessä C 138 E, 5.6.2008

 

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti

 

Torstai 10 päivänä huhtikuuta 2008

2009/C 247E/01

Kalastusoikeusperustaiset hallinnointivälineetEuroopan parlamentin päätöslauselma 10. huhtikuuta 2008 kalastusoikeusperustaisista hallinnointivälineistä kalastusalalla (2007/2111(INI))

1

2009/C 247E/02

Tiibetin tilanneEuroopan parlamentin päätöslauselma 10. huhtikuuta 2008 Tiibetistä

5

2009/C 247E/03

Kroatian edistymiskertomus vuodelta 2007Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. huhtikuuta 2008 Kroatian edistymiskertomuksesta vuodelta 2007 (2007/2267(INI))

7

2009/C 247E/04

Syövän torjunta laajentuneessa Euroopan unionissaEuroopan parlamentin päätöslauselma 10. huhtikuuta 2008 syövän torjunnasta laajentuneessa Euroopan unionissa

11

2009/C 247E/05

Kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman väliarviointiEuroopan parlamentin päätöslauselma 10. huhtikuuta 2008 kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman väliarvioinnista (2007/2204(INI))

18

2009/C 247E/06

Euroopan kulttuuriteollisuusEuroopan parlamentin päätöslauselma 10. huhtikuuta 2008 Euroopan kulttuuriteollisuudesta (2007/2153(INI))

25

2009/C 247E/07

Kulttuuria kansainvälistyvässä maailmassa koskeva Euroopan toimintasuunnitelmaEuroopan parlamentin päätöslauselma 10. huhtikuuta 2008 kulttuuria kansainvälistyvässä maailmassa koskevasta Euroopan toimintasuunnitelmasta (2007/2211(INI))

32

2009/C 247E/08

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen Euroopassa – vaihtoehdot EU:n toimille (Vihreä kirja)Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. huhtikuuta 2008 komission vihreästä kirjasta ”Sopeutuminen ilmastonmuutokseen Euroopassa – vaihtoehdot EU:n toimille” (KOM(2007)0354 lopullinen)

41

2009/C 247E/09

Kaikkien julkisen palvelun televisio-ohjelmien tekstittäminen EU:ssaEuroopan parlamentin kannanotto kaikkien julkisen palvelun televisio-ohjelmien tekstittämiseen EU:ssa

48

 

 

Euroopan parlamentti

 

Keskiviikko 9 päivänä huhtikuuta 2008

2009/C 247E/10

Androula Vassilioun Euroopan komission jäseneksi nimittämisen hyväksyminenEuroopan parlamentin päätös 9. huhtikuuta 2008 Androula Vassilioun komission jäseneksi nimittämisen hyväksymisestä

50

 

Torstai 10 päivänä huhtikuuta 2008

2009/C 247E/11

Lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. huhtikuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta siirtymäkauden pidentämisen osalta (KOM(2007)0572 — C6-0334/2007 — 2007/0202(COD))

51

P6_TC1-COD(2007)0202
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. huhtikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2008 antamiseksi lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta siirtymäkauden pidentämisen osalta

51

2009/C 247E/12

Euroopan muuttoliikkeiden verkosto *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. huhtikuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan muuttoliikkeiden verkoston perustamisesta (KOM(2007)0466 — C6-0303/2007 — 2007/0167(CNS))

52

2009/C 247E/13

Yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen varainhoidosta annetun malliasetuksen muuttaminen *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. huhtikuuta 2008 luonnoksesta komission asetukseksi (EY) tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1653/2004 muuttamisesta (SEK(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS))

60

2009/C 247E/14

Neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskeva varainhoidon puiteasetus *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. huhtikuuta 2008 luonnoksesta komission asetukseksi (EY, Euratom) Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 muuttamisesta (SEK(2007)1013 — C6-0417/2007 — 2007/0151(CNS))

67

2009/C 247E/15

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoEuroopan parlamentin päätöslauselma 10. huhtikuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan nojalla (KOM(2008)0094 — C6-0085/2008 — 2008/2043(ACI))

75

2009/C 247E/16

Vuoden 2009 talousarvion suuntaviivat — (pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX)Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. huhtikuuta 2008 vuoden 2009 talousarviomenettelyn suuntaviivoista, pääluokka I — Euroopan parlamentti, pääluokka II — Neuvosto, pääluokka IV — Tuomioistuin, pääluokka V — Tilintarkastustuomioistuin, pääluokka VI — Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, pääluokka VII — Alueiden komitea, pääluokka VIII — Euroopan oikeusasiamies, pääluokka IX — Euroopan tietosuojavaltuutettu (2008/2021(BUD))

78

2009/C 247E/17

Eurostars *** IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. huhtikuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhteiseen, tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pk-yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan (KOM(2007)0514 — C6-0281/2007 — 2007/0188(COD))P6_TC1-COD(2007)0188Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. huhtikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2008/EY tekemiseksi yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan

83

2009/C 247E/18

Hiili- ja terästutkimusrahasto *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. huhtikuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi monivuotisten teknisten suuntaviivojen vahvistamisesta hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelmaa varten (KOM(2007)0393 — C6-0248/2007 — 2007/0135(CNS))

84

2009/C 247E/19

Yhteisön kalastusalusten kalastustoiminta yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsy yhteisön vesille *Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. huhtikuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille (KOM(2007)0330 — C6-0236/2007 — 2007/0114(CNS))

87


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

** I

Yhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely

** II

Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely

***

Hyväksyntämenettely

*** I

Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely

*** II

Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely

*** III

Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)

Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▐ .

Yksiköiden tekemät korjaukset ja tekniset mukautukset: uusi tai muutettu teksti merkitään kursiivilla, poistot symbolilla ║.

FI

 

Top