Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:218:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 218, 11. syyskuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2009.218.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 218

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
11. syyskuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

25. ja 26. helmikuuta 2009 pidetty 451. täysistunto

2009/C 218/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Eurooppalainen yhteiskuntapalvelu (valmisteleva lausunto)

1

2009/C 218/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: Yhteistyö ja tiedonvaihto tutkimusjärjestöjen, teollisuuden ja pk-yritysten välillä – innovoinnin tärkeä edellytys (oma-aloitteinen lausunto)

8


 

III   Valmistelevat säädökset

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

25. ja 26. helmikuuta 2009 pidetty 451. täysistunto

2009/C 218/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta

15

2009/C 218/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta komission tiedonanto euroopan parlamentille, neuvostolle ja euroopan talous- ja sosiaalikomitealle nanomateriaaleja koskeva sääntely

21

2009/C 218/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi neuvoston direktiivien 77/91/ETY, 78/855/ETY ja 82/891/ETY sekä direktiivin 2005/56/EY muuttamisesta tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevien vaatimusten osalta sulautumisissa ja jakautumisissa

27

2009/C 218/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta

30

2009/C 218/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteentoimivuusratkaisuista eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA)

36

2009/C 218/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi taajuusalueista, jotka varataan yleiseurooppalaisen yleisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen yhteen sovitettuun käyttöönottoon yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 87/372/ETY muuttamisesta

41

2009/C 218/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ehdotus: neuvoston asetus kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla

43

2009/C 218/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle kestävän kulutuksen ja tuotannon ja kestävän teollisuuspolitiikan toimintaohjelmasta

46

2009/C 218/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä

50

2009/C 218/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus hyljetuotteiden kaupasta

55

2009/C 218/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä)

59

2009/C 218/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ehdotus: Neuvoston asetus eläinten suojelusta lopettamisen yhteydessä

65

2009/C 218/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Euroopan yhteinen maahanmuuttopolitiikka: periaatteet, toimet ja välineet

69

2009/C 218/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Turvapaikkapolitiikan toimintasuunnitelma – EU:n yhdennetty lähestymistapa suojeluun

78

2009/C 218/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Vihreä kirja – Maahanmuutto ja liikkuvuus – EU:n koulutusjärjestelmien haasteet ja mahdollisuudet

85

2009/C 218/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ehdotus: neuvoston suositus Euroopan toimista harvinaisten sairauksien alalla

91

2009/C 218/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ehdotus: neuvoston direktiivi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta alennettujen arvonlisäverokantojen osalta

96

2009/C 218/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Vastatoimet öljyn hinnannousulle

101

2009/C 218/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista Ehdotus: neuvoston asetus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta — Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttamisesta energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuuden osalta — Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan sosiaalirahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1081/2006 muuttamisesta uusien tukikelpoisten kustannustyyppien lisäämiseksi

107


FI

 

Top