EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:197:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 197, 21. elokuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2009.197.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 197

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
21. elokuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2009/C 197/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5563 – SHV/ERIKS) (1)

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2009/C 197/02

Euron kurssi

2

2009/C 197/03

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 89/336/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/108/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja numerot)  (1)

3

2009/C 197/04

Komission tiedonanto radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY täytäntöönpanoksi(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja numerot)  (1)

3

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2009/C 197/05

Luettelo kansainvälisistä tarkastukseen ja valvontaan erikoistuneista laitoksista, jäljempänä ’valvontalaitokset’, jotka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet asetuksen (EY) N:o 800/1999 liitteen VI mukaisesti (Tämä luettelo korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 222, sivulla 14, 30 päivänä elokuuta 2008 julkaistun luettelon)

4

2009/C 197/06

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan nojalla laadittu komission ilmoitus – Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti (1)

8


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2009/C 197/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5598 – Dragados/Pol-Aqua Group) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

9

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2009/C 197/08

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

10

2009/C 197/09

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

14


 

2009/C 197/10

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top