Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:180:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 180, 01. elokuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2009.180.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 180

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
1. elokuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Tuomioistuin

2009/C 180/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 167, 18.7.2009

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Tuomioistuin

2009/C 180/02

Asia C-142/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.6.2009 (Luleå tingsrättin (Ruotsi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Åklagaren v. Percy Mickelsson, Joakim Roos (Direktiivi 94/25/EY — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Huviveneet — Kielto käyttää vesiskoottereita yleisten kulkuväylien ulkopuolella — EY 28 ja EY 30 artikla — Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet — Markkinoille pääsy — Este — Ympäristönsuojelu — Oikeasuhteisuus)

2

2009/C 180/03

Asia C-480/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 92/50/ETY — Jätteidenkäsittelypalvelujen hankinta ilman muodollista eurooppalaista tarjouskilpailumenettelyä — Paikallisten julkisyhteisöjen välinen yhteistyö)

2

2009/C 180/04

Asia C-241/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.6.2009 (Riigikohusin (Viron tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — JK Otsa Talu OÜ v. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) (EMOTR — Asetus (EY) N:o 1257/1999 — Maaseudun kehittämistä koskeva yhteisön tuki — Tuki ympäristölle suotuisille maatalouden tuotantomenetelmille)

3

2009/C 180/05

Asia C-250/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 4.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 93/38/ETY — Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan julkiset hankinnat — Hankintaa koskevan sopimuksen tekeminen ilman ennalta esitettyä tarjouskilpailukutsua — Edellytykset — Tarjouksen hylkäämisperusteiden ilmoittaminen — Määräaika)

3

2009/C 180/06

Asia C-300/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 11.6.2009 (Oberlandesgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik v. AOK Rheinland/Hamburg (Direktiivi 2004/18/EY — Julkiset tavara- ja palveluhankinnat — Julkiset sairausvakuutuskassat — Julkisoikeudelliset laitokset — Hankintaviranomaiset — Tarjouskilpailu — Yksilöllisesti potilaiden tarpeisiin mukautettujen ortopedisten jalkineiden valmistaminen ja toimittaminen — Potilaille annetut yksityiskohtaiset neuvot)

4

2009/C 180/07

Asia C-303/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.6.2009 (korkeimman hallinto-oikeuden (Suomi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy:n vireille panema asia (Sijoittautumisvapaus — Direktiivi 90/435/ETY — Yhteisövero — Osingonjako — Lähdevero osingoista, jotka maksetaan muille ulkomailla asuville yhteisöille kuin kyseisessä direktiivissä tarkoitetuille yhtiöille — Maassa asuville yhteisöille maksettujen osinkojen verovapaus)

5

2009/C 180/08

Asia C-429/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 11.6.2009 (Gerechtshof te Amsterdamin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Inspecteur van de Belastingdienst v. X BV (Kilpailupolitiikka — EY 81 ja EY 82 artikla — Asetuksen (EY) N:o 1/2003 15 artiklan 3 kohta — Komission esittämät kirjalliset huomautukset — Komission päätöksellä määrätyn sakon verovähennyskelpoisuutta koskeva kansallinen riita-asia)

5

2009/C 180/09

Asia C-487/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.6.2009 (Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, toiminimellä ”Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”, ja Starion International Ltd (Direktiivi 89/104 /ETY — Tavaramerkit — 5 artiklan 1 ja 2 kohta — Käyttäminen vertailevassa mainonnassa — Oikeus kieltää tämä käyttäminen — Maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen — Tavaramerkin tehtäville aiheutettu vahinko — Direktiivi 84/450/ETY — Vertaileva mainonta — 3 a artiklan 1 kohdan g ja h alakohta — Vertailevan mainonnan sallittavuuden edellytykset — Tavaramerkin maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen — Tavaran tai palvelun esittäminen jäljitelmänä tai toisintona)

6

2009/C 180/10

Asia C-521/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Alankomaiden kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Sopimus Euroopan talousalueesta — 40 artikla — Pääomien vapaa liikkuvuus — Alankomaalaisten yhtiöiden maksamien osinkojen syrjivä kohtelu — Lähdevero — Vapautus — Osingonsaajayhtiöt, jotka ovat sijoittautuneet yhteisön jäsenvaltioihin — Osingonsaajayhtiöt, jotka ovat sijoittautuneet Islantiin tai Norjaan)

7

2009/C 180/11

Asia C-527/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.6.2009 (High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Divisionin (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — The Queen, Generics (UK) Ltd:n hakemuksesta v. Licensing Authority, joka toimii Medicines and Healthcare products Regulatory Agencyn välityksellä (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2001/83/EY — Ihmisille tarkoitetut lääkkeet — Myyntilupa — Epäämisperusteet — Geneeriset lääkkeet — ”Vertailulääkkeen” käsite)

7

2009/C 180/12

Asia C-529/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.6.2009 (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH (Kolmiulotteinen yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — 51 artiklan 1 kohdan b alakohta — Merkitykselliset perusteet arvioitaessa sitä, onko hakija jättänyt yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen ”vilpillisessä mielessä”)

8

2009/C 180/13

Asia C-542/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 11.6.2009 — Imagination Technologies Ltd v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Rekisteröinnin esteet — Asetus (EY) N:o 40/94 — 7 artiklan 3 kohta — Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky — Rekisteröintihakemuksen jättämispäivää myöhempi käyttö)

8

2009/C 180/14

Asia C-560/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 4.6.2009 (Tallinna Halduskohusin (Viron tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Balbiino AS v. Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus (Viron liittyminen — Siirtymätoimenpiteet — Maataloustuotteet — Sokeri — Ylijäämävarastot — Asetukset (EY) N:o 1972/2003, N:o 60/2004 ja N:o 832/2005)

9

2009/C 180/15

Asia C-561/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2001/23/EY — Yrityksen luovutus — Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen — Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan tiettyjä oikeuksia ei sovelleta ”kriisitilassa” olevien yritysten luovutuksiin)

10

2009/C 180/16

Asia C-564/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Itävallan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 49 artikla — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Patenttiasiamiehet — Velvollisuus ottaa ammatillista vastuuta koskeva vastuuvakuutus — Velvollisuus nimetä asiankirjojen vastaanottamista varten henkilö siinä jäsenvaltiossa, jossa palvelut tarjotaan)

10

2009/C 180/17

Asia C-566/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.6.2009 (Hoge Raad der Nederlanden Den Haagin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Staatssecretaris van Financiën v. Stadeco BV (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — 21 artiklan 1 kohdan c alakohta — Yksistään sillä perusteella maksettavaksi tuleva vero, että se on mainittu laskussa — Perusteettomasti laskutetun veron oikaiseminen — Perusteeton etu)

11

2009/C 180/18

Asia C-568/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 43 ja EY 48 artikla — Optikot — Sijoittautumisen edellytykset — Optiikkatuotteiden liikkeiden perustaminen ja pitäminen — Yhteisöjen tuomioistuimen tuomion puutteellinen täytäntöönpano — Kiinteämääräinen hyvitys)

11

2009/C 180/19

Asia C-572/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.6.2009 (Krajský soud v Ústí nad Labemin (Tšekin tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — RLRE Tellmer Property s.r.o. v. Finanční ředitelství v Ústí nad Labem (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Kiinteän omaisuuden vuokrauksen vapautus — Vuokraukseen liittyvä yleisten tilojen siivous — Liitännäiset suoritukset)

12

2009/C 180/20

Asia C-8/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 4.6.2009 (College van Beroep voor het bedrijfslevenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV v. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Ennakkoratkaisupyyntö — EY 81 artiklan 1 kohta — Yhdenmukaistetun menettelytavan käsite — Yhdenmukaistamisen ja yritysten markkinakäyttäytymisen välinen syy-yhteys — Arviointi kansallisen oikeuden säännösten nojalla — Kysymys siitä, riittääkö yksi kokous vai onko yhdenmukaistamisen oltava pitkäaikaista ja säännöllistä)

12

2009/C 180/21

Asia C-16/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 11.6.2009 (Administratīvā apgabaltiesan (Latvian tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Schenker SIA v. Valsts ieņēmumu dienests (Yhteinen tullitariffi — Tariffiluokittelu — Yhdistetty nimikkeistö — Aktiivimatriisi-nestekidelaitteet)

13

2009/C 180/22

Yhdistetyt asiat C-22/08 ja C-23/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 4.6.2009 (Sozialgericht Nürnbergin (Saksa) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Athanasios Vatsouras (C-22/08) ja Josif Koupatantze (C-23/08) v. Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 (Euroopan unionin kansalaisuus — Henkilöiden vapaa liikkuvuus — EY 12 ja EY 39 artikla — Direktiivi 2004/38/EY — 24 artiklan 2 kohta — Pätevyyden arviointi — Jäsenvaltion kansalaiset — Työskentely toisessa jäsenvaltiossa — Palkan määrä ja työskentelyn kesto — ”Työntekijän” aseman säilyminen — Oikeus työnhakijoille myönnettäviin etuuksiin)

14

2009/C 180/23

Asia C-33/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.6.2009 (Verwaltungsgerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Agrana Zucker GmbH v. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Sokeri — Sokeriteollisuuden väliaikainen rakenneuudistusjärjestelmä — Asetuksen (EY) N:o 320/2006 11 artikla — Väliaikaisen rakenneuudistusmaksun laskeminen — Ennakoivan markkinoiltapoiston kohteena olleen kiintiön osan ottaminen huomioon — Suhteellisuusperiaate ja syrjintäkiellon periaate)

14

2009/C 180/24

Asia C-88/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.6.2009 (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — David Hütter v. Technische Universität Graz (Direktiivi 2000/78/EY — Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa — Ikäsyrjintä — Valtioon työsopimussuhteessa olevien toimihenkilöiden palkkauksen määrittäminen — Ennen 18 ikävuoden täyttämistä hankitun työkokemuksen huomiotta jättäminen)

15

2009/C 180/25

Asia C-102/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 4.6.2009 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Finanzamt Düsseldorf-Süd v. SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — 4 artiklan 5 kohdan toinen ja neljäs alakohta — Jäsenvaltioiden mahdollisuus pitää julkisoikeudellisten yhteisöjen harjoittamaa toimintaa, joka on vapautettu arvonlisäverosta kuudennen direktiivin 13 tai 28 artiklan nojalla, sellaisena toimintana, jota nämä harjoittavat viranomaisen ominaisuudessa — Käyttämistavat — Vähennysoikeus — Huomattava kilpailun vääristyminen)

15

2009/C 180/26

Asia C-109/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 28, EY 43 ja EY 49 artikla — Direktiivi 98/34/EY — Tekniset standardit ja määräykset — Sähköisiä, sähkömekaanisia ja elektronisia tietokonepelejä koskeva kansallinen lainsäädäntö — Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, jossa todetaan jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Täytäntöönpanon laiminlyönti — EY 228 artikla — Rahamääräiset seuraamukset)

16

2009/C 180/27

Asia C-144/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 4.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Suomen tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 83/182/ETY — Verovapautus — Kulkuneuvojen väliaikainen maahantuonti — Pysyvä asuinpaikka)

17

2009/C 180/28

Yhdistetyt asiat C-155/08 ja C-157/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 11.6.2009 (Hoge Raad der Nederlanden Den Haagin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — X (C-155/08) ja E. H. A. Passenheim-van Schoot (C-157/08) v. Staatssecretaris van Financiën (Palvelujen tarjoamisen vapaus — Pääomien vapaa liikkuvuus — Varallisuusvero — Tulovero — Säästötalletukset, jotka on tehty johonkin toiseen jäsenvaltioon kuin asuinpaikan jäsenvaltioon — Ilmoittamatta jättäminen — Jälkiverotusaika — Jälkiverotusajan pidentäminen, kun kyse on asuinpaikan jäsenvaltion ulkopuolella pidetyistä varoista — Direktiivi 77/799/ETY — Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäinen apu välittömien ja välillisten verojen alalla — Pankkisalaisuus)

17

2009/C 180/29

Asia C-158/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.6.2009 (Commissione Tributaria Regionale di Triesten (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste v. Pometon SpA (Yhteisön tullikoodeksi — Asetus (EY) N:o 384/96 — Polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautuminen — Asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 — Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen — Jalostus sisäisessä jalostusmenettelyssä — Väärinkäytös)

18

2009/C 180/30

Asia C-170/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 11.6.2009 (College van Beroep voor het Bedrijfslevenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — H.J. Nijemeisland v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Yhteinen maatalouspolitiikka — Naudanliha — Asetus (EY) N:o 795/2004 — 3 a artikla — Tiettyjä tukijärjestelmiä koskeva yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä — Tilatuki — Viitemäärän vahvistaminen — Tuen vähentäminen ja tuen ulkopuolelle jättäminen)

18

2009/C 180/31

Asia C-173/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.6.2009 (Gerechtshof te Amsterdamin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Kloosterboer Services BV v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam (Yhteinen tullitariffi — Tullinimikkeet — Lämmönsiirtimestä ja tuulettimesta koostuvat tietokoneen jäähdytysjärjestelmät — Luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön)

19

2009/C 180/32

Asia C-243/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 4.6.2009 (Budaörsi Városi Bíróságin (Unkarin tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Pannon GSM Zrt/Erzsébet Sustikné Győrfi (Direktiivi 93/13/ETY — Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot — Kohtuuttoman sopimusehdon oikeusvaikutukset — Kansallisen tuomioistuimen toimivalta ja velvollisuus tutkia viran puolesta oikeuspaikkalausekkeen kohtuuttomuus — Arviointiperusteet)

19

2009/C 180/33

Asia C-285/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 4.6.2009 (Cour de cassationin (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Société Moteurs Leroy Somer v. Société Dalkia France ja Société Ace Europe (Tuotevastuu — Direktiivi 85/374/ETY — Soveltamisala — Ammattikäyttöön tarkoitetulle esineelle, jota on käytetty tässä käyttötarkoituksessa, aiheutunut vahinko — Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan vahinkoa kärsinyt voi vaatia tällaisen vahingon korvaamista, jos vahinkoa kärsinyt vain näyttää toteen vahingon, tuotteen puutteellisen turvallisuuden sekä syy-yhteyden — Yhteensoveltuvuus)

20

2009/C 180/34

Asia C-327/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvollisuuksien noudattamatta jättäminen — Direktiivit 89/665/ETY ja 92/13/ETY — Julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvät muutoksenhakumenettelyt — Tehokkaan muutoksenhaun takaaminen — Hankintapäätöksen niille tarjoajille, joiden tarjousta ei ole hyväksytty, ilmoittamisen ja asianomaisen hankintasopimuksen allekirjoittamisen välillä noudatettava vähimmäisodotusaika)

21

2009/C 180/35

Asia C-335/08 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.6.2009 — Transports Schiocchet — Excursions SARL v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Vahingonkorvauskanne — Asetukset (ETY) N:o 517/72 ja 684/92 — Kansainvälinen henkilöliikenne linja-autoilla — Sopimussuhteen ulkopuolisen yhteisön vastuun täyttymisen edellytykset — Vanhentumisaika)

21

2009/C 180/36

Asia C-417/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2004/35/EY — Ympäristövastuu ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta — Täytäntöönpanon laiminlyönti)

22

2009/C 180/37

Asia C-422/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 18.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Itävallan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2004/35/EY — Ympäristövastuu — Ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja korjaaminen — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

22

2009/C 180/38

Asia C-427/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 4.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2006/100/EY — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

23

2009/C 180/39

Asia C-546/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 11.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ruotsin kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2005/60/EY — Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

23

2009/C 180/40

Asia C-555/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 4.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ruotsin kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2005/56/EY — Pääomayhtiöiden rajatylittävät sulautumiset — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

24

2009/C 180/41

Asia C-217/08: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 17.3.2009 (Tribunale ordinario di Milanon (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rita Mariano v. Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohta — Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa — EY 12 ja EY 13 artikla — Jälkeen jääneen etuuden myöntäminen — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään jälkeen jääneen puolison ja jälkeen jääneen avopuolison erilaisesta kohtelusta)

24

2009/C 180/42

Asia C-153/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Schwerin (Saksa) on esittänyt 4.5.2009 — Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG v. Amt für Landwirtschaft Bützow

25

2009/C 180/43

Asia C-156/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 6.5.2009 — Finanzamt Leverkusen v. Verigen Transplantation Service International AG

25

2009/C 180/44

Asia C-157/09: Kanne 7.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Alankomaiden kuningaskunta

25

2009/C 180/45

Asia C-158/09: Kanne 7.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

26

2009/C 180/46

Asia C-159/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de commerce de Bourges (Ranska) on esittänyt 8.5.2009 — Lidl SNC v. Vierzon Distribution SA

27

2009/C 180/47

Asia C-163/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka First-tier Tribunal (Tax) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 8.5.2009 — Repertoire Culinaire Ltd v. The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

27

2009/C 180/48

Asia C-164/09: Kanne 8.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

28

2009/C 180/49

Asia C-173/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) on esittänyt 14.5.2009 — Georgi Ivanov Elchinov v. Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa

28

2009/C 180/50

Asia C-176/09: Kanne 15.5.2009 — Luxemburgin suurherttuakunta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

29

2009/C 180/51

Asia C-177/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Belgia) on esittänyt 15.5.2009 — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Jean-Marie Solvay de la Hulpe ja Alix Walsh v. Région wallonne

30

2009/C 180/52

Asia C-178/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Belgia) on esittänyt 15.5.2009 — Action et défense de l’environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux ja Zénon Darquenne v. Région wallonne

31

2009/C 180/53

Asia C-179/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Belgia) on esittänyt 15.5.2009 — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay ja Alix Walsh v. Région wallonne

31

2009/C 180/54

Asia C-185/09: Kanne 26.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ruotsin kuningaskunta

32

2009/C 180/55

Asia C-186/09: Kanne 26.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

33

2009/C 180/56

Asia C-189/09: Kanne 28.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Itävallan tasavalta

33

2009/C 180/57

Asia C-190/09: Kanne 28.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Kyproksen tasavalta

33

2009/C 180/58

Asia C-192/09: Kanne 28.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Alankomaiden kuningaskunta

34

2009/C 180/59

Asia C-203/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 8.6.2009 — Volvo Car Germany GmbH v. Autohof Weidensdorf GmbH

34

2009/C 180/60

Asia C-206/09: Kanne 5.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

35

2009/C 180/61

Asia C-212/09: Kanne 11.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta

35

2009/C 180/62

Asia C-496/07: Yhteisöjen tuomioistuimen seitsemännen jaoston puheenjohtajan määräys 6.3.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Tšekin tasavalta

36

2009/C 180/63

Asia C-106/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 24.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

36

2009/C 180/64

Yhdistetyt asiat C-359/08–C-361/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 2.4.2009 (Raad van Staten (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Stichting Greenpeace Nederland (C-359/08–C-361/08) ja Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie ”VoMiGen” (C-360/08) v. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, muu osapuoli: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH

36

2009/C 180/65

Asia C-524/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 26.3.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta

36

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2009/C 180/66

Asia T-318/01: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.6.2009 — Othman v. neuvosto ja komissio (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Kumoamiskanne — Vaatimusten muuttaminen — Perusoikeudet — Omistusoikeus, oikeus tulla kuulluksi ja oikeus tehokkaaseen tuomioistuinvalvontaan)

37

2009/C 180/67

Asia T-292/02: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.6.2009 — Confederazione v. komissio (Valtiontuet — Italian viranomaisten tietyille julkisia palveluja tuottaville yrityksille verovapautuksien ja halpakorkoisten lainojen muodossa myöntämiä tukia koskeva ohjelma — Päätös, jossa tuet todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomiksi — Kumoamiskanne — Yritysten yhteenliittymä — Päätös ei koske kantajaa erikseen — Tutkimatta jättäminen)

37

2009/C 180/68

Asia C-297/02: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.6.2009 — ACEA v. komissio (Valtiontuet — Italian viranomaisten tietyille julkisia palveluja tuottaville yrityksille verovapautuksien ja halpakorkoisten lainojen muodossa myöntämiä tukia koskeva ohjelma — Päätös, jossa tuet todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomiksi — Kumoamiskanne — Yksityistä erikseen koskeva päätös — Tutkittavaksi ottaminen — Voimassa olevat tuet vai uudet tuet — EY 87 artiklan 3 kohdan c alakohta)

38

2009/C 180/69

Asia T-300/02: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.6.2009 — AMGA v. komissio (Valtiontuet — Italian viranomaisten tietyille julkisia palveluja tuottaville yrityksille verovapautuksien ja halpakorkoisten lainojen muodossa myöntämiä tukia koskeva ohjelma — Päätös, jossa tuet todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomiksi — Kumoamiskanne — Toimi ei koske kantajaa erikseen — Tutkimatta jättäminen)

38

2009/C 180/70

Asia T-301/02: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.6.2009 — AEM v. komissio (Valtiontuet — Italian viranomaisten tietyille julkisia palveluja tuottaville yrityksille verovapautuksien ja halpakorkoisten lainojen muodossa myöntämiä tukia koskeva ohjelma — Päätös, jossa tuet todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomiksi — Kumoamiskanne — Yksityistä erikseen koskeva päätös — Tutkittavaksi ottaminen — Voimassa olevat tuet vai uudet tuet — EY 87 artiklan 3 kohdan c alakohta)

39

2009/C 180/71

Asia T-309/02: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.6.2009 — Acegas v. komissio (Valtiontuet — Italian viranomaisten tietyille julkisia palveluja tuottaville yrityksille verovapautuksien ja halpakorkoisten lainojen muodossa myöntämiä tukia koskeva ohjelma — Päätös, jossa tuet todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomiksi — Kumoamiskanne — Toimi ei koske kantajaa erikseen — Tutkimatta jättäminen)

39

2009/C 180/72

Asia T-189/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.6.2009 — ASM Brescia v. komissio (Valtiontuet — Italian viranomaisten tietyille julkisia palveluja tuottaville yrityksille verovapautuksien ja halpakorkoisten lainojen muodossa myöntämiä tukia koskeva ohjelma — Päätös, jossa tuet todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomiksi — Kumoamiskanne — Toimi ei koske kantajaa erikseen — Tutkittavaksi ottaminen — EY 87 artiklan 3 kohdan c alakohta — EY 86 artiklan 2 kohta)

40

2009/C 180/73

Asia T-269/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 19.6.2009 — Socratec v. komissio (Kilpailu — Yrityskeskittymät — Tieliikenteen telemaattisten järjestelmien markkinat — Oikeudenkäynnin kuluessa konkurssiin julistettu kantaja — Oikeussuojan tarpeen lakkaaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

40

2009/C 180/74

Asia T-48/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 19.6.2009 — Qualcomm v. komissio (Kilpailu — Yrityskeskittymät — Tieliikenteen telemaattisten järjestelmien markkinat — Päätös, jolla todetaan yrityskeskittymä yhteismarkkinoille soveltuvaksi — Sitoumukset — Ilmeinen arviointivirhe — Harkintavallan väärinkäyttö — Perusteluvelvollisuus)

41

2009/C 180/75

Asia T-222/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.6.2009 — Italia v. komissio (Valtiontuet — Italian viranomaisten tietyille julkisia palveluja tuottaville yrityksille verovapautuksien ja halpakorkoisten lainojen muodossa myöntämiä tukia koskeva ohjelma — Päätös, jossa tuet todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomiksi — Voimassa olevat tuet vai uudet tuet — EY 86 artiklan 2 kohta)

41

2009/C 180/76

Asia T-257/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 10.6.2009 — Puola v. komissio (Maatalous — Yhteinen markkinajärjestely — Uusien jäsenvaltioiden liittymisen yhteydessä säädettävät siirtymätoimenpiteet — Asetus (EY) N:o 1972/2003 maataloustuotteiden kaupan osalta toteutettavista toimenpiteistä — Kumoamiskanne — Kanteen nostamisen määräaika — Alkamisajankohta — Myöhästyminen — Asetuksen säännöksen muuttaminen — Kanneoikeuden uudelleen alkaminen tätä säännöstä ja kaikkia sen kanssa saman kokonaisuuden muodostavia säännöksiä vastaan — Tutkittavaksi ottaminen osittain — Oikeasuhteisuus — Syrjintäkiellon periaate — Perusteltu luottamus — Perustelut)

42

2009/C 180/77

Asia T-498/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 17.6.2009 — Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group v. neuvosto (Polkumyynti — Kiinasta peräisin olevan glyfosaatin tuonti — Markkinataloudessa toimivan yrityksen asema — Asetuksen (EY) N:o 384/96 2 artiklan 7 kohdan b ja c alakohta)

42

2009/C 180/78

Asia T-369/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 19.6.2009 — Espanja v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — Yhteisörahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Viinialan uudelleen järjestelyä ja rakenteellista uudistamista koskevat tuet — Hunajan tuotanto- ja myyntiedellytysten parantamista koskevat tuet — Suunnitelman toteuttamisen yhteydessä menetettyjen tulojen käsite — Asetuksen (EY) N:o 1258/1999 13 artiklan 1 kohdan a alakohta — Maatalousmarkkinoiden tasapainottamiseen tarkoitettujen tukitoimien käsite — Asetuksen (EY) N:o 1258/1999 2 artiklan 2 kohta)

43

2009/C 180/79

Yhdistetyt asiat T-396/05 ja T-397/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 10.6.2009 — ArchiMEDES v. komissio (Välityslauseke — Sopimus, joka koskee kaupunkikiinteistön korjaussuunnitelmaa — Maksettujen ennakkojen osittainen palautus — Komission velvoittaminen suorittamaan loppusumma — Komission vastakanne — Kumoamiskanne — Saatavien perintää koskeva päätös — Veloituslasku — Sopimukseen perustuvat toimet — Tutkimatta jättäminen — Saatavien kuittaaminen)

43

2009/C 180/80

Asia T-204/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 10.6.2009 — Vivartia v. SMHV — Kraft Foods Schweiz (milko ΔΕΛΤΑ) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin milko ΔΕΛΤΑ rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön kuviomerkki MILKA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

44

2009/C 180/81

Asia T-33/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.6.2009 — Kreikka v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — Yhteisörahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Oliiviöljy, puuvilla, kuivatut viinirypäleet ja sitrushedelmät — Maksuaikojen noudattamatta jättäminen — 24 kuukauden määräaika — Ulkopuolelle jätettävien menojen arviointi — Olennainen valvonta — Suhteellisuusperiaate — Ne bis in idem -periaate — Puutteiden toteamisten ekstrapolaatio)

44

2009/C 180/82

Asia T-50/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 17.6.2009 — Portugali v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — Yhteisörahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Peltokasvien viljely — Durum-vehnä — 24 kuukauden määräaika — Asetuksen (EY) N:o 1663/95 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ensimmäinen tiedoksianto — Paikan päällä suoritettavat tarkastukset — Kaukohavaintotarkastus — Tarkastusten tehokkuus — Tarkastusten tulokset — Korjaustoimenpiteet, jotka kyseisen jäsenvaltion on toteutettava — EMOTR:lle aiheutunut taloudellinen vahinko)

45

2009/C 180/83

Yhdistetyt asiat T-114/07 ja T-115/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.6.2009 — Last Minute Network v. SMHV — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön kuviomerkki LAST MINUTE TOUR — Aikaisempi rekisteröimätön kansallinen tavaramerkki LASTMINUTE.COM — Suhteellinen hylkäysperuste — Viittaus aikaisempaa tavaramerkkiä koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön — Common law’n mukainen merkkioikeuden loukkauskanne (action for passing off) — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 4 kohta ja 52 artiklan 1 kohdan c alakohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan c alakohta))

45

2009/C 180/84

Asia T-418/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.6.2009 — LIBRO Handelsgesellschaft mbH v. SMHV — Dagmar Causley (LiBRO) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin LiBRO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön kuviomerkki LIBERO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Rekisteröinnin osittainen epääminen — Väliintulijan esittämä kumoamisvaatimus — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 134 artiklan 3 kohta — Sellaisen kirjelmän alleskirjoittaminen, jossa esitetään kanneperusteet valituslautakunnassa — Kanteen tutkittavaksi ottaminen valituslautakunnassa)

46

2009/C 180/85

Asia T-450/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 12.6.2009 — Harwin International v. SMHV — Cuadrado (Pickwick COLOUR GROUP) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Kuviomerkki-tyyppinen yhteisön tavaramerkki Pickwick COLOUR GROUP — Aikaisemmat kansalliset tavaramerkit PicK OuiC ja PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA — Pyyntö käyttämistä koskevista todisteista — Asetuksen (EY) N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 57 artiklan 2 ja 3 kohta))

46

2009/C 180/86

Asia T-464/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 17.6.2009 — Korsch v. SMHV (PharmaResearch) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin PharmaResearch rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) — Tavaramerkkihakemuksessa mainitun tavaraluettelon rajoittaminen)

47

2009/C 180/87

Asia T-33/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.6.2009 — Bastos Viegas v. SMHV — Fabre médicament (OPDREX) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin OPDREX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki OPTREX — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

47

2009/C 180/88

Asia T-67/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.6.2009 — Hedgefund Intelligence v. SMHV — Hedge Invest (InvestHedge) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin InvestHedge rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön kuviomerkki HEDGE INVEST — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

48

2009/C 180/89

Asia T-78/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.6.2009 — Baldesberger v. SMHV (pinsettien muoto) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Pinsettien muoto — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

48

2009/C 180/90

Asia T-132/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.6.2009 — ERNI Electronics v. SMHV (MaxiBridge) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin MaxiBridge rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Tavaramerkkihakemuksen kattamien tavaroiden toiminnan kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

48

2009/C 180/91

Asia T-151/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.6.2009 — Guedes — Indústria e Comércio v. SMHV — Espai Rural de Gallecs (Gallecs) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Gallecs rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit ja yhteisön kuviomerkit GALLO, GALLO AZEITE NOVO ja GALLO AZEITE — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Merkit eivät ole samankaltaisia — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta))

49

2009/C 180/92

Asia T-572/08 P: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.6.2009 — Komissio v. Traore (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Palvelukseen ottaminen — Ilmoitus avoimesta virasta — Nimeäminen komission Tansanian edustustuston toiminnanjohtajan virkaan — Haettavana olevan viran palkkaluokan määrittäminen — Palkkaluokan ja tehtävän erillisyyden periaate)

49

2009/C 180/93

Asia T-251/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 19.5.2009 — Meyer-Falk v. komissio (Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Järjestäytyneen rikollisuuden torjumista ja oikeuslaitosuudistusta Bulgariassa koskevat asiakirjat — Asiakirjaan tutustumista koskevan oikeuden epääminen — Riita-asia on menettänyt merkityksensä — Lausunnon antamisen raukeaminen)

50

2009/C 180/94

Asia T-4/09: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 4.6.2009 — UniCredit v. SMHV — Union Investment Privatfonds (UniCredit) (Yhteisön tavaramerkki — Väite — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

50

2009/C 180/95

Asia T-95/09 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 28.4.2009 — United Phosphorus v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Direktiivi 91/414/ETY — Päätös napropamidin jättämisestä sisällyttämättä direktiivin 91/414 liitteeseen I — Täytäntöönpanon lykkäämistä ja välitoimia koskeva hakemus — Fumus boni juris — Kiireellisyys — Intressivertailu)

51

2009/C 180/96

Asia T-149/09 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 8.6.2009 — Dover v. parlamentti (Väliaikainen oikeussuoja — Parlamentin suorittamien kulukorvausten takaisinperiminen maksettujen avustajakorvausten osalta — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Tutkimatta jättäminen — Kiireellisyyden puuttuminen)

51

2009/C 180/97

Asia T-182/09: Kanne 4.5.2009 — Budapesti Erőmű v. komissio

52

2009/C 180/98

Asia T-188/09: Kanne 12.5.2009 — Galileo International Technology v. SMHV — Residencias Universitarias (GALILEO)

53

2009/C 180/99

Asia T-191/09: Kanne 14.5.2009 — Hit Trading ja Berkman Forwarding v. komissio

53

2009/C 180/00

Asia T-195/09: Kanne 19.5.2009 — Matkompaniet v. SMHV — DF World of Spices (KATOZ)

54

2009/C 180/01

Asia T-197/09: Kanne 20.5.2009 — Slovenia v. komissio

54

2009/C 180/02

Asia T-201/09: Kanne 22.5.2009 — Rügen Fisch v. SMHV — Schwaaner Fischwaren (SCOMBER MIX)

55

2009/C 180/03

Asia T-202/09: Kanne 25.5.2009 — Deichmann-Schuhe v. SMHV (kuva kulman muotoisesta nauhasta, jonka reunoissa on katkoviivat)

55

2009/C 180/04

Asia T-209/09: Kanne 27.5.2009 — Alder Capital v. SMHV — Halder Holdings (ALDER CAPITAL)

56

2009/C 180/05

Asia T-213/09: Kanne 28.5.2009 — Yorma’s v. SMHV — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’s y)

57

2009/C 180/06

Asia T-214/09: Kanne 26.5.2009 — COR Sitzmöbel Helmut Lübke v. SMHV — El Corte Inglés (COR)

57

2009/C 180/07

Asia T-215/09: Kanne 3.6.2009 — Freistaat Sachsen v. komissio

58

2009/C 180/08

Asia T-217/09: Kanne 3.6.2009 — Mitteldeutsche Flughafen ja Flughafen Dresden v. komissio

58

2009/C 180/09

Asia T-218/09: Kanne 28.5.2009 — Italian tasavalta v. komissio ja EPSO

59

2009/C 180/10

Asia T-220/09: Kanne 3.6.2009 — ERGO Versicherungsgruppe v. SMHV — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO)

60

2009/C 180/11

Asia T-221/09: Kanne 3.6.2009 — ERGO Versicherungsgruppe v. SMHV — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO Group)

60

2009/C 180/12

Asia T-222/09: Kanne 1.6.2009 — INEOS Healthcare v. SMHV — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

61

2009/C 180/13

Asia T-225/09: Kanne 8.6.2009 — CLARO v. SMHV — Telefónica (Claro)

61

2009/C 180/14

Asia T-228/09: Kanne 11.6.2009 — United States Polo Association v. SMHV — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)

62

 

Virkamiestuomioistuin

2009/C 180/15

Asia F-41/09: Kanne 7.4.2009 — Roumimper v. Europol

63

2009/C 180/16

Asia F-42/09: Kanne 9.4.2009 — Esneau-Kappé v. Europol

63

2009/C 180/17

Asia F-43/09: Kanne 15.4.2009 — Heuckelom v. Europol

63

2009/C 180/18

Asia F-44/09: Kanne 17.4.2009 — Brigitte Knöll v. Europol

64

2009/C 180/19

Asia F-53/09: Kanne 20.5.2009 — J v. komissio

64

2009/C 180/20

Asia F-55/09: Kanne 26.5.2009 — Maxwell v. komissio

64

2009/C 180/21

Asia F-57/09: Kanne 2.6.2009 — Dionisio Galao v. alueiden komitea

65

2009/C 180/22

Asia F-58/09: Kanne 10.6.2009 — Pascual García v. komissio

65


FI

 

Top