Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:167:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 167, 18. heinäkuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2009.167.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 167

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
18. heinäkuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Tuomioistuin

2009/C 167/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 153, 4.7.2009

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Tuomioistuin

2009/C 167/02

Asia C-214/08 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.5.2009 — Philippe Guigard v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Vahingonkorvauskanne — Yhteisön sopimukseen perustuvan vastuun tai sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun syntymisen edellytykset — Neljännen Lomén sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Mauritiuksella allekirjoitetulla sopimuksella, 313 artiklan 2 kohdan k alakohta, 314 artikla ja 317 artiklan a kohta)

2

2009/C 167/03

Asia C-535/08: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 26.3.2009 (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilian (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Maria Catena Rita Pignataro v. Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d’Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo ja Fabio M. Mancuso (Oikeus asettua ehdokkaaksi alueellisissa vaaleissa — Vaatimus, joka koskee asumista kyseisellä alueella — Artiklat EY 17 ja EY 18 — Perusoikeudet — Liittymäkohta yhteisön oikeuteen puuttuu — Yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen)

2

2009/C 167/04

Asia C-148/09 P: Valitus, jonka Belgian kuningaskunta on tehnyt 24.4.2009 (faksi: 22.4.2009) yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-388/03, Deutsche Post AG ja DHL International v. Euroopan yhteisöjen komissio, 10.2.2009 antamasta tuomiosta

3

2009/C 167/05

Asia C-151/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Espanja) on esittänyt 28.4.2009 — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) v. Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe ym. ja Ministerio Fiscal

3

2009/C 167/06

Asia C-152/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Schwerin (Saksa) on esittänyt 4.5.2009 — André Grootes v. Amt für Landwirtschaft Parchim

4

2009/C 167/07

Asia C-155/09: Kanne 4.5.2009 — komissio v. Helleenien tasavalta

4

2009/C 167/08

Asia C-168/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Milano (Italia) on esittänyt 12.5.2009 — Flos SpA v. Semeraro Casa e Famiglia SpA

5

2009/C 167/09

Asia C-172/09: Kanne 13.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Puolan tasavalta

5

2009/C 167/10

Asia C-174/09: Kanne 14.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Puolan tasavalta

6

2009/C 167/11

Asia C-183/09: Kanne 26.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

6

2009/C 167/12

Asia C-184/09: Kanne 26.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

6

2009/C 167/13

Asia C-187/09: Kanne 26.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

7

2009/C 167/14

Asia C-202/09: Kanne 5.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Irlanti

7

2009/C 167/15

Asia C-312/08: Yhteisöjen tuomioistuimen viidennen jaoston puheenjohtajan määräys 2.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

7

2009/C 167/16

Asia C-374/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 8.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Unkarin tasavalta

8

2009/C 167/17

Asia C-418/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 27.3.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Irlanti

8

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2009/C 167/18

Asia T-152/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.6.2009 — NDSHT v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuet — Asetus (EY) N:o 659/1999 — Kilpailijan tekemä kantelu — Komission kirjeet kantelijalle — Olemassa oleva tuki — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)

9

2009/C 167/19

Asia T-179/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 3.6.2009 — Komissio v. Burie Onderzoek en advies (Välityslauseke — RACE II-ohjelman ja yhteisön edun mukaisia telemaattisia sovellutuksia koskevan alan erityisohjelman yhteydessä tehdyt sopimukset — Maksettujen ennakkojen tietyn osan palauttaminen — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivalta — Osittainen tutkimatta jättäminen — Hyvän hallinnon periaate — Vastakanne)

9

2009/C 167/20

Asia T-189/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 3.6.2009 — Frosch Touristik v. SMHV — DSR touristik (FLUGBÖRSE) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki FLUGBÖRSE — Ratkaiseva ajankohta ehdottoman mitättömyysperusteen tutkimiseksi — Asetuksen (EY) N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta)

10

2009/C 167/21

Asia T-22/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 14.5.2009 — US Steel Košice v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuet — Liittymissopimus — Edunsaajalle asetettu velvollisuus rajoittaa levyjensä myyntiä ”laajentuneessa unionissa” — Komission kirje, jolla ehdon tulkitaan koskevan bulgarian ja romanian markkinoita niiden liittymisestä lähtien — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)

10

2009/C 167/22

Asia T-372/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 20.4.2009 — Murnauer Markenvertrieb v. SMHV — Fitne Gesundheit und Wellness (Notfall Bonbons) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysvaatimus — Mitätöintivaatimuksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

11

2009/C 167/23

Asia T-383/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 23.4.2009 — New Europe v. komissio (Kanteen tutkimatta jättäminen kannekirjelmän muotovirheen vuoksi — Kantajasta käytetty nimitys — Yksityisoikeudellinen oikeushenkilö — Valtuutus — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen — Väliintulo)

11

2009/C 167/24

Asia T-462/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 21.4.2009 — Winzer Pharma v. SMHV — Alcon (OFTAL CUSI) (Yhteisön tavaramerkki — Valituslautakunnan päätöksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

11

2009/C 167/25

Asia T-159/09 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 25.5.2009 — Biofrescos v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Hakemuksen tekeminen — Tutkimatta jättäminen — Taloudellinen vahinko — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

12

2009/C 167/26

Asia T-127/09: Kanne 15.4.2009 — Abdulrahim v. neuvosto ja komissio

12

2009/C 167/27

Asia T-160/09: Kanne 20.4.2009 — Dr. Robert Winzer Pharma GmbH v. SMHV

13

2009/C 167/28

Asia T-162/09: Kanne 24.4.2009 — Würth ja Fasteners (Shenyang) v. neuvosto

13

2009/C 167/29

Asia T-167/09 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 24.4.2009 virkamiestuomioistuimen asiassa F-38/08, Liotti v. komissio, 17.2.2009 antamasta tuomiosta

14

2009/C 167/30

Asia T-173/09: Kanne 5.5.2009 — Z v. komissio

15

2009/C 167/31

Asia T-175/09 P: Valitus, jonka Euroopan unionin neuvosto on tehnyt 27.4.2009 virkamiestuomioistuimen asiassa F-51/08, Stols v. neuvosto, 17.2.2009 antamasta tuomiosta

15

2009/C 167/32

Asia T-179/09: Kanne 28.4.2009 — Dunamenti Erőmű v. komissio

16

2009/C 167/33

Asia T-189/09: Kanne 12.5.2009 — Poloplast v. SMHV — Polypipe Building Products (P)

17

2009/C 167/34

Asia T-190/09: Kanne 13.5.2009 — Longevity Health Products v. SMHV — Performing Science (5 HTP)

17

2009/C 167/35

Asia T-192/09: Kanne 14.5.2009 — Amen Corner v. SMHV — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)

18

2009/C 167/36

Asia T-194/09: Kanne 13.5.2009 — Lan Airlines v. SMHV — Air Nostrum (LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM)

18

2009/C 167/37

Asia T-196/09: Kanne 25.5.2009 — TerreStar Europe v. komissio

19

2009/C 167/38

Asia T-198/09: Kanne 20.5.2009 — UOP v. komissio

19

2009/C 167/39

Asia T-200/09: Kanne 25.5.2009 — Abertis Infraestructuras v. komissio

20

2009/C 167/40

Asia T-203/09: Kanne 25.5.2009 — Olymp Bezner v. SMHV — Bellido (OLYMP)

20

2009/C 167/41

Asia T-204/09: Kanne 25.5.2009 — Olymp Bezner v. SMHV — Bellido (OLYMP)

21

2009/C 167/42

Asia T-207/09: Kanne 25.5.2009 — El Jirari Bouzekri v. SMHV — Nike International (NC NICKOL)

21

2009/C 167/43

Asia T-208/09: Kanne 26.5.2009 — Mars v. SMHV — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

22

2009/C 167/44

Asia T-210/09: Kanne 26.5.2009 — Formenti Seleco v. komissio

22

2009/C 167/45

Asia T-216/09: Kanne 27.5.2009 — Astrim ja Elyo Italia v. komissio

23

 

Virkamiestuomioistuin

2009/C 167/46

Asia F-27/09: Kanne 27.3.2009 — Ingo Hanschmann v. Europol

25

2009/C 167/47

Asia F-28/09: Kanne 27.3.2009 — Kipp v. Europol

25

2009/C 167/48

Asia F-34/09: Kanne 2.4.2009 — Sluiter v. Europol

25

2009/C 167/49

Asia F-35/09: Kanne 2.4.2009 — Visser — Fornt Raya v. Europol

26

2009/C 167/50

Asia F-36/09: Kanne 2.4.2009 — Armitage-Wilson v. Europol

26

2009/C 167/51

Asia F-37/09: Kanne 2.4.2009 — Doyle v. Europol

26

2009/C 167/52

Asia F-38/09: Kanne 2.4.2009 — Breige Martin v. Europol

26

2009/C 167/53

Asia F-39/09: Kanne 2.4.2009 — Goddijn v. Europol

27

2009/C 167/54

Asia F-49/09: Kanne 12.5.2009 — Wendler v. komissio

27

2009/C 167/55

Asia F-50/09: Kanne 12.5.2009 — Missir Mamachi di Lusignano v. komissio

27

2009/C 167/56

Asia F-54/09: Kanne 20.5.2009 — Lebedef v. komissio

28


 

Oikaisuja

2009/C 167/57

Oikaistaan virallisessa lehdessä julkaistu tiedonanto asiassa T-475/08 P (EUVL C 69, 21.3.2009, s. 40)

29


FI

 

Top