Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:141:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 141, 20. kesäkuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2009.141.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 141

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
20. kesäkuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Tuomioistuin

2009/C 141/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 129, 6.6.2009

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Tuomioistuin

2009/C 141/02

Asia C-362/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 23.4.2009 — Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja MTK:n säätiö v. Euroopan yhteisöjen komissio, Suomen tasavalta ja Espanjan kuningaskunta (Muutoksenhaku — Luontotyyppien suojelu — Komission päätöksellä hyväksytty luettelo boreaalisen vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeänä pitämistä alueista — Luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden tästä päätöksestä nostaman kumoamiskanteen tutkittavaksi ottaminen)

2

2009/C 141/03

Asia C-202/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.4.2009 — France Télécom SA v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö — Nopeiden internetyhteyksien markkinat — Saalistushinnoittelu — Tappioiden takaisin saaminen — Mukauttamisoikeus)

2

2009/C 141/04

Asia C-260/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 2.4.2009 (Audiencia Provincial de Barcelonan (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Pedro IV Servicios SL v. Total España SA (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — EY 81 artikla — Moottoriajoneuvojen polttoaineiden ja muiden polttoaineiden yksinostosopimus — Poikkeus — Asetus (ETY) N:o 1984/83 — 12 artiklan 2 kohta — Asetus (ETY) N:o 2790/1999 — 4 artiklan a alakohta ja 5 artiklan a alakohta — Yksinoikeuden voimassaoloaika — Vähittäismyyntihinnan vahvistaminen)

3

2009/C 141/05

Yhdistetyt asiat C-261/07 ja 299/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.4.2009 (Rechtbank van koophandel te Antwerpenin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — VTB-VAB NV (C-261/07) v. Total Belgium NV (C-261/07) ja Galatea BVBA (C-299/07) v. Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07) (Direktiivi 2005/29/EY — Sopimattomat kaupalliset menettelyt — Kuluttajille tehtävät yhdistetyt tarjoukset kieltävä kansallinen lainsäädäntö)

3

2009/C 141/06

Asia C-287/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 23.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Julkiset hankinnat — Direktiivi 2004/17/EY — Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyt — Direktiivin virheellinen tai puutteellinen täytäntöönpano — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

4

2009/C 141/07

Asia C-292/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Julkiset hankinnat — Direktiivi 2004/18/EY — Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyt — Virheellinen tai puutteellinen täytäntöönpano — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

5

2009/C 141/08

Asia C-331/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 23.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Rehu- ja elintarvikelainsäädäntö — Asetus (EY) N:o 882/2004 — Eläinlääketieteellisten tarkastusten suorittamisesta vastaavien yksiköiden henkilöstövaje)

5

2009/C 141/09

Yhdistetyt asiat C-352/07–C-356/07, C-365/07–C-367/07 ja C-400/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 2.4.2009 (Tribunale amministrativo regionale del Lazion (Italia) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA srl, Laboratori Guidotti SpA, Istituto Lusofarmaco d’Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA ja Menarini International Operations Luxembourg SA (C-352/07) v. Ministero della Salute ja Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Sanofi Aventis SpA:n osallistuessa asian käsittelyyn, Sanofi Aventis SpA (C-353/07) v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), IFB Stroder Srl (C-354/07) v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Schering Plough SpA (C-355/07) v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Baxter SpA:n osallistuessa asian käsittelyyn, Bayer SpA (C-356/07) v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ja Ministero della Salute, Simesa SpA (C-365/07) v. Ministero della Salute ja Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA:n osallistuessa asian käsittelyyn, Abbott SpA (C-366/07) v. Ministero della Salute ja Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Baxter SpA (C-367/07) v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA:n osallistuessa asian käsittelyyn ja SALF SpA (C-400/07) v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ja Ministero della Salute (Direktiivi 89/105/ETY — Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuus — 4 artikla — Hintasulku — Hintojen alentaminen)

6

2009/C 141/10

Asia C-357/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 23.4.2009 (High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Divisionin (Administrative Court) — Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — TNT Post UK Ltd, The Queen v. The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Vapautukset — 13 artiklan A kohdan 1 alakohdan a alakohta — Julkisen postilaitoksen palvelujen suoritukset)

7

2009/C 141/11

Asia C-373/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 2.4.2009 — Mebrom NV v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Otsonikerroksen suojelu — Metyylibromidin tuonti Euroopan unioniin — Kieltäytyminen tuontikiintiöiden myöntämisestä vuodelle 2005 — Perusteltu luottamus — Oikeusvarmuus)

7

2009/C 141/12

Yhdistetyt asiat C-378/07–380/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 23.4.2009 (Monomeles Protodikeio Rethymnisin (Kreikka) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — K. Angelidaki, A. Aivali, A. Vavouraki, Ch. Kaparou, M. Lioni, E. Makrygiannaki, E. Nisanaki, Ch. Panagioto, A. Pitsidianaki, M. Chalkiadaki, Ch. Chalkiadaki (C-378/07), Charikleia Giannoudi (C-379/07), Georgios Karabousanos ja Sofoklis Michopoulos (C-380/07) v. Sotacarbo v. Nomarchiaki Aftodioikisi Rethymnis ja Dimos Geropotamou (Direktiivi 1999/70/EY — Määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 5 ja 8 lauseke — Määräaikaiset työsopimukset julkisella sektorilla — Ensimmäinen tai ainoa sopimus — Perättäiset sopimukset — Vastaava oikeudellinen toimenpide — Työntekijöiden suojan yleisen tason heikentäminen — Väärinkäytösten estämiseen tarkoitetut toimenpiteet — Seuraamukset — Ehdoton kielto muuttaa määräaikaisia työsopimuksia toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi julkisella sektorilla — Direktiivin virheellisestä täytäntöönpanosta aiheutuvat seuraukset — Direktiivin mukainen tulkinta)

8

2009/C 141/13

Asia C-394/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.4.2009 (Corte d’appello di Milanon (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Marco Gambazzi v. DaimlerChrysler Canada Inc. ja CIBC Mellon Trust Company (Brysselin yleissopimus — Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano — Kieltäytymisperusteet — Täytäntöönpanovaltion oikeusjärjestyksen perusteiden loukkaaminen — Vastaajan sulkeminen tuomiovaltiossa käytävän oikeudenkäynnin ulkopuolelle tuomioistuimen antaman määräyksen noudattamatta jättämisen vuoksi)

9

2009/C 141/14

Asia C-406/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 23.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Sijoittautumisvapaus — Pääomien vapaa liikkuvuus — Välitön verotus — Yhtiöiden osakkeiden perusteella maksettavien osinkojen verottaminen — Henkilöyhtiöiden verokanta)

10

2009/C 141/15

Asia C-415/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 2.4.2009 (Tribunale ordinario di Nocera Inferioren (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Lodato Gennaro & C. SpA v. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ja SCCI (Valtion työllisyystuet — Työllisyystukien suuntaviivat — Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat — Asetus (EY) N:o 2204/2002 — Työpaikkojen luomisen käsite — Työpaikkojen määrän lisäyksen laskeminen)

10

2009/C 141/16

Asia C-421/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 2.4.2009 (Vestre Landsretin (Tanska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — rikosoikeudenkäynti Frede Damgaardia vastaan (Ihmisille tarkoitetut lääkkeet — Direktiivi 2001/83/EY — Mainonnan käsite — Omasta aloitteestaan toimivan kolmannen osapuolen levittämät tiedot tietystä lääkkeestä)

11

2009/C 141/17

Asia C-425/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 23.4.2009 — AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Komission hylkäämä kantelu — Merkittävät häiriöt yhteismarkkinoilla — Yhteisön etua koskevan edellytyksen täyttymättä jääminen)

11

2009/C 141/18

Asia C-431/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.4.2009 — Bouygues SA ja Bouygues Télécom SA v. Euroopan yhteisöjen komissio, Ranskan tasavalta, Orange France S.A. ja Société française du radiotéléphone — SFR (Muutoksenhaku — Valtiontuet — EY 88 artiklan 2 kohta — Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisen edellytykset — Vakavat vaikeudet — Valtiontuen kriteerit — Valtion varat — Syrjintäkiellon periaate)

12

2009/C 141/19

Asia C-459/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 2.4.2009 (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Grazin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Veli Elshani v. Hauptzollamt Linz (Yhteisön tullikoodeksi — 202 artikla ja 233 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohta — Tullivelan syntyminen — Tavaroiden säännösten vastainen tuonti — Takavarikointi ja menetetyksi tuomitseminen — Tullivelan lakkaaminen — Hetki, jona takavarikointi on tehtävä)

12

2009/C 141/20

Asia C-460/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 23.4.2009 (Verwaltungsgerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Sandra Puffer v. Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — 17 artiklan 2 ja 6 kohta — Oikeus vähentää ostoihin sisältyvä vero — Verovelvollisen yrityksen liikeomaisuuteen kuuluvan rakennuksen rakentamiskustannukset — 6 artiklan 2 kohta — Rakennuksen osan käyttäminen yksityisiin tarpeisiin — Taloudellinen etu verrattuna sellaisiin henkilöihin, jotka eivät ole verovelvollisia — Yhdenvertainen kohtelu — EY 87 artiklan mukainen valtiontuki — Vähennysoikeuden poissulkeminen)

13

2009/C 141/21

Asia C-509/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.4.2009 (Tribunale di Bergamon (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Luigi Scarpelli v. NEOS Banca SpA (Direktiivi 87/102/ETY — Kuluttajansuoja — Kulutusluotto — Kauppasopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen)

13

2009/C 141/22

Asia C-523/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 2.4.2009 (korkeimman hallinto-oikeuden (Suomi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — A:n vireille panema asia (Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa — Asetus (EY) N:o 2201/2003 — Aineellinen soveltamisala — Siviilioikeudellisen asian käsite — Päätös lasten huostaanotosta ja sijoittamisesta kodin ulkopuolelle — Lapsen asuinpaikka — Turvaamistoimet — Toimivalta)

14

2009/C 141/23

Asia C-533/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 23.4.2009 (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Falco Privatstiftung ja Thomas Rabitsch v. Gisela Weller-Lindhorst (Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Erityinen toimivalta — 5 artiklan 1 alakohdan a alakohta ja b alakohdan toinen luetelmakohta — Palvelujen käsite — Teollis- ja tekijänoikeuksien luovuttaminen)

15

2009/C 141/24

Asia C-544/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 23.4.2009 (Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiun (Puola) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Uwe Rüffler v. Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (EY 18 artikla — Tuloveroa koskeva lainsäädäntö — Tuloverosta tehtävä vähennys siinä jäsenvaltiossa, jossa verotus tapahtuu, suoritettujen sairausvakuutusmaksujen perusteella — Muissa jäsenvaltioissa suoritettujen vakuutusmaksujen perusteella tehtävän vähennyksen epääminen)

15

2009/C 141/25

Asia C-59/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.4.2009 (Cour de cassationin (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Copad SA v. Christian Dior couture SA, Vincent Gladel, Société industrielle lingerien (SIL) selvitysmiehenä ja Société industrielle lingerie (SIL) (Direktiivi 89/104/ETY — Tavaramerkkioikeus — Tavaramerkin haltijan oikeuksien sammuminen — Käyttölupasopimus — Tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynti käyttölupasopimuksen ehdon vastaisesti — Tavaramerkin haltijan suostumuksen puuttuminen — Myynti halpamyyjille — Tavaramerkin maineen vahingoittaminen)

16

2009/C 141/26

Asia C-74/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 23.4.2009 (Nógrád Megyei Bíróságin (Unkarin tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — PARAT Automotive Cabrio Textiltetőket Gyártó kft v. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Uuden jäsenvaltion liittyminen Euroopan unioniin — Laitehankintojen tukeen kohdistuva vero — Vähennysoikeus — Kansallisessa lainsäädännössä direktiivin voimaantulohetkellä säädetyt vähennysoikeuden rajoittamista koskevat säännökset — Jäsenvaltioiden oikeus soveltaa edelleen vähennysoikeuden rajoituksia)

16

2009/C 141/27

Asia C-83/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 2.4.2009 (Thüringer Finanzgerichtin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Glückauf Brauerei GmbH v. Hauptzollamt Erfurt (Valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistaminen — Direktiivi 92/83/ETY — 4 artiklan 2 kohta — Oikeudellisesti ja taloudellisesti muista panimoista riippumaton pienpanimo — Oikeudellista ja taloudellista riippumattomuutta koskevat kriteerit — Mahdollisuus epäsuoraan vaikuttamiseen)

17

2009/C 141/28

Asia C-134/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 2.4.2009 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Hauptzollamt Bremen v. J. E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j. (Asetus (EY) N:o 2193/2003 — Lisätullit tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa — Ajallinen soveltamisala — 4 artiklan 2 kohta — Tuotteet, jotka on viety mainitun asetuksen voimaantulon jälkeen, mutta joiden osalta voidaan esittää selvitys, että ne olivat jo olleet matkalla yhteisöön lisätullien voimaantulopäivänä — Verovelvollisuus)

17

2009/C 141/29

Asia C-139/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 2.4.2009 (Oberlandesgericht Karlsruhe (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — rikosoikeudenkäynti Rafet Kqikua vastaan (Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka — Kolmannen maan kansalainen, jolla on sveitsiläinen oleskelulupa — Maahantulo ja oleskelu jäsenvaltion alueella muussa kuin kauttakulkutarkoituksessa — Viisumin puuttuminen)

18

2009/C 141/30

Asia C-167/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.4.2009 (Hof van Cassatie van Belgiën (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV ja Parc Healthcare International Limited v. Omnipol Ltd (Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 44/2001 — 43 artiklan 1 kohta — Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano — Asianosaisen käsite)

18

2009/C 141/31

Asia C-321/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 23.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2005/29/EY — Sopimattomat elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset kaupalliset menettelyt sisämarkkinoilla — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

19

2009/C 141/32

Asia C-401/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 2.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Itävallan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 96/82/EY — Vaarallisista aineista aiheutuvat suuronnettomuusvaarat — 11 artiklan 1 kohdan c alakohta — Ulkoisten pelastussuunnitelmien laatiminen niistä toimista, joihin ryhdytään tuotantolaitoksen ulkopuolella — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

19

2009/C 141/33

Asia C-493/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 23.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2005/56/EY — Pääomayhtiöiden rajatylittävät sulautumiset — Täytäntöönpanon laiminlyönti säädetyssä määräajassa)

20

2009/C 141/34

Asia C-525/06: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 24.3.2009 (Rechtbank van koophandel te Hasseltin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — De Nationale Loterij NV v. Customer Service Agency BVBA (Muutoksenhaku ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevaan tuomioon — Muutoksenhakutuomioistuin, joka ratkaisee itse oikeusriidan — Kysymykseen ei ole aihetta vastata)

20

2009/C 141/35

Asia C-374/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 20.1.2009 — Mebrom NV v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Sopimussuhteen ulkopuolinen komission vastuu — Varma ja todellinen vahinko — Tosiseikkojen ja selvitysaineiston vääristäminen — Todistustaakka)

20

2009/C 141/36

Asia C-38/08 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 20.1.2009 — Jörn Sack v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Palkkaus — Yksikönpäälliköitä varten säädetyn tehtäviin liittyvän palkankorotuksen soveltamatta jättäminen palkkaluokan A*14 oikeudelliseen neuvonantajaan — Yhdenvertaisen kohtelun periaate)

21

2009/C 141/37

Asia C-90/08 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 5.3.2009 — K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto Simões ja Marly Lima Jatobá (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin CORPO LIVRE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aiempien kansallisten ja kansainvälisten sanamerkkien LIVRE haltijan esittämä väite — Aiempien tavaramerkkien käyttöä koskevien todisteiden esittäminen myöhässä — Väitteen hylkääminen)

21

2009/C 141/38

Asia C-251/08 P: Valitus, jonka Ammayappan Ayyanarsamy on tehnyt 3.6.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-412/07, Ammayappan Ayyanarsamy v. Euroopan yhteisöjen komissio ja Saksan liittotasavalta, 1.4.2008 antamasta määräyksestä

22

2009/C 141/39

Asia C-387/08 P: Valitus, jonka VDH Projektentwicklung GmbH ja Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH ovat tehneet 27.8.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-185/08, VDK Projektentwicklung GmbH ja Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH v. Euroopan yhteisöjen komissio, 25.6.2008 antamasta määräyksestä

22

2009/C 141/40

Asia C-104/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espanja) on esittänyt 19.3.2009 — Pedro Manuel Roca Álvarez v. Sesa Start España ETT SA

22

2009/C 141/41

Asia C-106/09 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 18.3.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) yhdistetyissä asioissa T-211/04 ja T-215/04, Gibraltarin hallitus ja Yhdistynyt kuningaskunta v. Euroopan yhteisöjen komissio, 18.12.2008 antamasta tuomiosta

22

2009/C 141/42

Asia C-107/09 P: Valitus, jonka Espanjan kuningaskunta on tehnyt 20.3.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) asiassa T-211/04, Gibraltarin hallitus sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta v. Euroopan yhteisöjen komissio, 18.12.2008 antamasta tuomiosta

23

2009/C 141/43

Asia C-108/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Baranya Megyei Bíróság (Unkarin tasavalta) on esittänyt 23.3.2009 — Ker-Optika Bt. v. ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

24

2009/C 141/44

Asia C-109/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 23.3.2009 — Deutsche Lufthansa AG v. Gertraud Kumpan

25

2009/C 141/45

Asia C-111/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Okresní soud v Chebu (Tšekin tasavalta) on esittänyt 23.3.2009 — Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group v. Michal Bilas

25

2009/C 141/46

Asia C-115/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Saksa) on esittänyt 27.3.2009 — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. v. Bezirksregierung Arnsberg

26

2009/C 141/47

Asia C-117/09 P: Valitus, jonka Kronoply GmbH, aikaisemmin Kronoply GmbH & Co. KG, on tehnyt 31.3.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-162/06, Kronoply GmbH & Co. KG v. Euroopan yhteisöjen komissio, 14.1.2009 antamasta tuomiosta

26

2009/C 141/48

Asia C-118/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Itävalta) on esittänyt 1.4.2009 — Mag. lic. Robert Koller v. Rechtsanwaltsprüfungskommission beim Oberlandesgericht Graz

28

2009/C 141/49

Asia C-119/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 1.4.2009 — Société fiduciaire nationale d’expertise comptable v. Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

28

2009/C 141/50

Asia C-120/09: Kanne 1.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

28

2009/C 141/51

Asia C-121/09: Kanne 1.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

29

2009/C 141/52

Asia C-122/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Symvoulio tis Epikrateias (Kreikka) on esittänyt 2.4.2009 — Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoikes Grammes, N. E. Lesbou ja Blue Star Ferries v. Ypourgos Emporikis Naftilías ja Ypourgos Aigaíou

30

2009/C 141/53

Asia C-125/09: Kanne 2.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Kyproksen tasavalta

31

2009/C 141/54

Asia C-126/09: Kanne 3.4.2009 — Komissio v. Luxemburg

31

2009/C 141/55

Asia C-127/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Nürnberg (Saksa) on esittänyt 6.4.2009 — Coty Prestige Lancaster Group GmbH v. Simex Trading AG

32

2009/C 141/56

Asia C-136/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Areios Pagos (Kreikka) on esittänyt 10.4.2009 — Organismos Sullogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon v. DIVANI AKROPOLIS Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia

32

2009/C 141/57

Asia C-137/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 15.4.2009 — 1. M. Josemans ja 2. Burgemeester van Maastricht

32

2009/C 141/58

Asia C-139/09: Kanne 16.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

33

2009/C 141/59

Asia C-141/09: Kanne 21.4.2009 — Komissio v. Luxemburg

33

2009/C 141/60

Asia C-149/09: Kanne 27.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

33

2009/C 141/61

Asia C-132/07: Yhteisöjen tuomioistuimen toisen jaoston puheenjohtajan määräys 12.3.2009 (Rechtbank van koophandel Brusselin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV ja GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV v. Andacon NV

34

2009/C 141/62

Asia C-112/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 13.1.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

34

2009/C 141/63

Asia C-193/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 3.3.2009 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — asianosaiset: Hermann Fisher ja Rolf Schlatter, muu osapuoli: Regierungspräsidium Freiburg

34

2009/C 141/64

Asia C-234/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 12.3.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Irlanti

34

2009/C 141/65

Asia C-269/08: Yhteisöjen tuomioistuimen seitsemännen jaoston puheenjohtajan määräys 5.2.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Maltan tasavalta

34

2009/C 141/66

Asia C-283/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 17.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Alankomaiden kuningaskunta

35

2009/C 141/67

Asia C-284/08: Yhteisöjen tuomioistuimen kuudennen jaoston puheenjohtajan määräys 5.3.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

35

2009/C 141/68

Asia C-294/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 2.3.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Tšekin tasavalta

35

2009/C 141/69

Asia C-326/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 20.3.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta

35

2009/C 141/70

Asia C-369/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 20.2.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta

35

2009/C 141/71

Asia C-463/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 10.3.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

35

2009/C 141/72

Asia C-514/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 24.3.2009 (Tribunal de première instance de Namurin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Atenor Group SA v. Belgian valtio

36

2009/C 141/73

Asia C-584/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 24.3.2009 (Cour d’appel de Liègen (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Real Madrid Football Club, Zinedine Zidane, David Beckham, Raul Gonzalez Blanco, Ronaldo Luiz Nazario de Lima, Luis Filipe Madeira Caeiro, Futebol Club Do Porto S.A.D., Victor Baia, Ricardo Costa, Diego Ribas Da Cunha, P.S.V. N.V., Imari BV ja Juventus Football Club SPA v. Sporting Exchange Ltd, William Hill Credit Limited, Victor Chandler (International) Ltd, BWIN International Ltd (Betandwin), Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Ladbroke Belgium S.A., Internet Opportunity Entertainment Ltd ja Global Entertainment Ltd

36

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2009/C 141/74

Asia T-12/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 30.4.2009 — Itochu v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Videopelikonsolien ja Nintendo-pelikonsoleihin sopivien pelikasettien markkinat — Päätös, jossa todetaan, että EY 81 artiklaa on rikottu — Rinnakkaisviennin rajoittaminen — Kilpailusääntöjen vastaisen menettelyn syyksiluettavuus — Sakot — Erilainen kohtelu — Varoittava vaikutus — Rikkomisen kesto — Lieventävät olosuhteet — Yhteistyö hallinnollisessa menettelyssä)

37

2009/C 141/75

Asia T-13/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 30.4.2009 — Nintendo ja Nintendo of Europe v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Videopelikonsolien ja Nintendo-pelikonsoleihin sopivien pelikasettien markkinat — Päätös, jossa todetaan, että EY 81 artiklaa on rikottu — Rinnakkaisviennin rajoittaminen — Sakot — Varoittava vaikutus — Rikkomisen kesto — Raskauttavat olosuhteet — Johtajan tai yllyttäjän rooli — Lieventävät olosuhteet — Yhteistyö hallinnollisessa menettelyssä)

37

2009/C 141/76

Asia T-18/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 30.4.2009 — CD-Contact Data v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Videopelikonsolien ja Nintendo-pelikonsoleihin sopivien pelikasettien markkinat — Päätös, jossa todetaan, että EY 81 artiklaa on rikottu — Rinnakkaisviennin rajoittaminen — Näyttö rinnakkaismyynnin rajoittamiseen tähtäävän sopimuksen olemassaolosta — Sakot — Erilainen kohtelu — Lieventävät olosuhteet)

38

2009/C 141/77

Asia T-281/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 30.4.2009 — Espanja v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — Yhteisörahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Tasaustuki banaanien tuottajille — Sääntöjenvastaisuudet laadunvalvonnassa — Sovellettavan rahoitusta koskevan korjauksen tyyppi — Oikeasuhteisuus)

38

2009/C 141/78

Asia T-23/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 29.4.2009 — Borco-Marken-Import Matthiesen v. SMHV (α) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin α rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

38

2009/C 141/79

Asia T-430/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 29.4.2009 — Bodegas Montebello v. SMHV — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin MONTEBELLO RHUM AGRICOLE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki MONTEBELLO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Tavaroiden samankaltaisuuden puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

39

2009/C 141/80

Asia T-449/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 5.5.2009 — Rotter v. SMHV (Yhteen liitettyjen makkaroiden muoto) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Yhteen liitettyjen makkaroiden muoto — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

39

2009/C 141/81

Asia T-492/07 P: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 24.4.2009 — Sanchez Ferriz ym. v. komissio (Valitus — Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2005 ylennyskierros — Ylennettyjen virkamiesten luetteloon kirjaamatta jättäminen — Sovellettavat prosenttiluvut — Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 6 ja 10 artikla — Intressi vedota valitusperusteeseen)

39

2009/C 141/82

Asia T-12/08 P: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 6.5.2009 — M v. EMEA (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — Työkyvyttömyys — Vaatimus sellaisen päätöksen uudelleen tutkimisesta, jolla hylättiin ensimmäinen vaatimus työkyvyttömyyslautakunnan koolle kutsumisesta — Kumoamiskanne — Toimi, joka ei voi olla kumoamiskanteen kohteena — Vahvistava toimenpide — Uudet ja olennaiset seikat — Tutkittavaksi ottaminen — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Aineeton vahinko)

40

2009/C 141/83

Asia T-81/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 29.4.2009 — Enercon v. SMHV (E-Ship) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin E-Ship rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

40

2009/C 141/84

Asia T-104/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 5.5.2009 — ars Parfum Creation & Consulting v. SMHV (hajuvesipullon muoto) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Hajuvesipullon muoto — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta, 73 artikla ja 74 artiklan 1 kohta)

41

2009/C 141/85

Asia T-184/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 27.3.2009 — Alves dos Santos v. komissio (Euroopan sosiaalirahasto — Koulutushankkeet — Alun perin myönnetyn rahoitustuen pienentäminen — Kannekirjelmä — Muotovaatimukset — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

41

2009/C 141/86

Asia T-217/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 22.4.2009 — Bundesverband Deutscher Milchviehhalter ym. v. neuvosto (Kumoamiskanne — Asetus (EY) N:o 248/2008 — Maitokiintiöjärjestelmä — Kansallisten maitokiintiöiden korottaminen — Toimi ei koske kantajaa erikseen — Tutkimatta jättäminen)

41

2009/C 141/87

Asia T-280/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 1.4.2009 — Perry v. komissio (Vahingonkorvauskanne — Vanhentuminen — Tutkimatta jättäminen)

42

2009/C 141/88

Asia T-359/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 31.3.2009 — Espanja v. komissio (Kumoamiskanne — Kanteen kohteena olevan toimen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

42

2009/C 141/89

Asia T-360/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 31.3.2009 — Espanja v. komissio (Kumoamiskanne — Riidanalaisen toimen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

42

2009/C 141/90

Asia T-43/09: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 2.4.2009 — Cachuera v. SMHV — Gelkaps (Ayanda) (Kannekirjelmä — Muotovaatimukset — Tutkimatta jättäminen)

42

2009/C 141/91

Asia T-52/09 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 24.4.2009 — Nycomed Danmark v. EMEA (Väliaikainen oikeussuoja — Lääkkeen markkinoille saattamista koskeva lupa — Kaikukardiografinen ultraäänellä toimiva kuvantamislaite, jota käytetään diagnosointitarkoitukseen (perflubutaani) — EMEA:n kieltäytyminen myöntää poikkeusta velvollisuudesta ehdottaa lastenlääkkeitä koskeva tutkimusohjelma — Täytäntöönpanon lykkäämistä ja välitoimia koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

43

2009/C 141/92

Asia T-96/09 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 3.4.2009 — UCAPT v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Muotovaatimusten noudattamatta jättäminen — Tutkimatta jättäminen)

43

2009/C 141/93

Asia T-114/09: Kanne 24.3.2009 — Viasat Broadcasting UK v. komissio

43

2009/C 141/94

Asia T-118/09: Kanne 20.3.2009 — La Sonrisa de Carmen ja Boom Clothes v. SMHV — Heldmann (BOOMCLOTHES)

44

2009/C 141/95

Asia T-122/09: Kanne 23.3.2009 — Zhejiang Xinshiji Foods ja Hubei Xinshiji Foods v. neuvosto

44

2009/C 141/96

Asia T-123/09: Kanne 28.3.2009 — Ryanair v. komissio

45

2009/C 141/97

Asia T-128/09: Kanne 31.3.2009 — Meridiana ja Eurofly v. komissio

46

2009/C 141/98

Asia T-129/09: Kanne 2.4.2009 — Bongrain v. SMHV — Apetito (APETITO)

47

2009/C 141/99

Asia T-133/09: Kanne 27.3.2009 — I Marchi Italiani ja B Antonio Basile 1952 v. SMHV — Osra (B Antonio Basile 1952)

47

2009/C 141/00

Asia T-134/09: Kanne 30.3.2009 — B Antonio Basile 1952 ja I Marchi Italiani v. SMHV — Osra (B Antonio Basile 1952)

48

2009/C 141/01

Asia T-135/09: Kanne 7.4.2009 — Nexans France ja Nexans v. komissio

48

2009/C 141/02

Asia T-136/09: Kanne 7.4.2009 — komissio v. Galor

49

2009/C 141/03

Asia T-139/09: Kanne 8.4.2009 — Ranska v. komissio

49

2009/C 141/04

Asia T-140/09: Kanne 7.4.2009 — Prysmian ja Prysmian Cavi e Sistemi Energia v. komissio

50

2009/C 141/05

Asia T-145/09: Kanne 6.4.2009 — Bredenkamp ym. v. komissio

51

2009/C 141/06

Asia T-146/09: Kanne 9.4.2009 — Parker ITR ja Parker-Hannifin v. komissio

51

2009/C 141/07

Asia T-148/09: Kanne 9.4.2009 — Trelleborg AB v. Euroopan yhteisöjen komissio

52

2009/C 141/08

Asia T-149/09: Kanne 10.4.2009 — Dover v. parlamentti

53

2009/C 141/09

Asia T-150/09: Kanne 10.4.2009 — Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd v. neuvosto

53

2009/C 141/10

Asia T-153/09: Kanne 8.4.2009 — ISDIN v. SMHV — Pfizer (ISDIN)

54

2009/C 141/11

Asia T-154/09: Kanne 10.4.2009 — Manuli Rubber Industries SpA v. Euroopan yhteisöjen komissio

55

2009/C 141/12

Asia T-157/09 P: Valitus, jonka Luigi Marcuccio on tehnyt 20.4.2009 virkamiestuomioistuimen asiassa F-42/08, Marcuccio v. komissio, 18.2.2009 antamasta määräyksestä

55

2009/C 141/13

Asia T-163/09: Kanne 16.4.2009 — Martinet v. komissio

56

2009/C 141/14

Asia T-166/09 P: Valitus, jonka Luigi Marcuccio on tehnyt 27.4.2009 virkamiestuomioistuimen asiassa F-70/07, Marcuccio v. komissio, 18.2.2009 antamasta määräyksestä

56

2009/C 141/15

Asia T-169/09: Kanne 28.4.2009 — Vidieffe v. SMHV — Ellis International Group Holdings (GOTHA)

57


FI

 

Top