Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:102:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 102, 01. toukokuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2009.102.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 102

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
1. toukokuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Tuomioistuin

2009/C 102/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 90, 18.4.2009

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Tuomioistuin

2009/C 102/02

Asia C-205/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 3.3.2009 – Euroopan yhteisöjen komissio v. Itävallan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 307 artiklan toisen kohdan rikkominen — Sellaisten toimien antamatta jättäminen, jotka ovat aiheellisia ristiriitojen poistamiseksi EY:n perustamissopimuksen ja niiden kahdenvälisten sopimusten väliltä, jotka jäsenvaltio on tehnyt kolmansien maiden kanssa ennen liittymistään Euroopan unioniin — Investointisopimukset, jotka Itävallan tasavalta on tehnyt Korean tasavallan, Kap Verden tasavallan, Kiinan kansantasavallan, Malesian, Venäjän federaation ja Turkin tasavallan kanssa)

2

2009/C 102/03

Asia C-249/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 3.3.2009 – Euroopan yhteisöjen komissio v. Ruotsin kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 307 artiklan toisen kohdan rikkominen — Sellaisten toimien antamatta jättäminen, jotka ovat aiheellisia ristiriitojen poistamiseksi EY:n perustamissopimuksen ja niiden kahdenvälisten sopimusten väliltä, jotka jäsenvaltio on tehnyt kolmansien maiden kanssa ennen liittymistään Euroopan unioniin — Investointisopimukset, jotka Ruotsin kuningaskunta on tehnyt Argentiinan tasavallan, Bolivian tasavallan, Norsunluurannikon tasavallan, Egyptin arabitasavallan, Hongkongin, Indonesian tasavallan, Kiinan kansantasavallan, Madagaskarin tasavallan, Malesian, Pakistanin islamilaisen tasavallan, Perun tasavallan, Senegalin tasavallan, Sri Lankan demokraattisen sosialistisen tasavallan, Tunisian tasavallan, Vietnamin sosialistisen tasavallan, Jemenin tasavallan ja entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan kanssa)

2

2009/C 102/04

Asia C-88/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 5.3.2009 – Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta (EY 28 ja EY 30 artikla — Tavaroiden vapaa liikkuvuus — Direktiivi 2001/83/EY — Lääkekasvipohjaiset tuotteet — Lääkkeiksi luokitellut tuotteet — Muissa jäsenvaltioissa ravintolisinä tai erityisruokavaliovalmisteina laillisesti valmistetut tai kaupan pidetyt tuotteet — Lääkkeen käsite — Markkinoille saattamista koskeva lupa — Rajoittaminen — Oikeuttaminen — Kansanterveys — Kuluttajansuoja — Oikeasuhteisuus — Päätös N:o 3052/95/EY — Tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta yhteisössä poikkeavia kansallisia toimenpiteitä koskeva tietojenvaihtomenettely)

3

2009/C 102/05

Asia C-222/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 5.3.2009 (Tribunal Supremon (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) v. Administración General del Estado (Ennakkoratkaisupyyntö — EY 12 artikla — Kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto — EY 39, EY 43, EY 49 ja EY 56 artikla — EY:n perustamissopimuksessa taatut perusvapaudet — EY 87 artikla — Valtiontuki — Direktiivi 89/552/ETY — Televisiolähetystoiminnan harjoittaminen — Televisiolähetystoiminnan harjoittajille asetettu velvoite, jonka mukaan niiden on osoitettava osuus liiketoimintansa tuloista eurooppalaisten elokuvien ja tv-elokuvien ennakkorahoitukseen ja tästä määrästä 60 prosenttia on osoitettava teoksille, joiden alkuperäiskieli on jokin Espanjan kuningaskunnan virallisista kielistä ja joita lähinnä Espanjan elokuvateollisuus tuottaa)

4

2009/C 102/06

Asia C-302/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 5.3.2009 (VAT and Duties Tribunalin, London (Yhdistynyt kuningaskunta), esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – J D Wetherspoon PLC v. The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs (Ensimmäinen ja kuudes arvonlisäverodirektiivi — Verotuksen neutraalisuuden periaate ja suhteellisuusperiaate — Arvonlisäverosummien pyöristämistä koskevat säännöt — Pyöristämismenetelmät ja -tasot)

5

2009/C 102/07

Asia C-350/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 5.3.2009 (Sächsisches Landessozialgerichtin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Kattner Stahlbau GmbH v. Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft (Kilpailu — EY 81, EY 82 ja EY 86 artikla — Pakollinen liittyminen työtapaturmista ja ammattitaudeista vastaavaan vakuutuslaitokseen — ”Yrityksen” käsite — Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö — Palvelujen tarjoamisen vapaus — EY 49 ja EY 50 artikla — Rajoitus — Oikeuttaminen — Sosiaaliturvajärjestelmän taloudellisen tasapainon vakavan järkkymisen vaara)

5

2009/C 102/08

Asia C-388/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 5.3.2009 (High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Divisionin (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – The Queen, The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England) v. Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform (Direktiivin 2000/78 — Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa — Ikäsyrjintä — Irtisanominen eläkkeelle siirtymisen johdosta — Oikeutusperuste)

6

2009/C 102/09

Asia C-479/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 5.3.2009 – Ranskan tasavalta v. Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne — Asetus (EY) N:o 809/2007 — Ajoverkon käsitteen määritelmä — Thonaille — Perusteluvelvollisuus — Suhteellisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon periaatteen loukkaaminen)

7

2009/C 102/10

Asia C-545/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 5.3.2009 (Sofiyski gradski sadin (Bulgaria) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Apis-Hristovich EOOD v. Lakorda AD (Direktiivi 96/9/EY — Tietokantojen oikeudellinen suoja — Sui generis -oikeus — Tietokannan sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen — Kopiointi — Olennainen osa tietokannan sisällöstä — Elektroninen virallinen oikeudellinen tietokanta)

7

2009/C 102/11

Asia C-556/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 5.3.2009 – Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Yhteinen kalastuspolitiikka — Asetus (EY) N:o 894/97 — Ajoverkko — Käsite — Kielto käyttää Thonaille-tyyppistä verkkoa tiettyjen lajien kalastuksessa — Asetukset (ETY) N:o 284/93 ja (EY) N:o 2371/2002 — Tehokkaan valvontajärjestelmän puuttuminen yhteisön kiellon noudattamiseksi)

8

2009/C 102/12

Asia C-507/08: Kanne 21.11.2008 – Euroopan yhteisöjen komissio v. Slovakian tasavalta

9

2009/C 102/13

Asia C-14/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichts Berlin (Saksa) on esittänyt 12.1.2009 – Hava Genc v. Land Berlin

10

2009/C 102/14

Asia C-45/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Arbeitsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 2.2.2009 – Gisela Rosenbladt v. Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH

10

2009/C 102/15

Asia C-49/09: Kanne 2.2.2009 – Euroopan yhteisöjen komissio v. Puolan tasavalta

11

2009/C 102/16

Asia C-63/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil no 4 de Barcelona (Espanja) on esittänyt 13.2.2009 – Axel Walz v. Clickair S.A.

11

2009/C 102/17

Asia C-70/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 17.2.2009 – Alexander Hengartner ja Rudolf Gasser

12

2009/C 102/18

Asia C-72/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 18.2.2009 – Établissements Rimbaud SA v. Directeur général des impôts ja Directeur des services fiscaux d’Aix-en-Provence

12

2009/C 102/19

Asia C-74/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Belgia) on esittänyt 18.2.2009 – Bâtiments et Ponts Construction SA ja Thyssenkrupp Industrieservice v. Berlaymont 2000 SA

12

2009/C 102/20

Asia C-75/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Italia) on esittänyt 20.2.2009 – Agra Srl v. Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

13

2009/C 102/21

Asia C-77/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) on esittänyt 20.2.2009 – Gowan Comercio Internacional e servicos limitada v. Ministero della Salute

13

2009/C 102/22

Asia C-78/09 P: Valitus, jonka Compagnie des bateaux mouches SA on tehnyt 24.2.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-365/06, Bateaux mouches v. SMHV, 10.12.2008 antamasta tuomiosta

13

2009/C 102/23

Asia C-81/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Symvoulio tis Epikrateias (Kreikka) on esittänyt 25.2.2009 – Idryma Typou A.E. v. Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

14

2009/C 102/24

Asia C-82/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Symvoulio tis Epikrateias (Kreikka) on esittänyt 25.2.2009 – Dimos Agiou Nikolaou Kritis v. Ypourgos Anaptyxis kai Trofimon

14

2009/C 102/25

Asia C-83/09 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 25.2.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-388/02, Kronoply GmbH & CO. KG ja Kronotex GmbH & Co. KG v. Euroopan yhteisöjen komissio, jotka tukevat Zellstoff Stendal GmbH, Saksan liittotasavalta ja Land Sachsen-Anhalt, 10.12.2008 antamasta tuomiosta

15

2009/C 102/26

Asia C-85/09 P: Valitus, jonka Portela – Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda on tehnyt 27.2.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-137/07, Portela – Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda v. Euroopan yhteisöjen komissio, 17.12.2008 antamasta määräyksestä

16

2009/C 102/27

Asia C-86/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka VAT and Duties Tribunal, Manchester (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 27.2.2009 – Future Health Technologies Ltd v. Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

16

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2009/C 102/28

Asia T-156/08 P: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 16.3.2009 – R v. komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Koeajalla olevat virkamiehet — Koeajan päätteeksi laadittu kertomus — Kantajalle vastaisen toimen puuttuminen — Kanteen nostamisen määräaika — Kanteen nostaminen myöhässä)

18

2009/C 102/29

Asia T-47/09: Kanne 9.2.2009 – Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch v. SMHV (diegesellschafter.de)

18

2009/C 102/30

Asia T-55/09: Kanne 13.2.2009 – Swarovski v. SMHV – Swarovski (Daniel Swarovski Privat)

18

2009/C 102/31

Asia T-57/09: Kanne 9.2.2009 – Alfastar Benelux v. neuvosto

19

2009/C 102/32

Asia T-60/09: Kanne 16.2.2009 – Herhof/HABM – Stabilator (stabilator) v. SMHV

20

2009/C 102/33

Asia T-61/09: Kanne 16.2.2009 – Meica v. SMHV – Bösinger Fleischwaren (Schinken King)

21

2009/C 102/34

Asia T-62/09: Kanne 13.2.2009 – Rintisch v. SMHV – Bariatrix Europe (PROTI SNACK)

21

2009/C 102/35

Asia T-63/09: Kanne 17.2.2009 – Volkswagen v. SMHV – Suzuki Motor (SWIFT GTi)

22

2009/C 102/36

Asia T-64/09: Kanne 16.2.2009 – Micro Shaping Ltd v. SMHV (>packaging)

23

2009/C 102/37

Asia T-65/09 P: Valitus, jonka Enzo Reali on tehnyt 14.2.2009 virkamiestuomioistuimen asiassa F-136/06, Reali v. komissio, 11.12.2008 antamasta tuomiosta

23

2009/C 102/38

Asia T-72/09: Kanne 18.2.2009 – Pilkington Group ym. v. komissio

24

2009/C 102/39

Asia T-73/09: Kanne 18.2.2009 – Compagnie de Saint-Gobain v. komissio

25

2009/C 102/40

Asia T-74/09: Kanne 18.2.2009 – Ranska v. komissio

26

2009/C 102/41

Asia T-76/09: Kanne 16.2.2009 – Mundipharma v. SMHV – Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI)

27

2009/C 102/42

Asia T-78/09 P: Valitus, jonka Euroopan parlamentti on tehnyt 25.2.2009 virkamiestuomioistuimen asiassa F-148/06, Collée v. parlamentti, 11.12.2008 antamasta tuomiosta

28

2009/C 102/43

Asia T-80/09 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 23.2.2009 virkamiestuomioistuimen asiassa F-52/05, Q v. komissio, 9.12.2008 antamasta tuomiosta

28

2009/C 102/44

Asia T-82/09: Kanne 20.2.2009 – Dennekamp v. Euroopan parlamentti

29

2009/C 102/45

Asia T-88/09: Kanne 27.2.2009 – Idromacchine ym. v. Euroopan yhteisöjen komissio

30

2009/C 102/46

Asia T-90/09: Kanne 27.2.2009 – Mojo Concerts ja Amsterdam Music Dome Exploitatie v. komissio

31

2009/C 102/47

Asia T-91/09 P: Valitus, jonka Carina Skareby on tehnyt 2.3.2009 virkamiestuomioistuimen asiassa F-34/07, Skareby v. komissio, 15.12.2008 antamasta tuomiosta

32

2009/C 102/48

Asia T-95/09: Kanne 26.2.2009 – United Phosphorus v. komissio

32

2009/C 102/49

Asia T-98/09: Kanne 11.3.2009 – Tubesca v. SMHV

33

2009/C 102/50

Asia T-99/09: Kanne 4.3.2009 – Italia v. komissio

34

 

Virkamiestuomioistuin

2009/C 102/51

Asia F-104/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 12.3.2009 – Arpaillange ym. v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteiset työntekijät — Palvelukseen ottaminen — Luokittelu — Entiset yksittäiset asiantuntijat — Tutkintotodistus — Työkokemus — Lainvastaisuutta koskeva väite)

36

2009/C 102/52

Asia F-24/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 12.3.2009 – Lafleur Tighe v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteinen toimihenkilö — Palvelukseen ottaminen — Palkkaluokan määrittäminen — Entiset yksittäiset asiantuntijat — Työkokemus — Tutkintotodistus — Vastaavuustodistus — Tutkittavaksi ottaminen — Uusi ja olennainen seikka)

36

2009/C 102/53

Asia F-63/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 3.3.2009 – Patsarika v. Cedefop (Henkilöstö — Sopimussuhteinen toimihenkilö — Siirto — Puolustautumisoikeudet — Irtisanominen koeajan päätyttyä — Menettely vastaajan poissaollessa)

37

2009/C 102/54

Asia F-98/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.1.2009 – Petrilli v. komissio (Henkilöstö — Ylimääräiset sopimussuhteiset toimihenkilöt — Tutkittavaksi ottaminen — Kielteinen päätös — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 b ja 88 artikla — Sopimuksen kesto — Määräaikaisen henkilöstön sopimusten enimmäiskestosta komission yksiköissä 28.4.2004 tehdyn komission päätöksen 3 artiklan 1 kohta — Lainmukaisuus)

37

2009/C 102/55

Asia F-100/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 10.3.2009 – Tsirimiagos v. alueiden komitea (Henkilöstö — Virkamiehet — Palkkaus — Palkan osan siirto asemapaikkavaltion ulkopuolelle — Vanhojen henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 17 artiklan 2 kohdan b alakohta — Asuntosäästötili — Perusteettoman edun palauttaminen — Edellytykset — Siirtojen sääntöjenvastaisuus — Sääntöjenvastaisuuden ilmeisyys)

38

2009/C 102/56

Asia F-106/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 10.3.2009 – Giaprakis v. alueiden komitea (Henkilöstö — Virkamiehet — Palkkaus — Palkan osan siirtäminen asemamaan ulkopuolelle — Vanhojen henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 17 artiklan 2 kohdan b alakohta — Asuntosäästäminen — Perusteettoman edun palauttaminen — Edellytykset — Siirtojen sääntöjenvastaisuus — Ilmeinen sääntöjenvastaisuus)

38

2009/C 102/57

Asia F-4/08: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 12.3.2009 – Hambura v. parlamentti (Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — Palvelukseen ottaminen — Valintamenettely — Osallistumisoikeuden epääminen — Palvelukseenottoilmoitus PE/95/S — Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyneen hakulomakkeen käyttämättä jättäminen — Tutkittavaksi ottaminen — Oikeudenkäyntiä edeltävä hallinnollinen menettely)

39

2009/C 102/58

Asia F-7/08: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.2.2009 – Schönberger v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Ansioiden vertailu — Etusijapisteiden antaminen — Yhdenvertaisen kohtelun periaate)

39

2009/C 102/59

Asia F-88/07: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 12.11.2008 – Domínguez González v. komissio (Henkilöstö — Tekninen avustaja — Toimivallan puuttumista koskeva väite — Oikeudenkäyntiväite — Tuomioistuimen toimivallan puuttuminen)

40


FI

 

Top