Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:082:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 82, 04. huhtikuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 82

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
4. huhtikuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Tuomioistuin

2009/C 082/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 69, 21.3.2009

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Tuomioistuin

2009/C 082/02

Asia C-110/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 10.2.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 28 artikla — Tuonnin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden käsite — Kielto vetää mopon, moottoripyörän, kolmipyörän ja nelipyörän perässä perävaunua jäsenvaltion alueella — Liikenneturvallisuus — Markkinoille pääsy — Este — Oikeasuhteisuus)

2

2009/C 082/03

Asia C-301/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 10.2.2009 — Irlanti v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne — Direktiivi 2006/24/EY — Sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttäminen — Oikeusperustan valinta)

2

2009/C 082/04

Asia C-45/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 12.2.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 10 ja EY 71 artikla sekä EY 80 artiklan 2 kohta — Merenkulun turvallisuus — Alusten ja satamarakenteiden valvonta — Kansainväliset sopimukset — Yhteisön ja jäsenvaltioiden toimivalta)

3

2009/C 082/05

Asia C-138/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.2.2009 (Hof van beroep te Antwerpenin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Belgian valtio v. N.V. Cobelfret (Direktiivi 90/435/ETY — 4 artiklan 1 kohta — Välitön oikeusvaikutus — Kansalliset säännökset, joiden tarkoituksena on estää jaettujen voittojen kaksinkertainen verottaminen — Maksettujen osinkojen määrän vähentäminen emoyhtiön veron laskentaperustasta ainoastaan niiltä osin kuin emoyhtiö on tuottanut verotettavissa olevaa voittoa)

3

2009/C 082/06

Asia C-185/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 10.2.2009 (House of Lordsin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Allianz SpA, aiemmin Riunione Adriatica di Sicurta SpA, ja Generali Assicurazioni Generali SpA v. West Tankers Inc. (Ulkomaisten välitystuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Soveltamisala — Jäsenvaltion tuomioistuimen toimivalta antaa määräys, jolla kielletään asianosaista aloittamasta tai jatkamasta oikeudenkäyntiä toisen jäsenvaltion tuomioistuimessa, sillä perusteella, että tämä oikeudenkäynti on vastoin välityssopimusta — New Yorkin yleissopimus)

4

2009/C 082/07

Asia C-339/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.2.2009 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rechtsanwalt Christopher Seagon Frick Teppichboden Supermärkte GmbH:n maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjänä v. Deko Marty Belgium NV (Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Maksukyvyttömyysmenettelyt — Toimivaltainen tuomioistuin)

4

2009/C 082/08

Asia C-466/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 12.2.2009 (Landesarbeitsgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Dietmar Klarenberg v. Ferrotron Technologies GmbH (Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 2001/23/EY — Yrityksen luovuttaminen — Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen — Luovutuksen käsite — Liiketoiminnan osan luovuttaminen sopimuksella toiselle yritykselle — Organisatorinen itsenäisyys luovutuksen jälkeen)

5

2009/C 082/09

Asia C-475/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.2.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Puolan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Sähkövero — Direktiivi 2003/96/EY — Direktiivin 21 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta — Verosaatavan syntymisajankohta )

5

2009/C 082/10

Asia C-515/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 12.2.2009 (Hoge Raad der Nederlanden Den Haagin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie v. Staatssecretaris van Financiën (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Arvonlisäverollisessa toiminnassa ja muussa toiminnassa käytettävien tavaroiden ja palvelujen lukeminen yrityksen liikeomaisuuteen — Oikeus tällaisten tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvän veron välittömään ja täyteen vähennykseen)

6

2009/C 082/11

Asia C-67/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.2.2009 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Margarete Block v. Finanzamt Kaufbeuren (Pääomien vapaa liikkuvuus — EY 56 ja EY 58 artikla — Perintöverot — Kansallinen lainsäädäntö, jossa ei sallita perinnönsaajan toisessa jäsenvaltiossa maksaman perintöveron vähentämistä siinä jäsenvaltiossa, jossa omaisuuden omistaja asui kuolinhetkellään, maksettavasta perintöverosta, kun perintöomaisuus koostuu rahasaatavista — Kaksinkertainen verotus — Asiassa ei rajoiteta pääomien vapaata liikkuvuutta)

6

2009/C 082/12

Asia C-93/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 12.2.2009 (Augstākās tiesas Senātsin (Latvian tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Schenker SIA v. Valsts ieņēmumu dienests (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 1383/2003 — Asetuksen 11 artikla — Yksinkertaistettu menettely tavaroiden luovuttamiseksi tuhottaviksi — Sen määrittäminen etukäteen, onko teollis- ja tekijänoikeutta loukattu — Hallinnollinen seuraamus)

7

2009/C 082/13

Asia C-224/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 10.2.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2006/100/EY — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

7

2009/C 082/14

Asia C-282/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 5.2.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2005/29/EY — Sopimattomat kaupalliset menettelyt — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

8

2009/C 082/15

Asia C-293/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 5.2.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Suomen tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2004/83/EY — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

8

2009/C 082/16

Asia C-488/08: Valitus, jonka Matthias Rath on tehnyt 12.11.2008 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-373/06, Matthias Rath v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, 8.9.2008 antamasta määräyksestä

9

2009/C 082/17

Asia C-489/08: Valitus, jonka Matthias Rath on tehnyt 12.11.2008 ensimmäisen oikeusastaeen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-374/06, Matthias Rath v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, 8.9.2008 antamasta määräyksestä

9

2009/C 082/18

Asia C-545/08: Kanne 4.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Puolan tasavalta

10

2009/C 082/19

Asia C-559/08 P: Valitus, jonka Deepak Rajani (Dear!Net Online) on tehnyt 9.2.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-100/06, Deepak Rajani (Dear!Net Online) v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 26.11.2008 antamasta tuomiosta

10

2009/C 082/20

Asia C-3/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Beroep te Gent (Belgia) on esittänyt 8.1.2009 — Erotic Center BVBA v. Belgian valtio

11

2009/C 082/21

Asia C-4/09 P: Valitus, jonka Gerasimos Potamianos on tehnyt 8.1.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-160/04, Potamianos v. komissio, 15.10.2008 antamasta tuomiosta

11

2009/C 082/22

Asia C-19/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Wien (Itävalta) on esittänyt 15.1.2009 — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH v. Silva Trade, SA

12

2009/C 082/23

Asia C-20/09: Kanne 15.1.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta

12

2009/C 082/24

Asia C-22/09: Kanne 15.1.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

13

2009/C 082/25

Asia C-25/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Bíróság (Unkarin tasavalta) on esittänyt 19.1.2009 — Sió-Eckes Kft. v. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

13

2009/C 082/26

Asia C-27/09 P: Valitus, jonka Ranskan tasavalta on tehnyt 21.1.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-284/08, People's Mojahedin Organization of Iran v. Euroopan unionin neuvosto, 4.12.2008 antamasta tuomiosta

14

2009/C 082/27

Asia C-30/09: Kanne 22.1.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta

15

2009/C 082/28

Asia C-31/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Bíróság (Unkari) on esittänyt 26.1.2009 — Nawras Bolbol v. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

15

2009/C 082/29

Asia C-35/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 28.1.2009 — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate v. Paolo Speranza

16

2009/C 082/30

Asia C-36/09 P: Valitus, jonka Transportes Evaristo Molina, S. A. on tehnyt 28.1.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-45/08, Transportes Evaristo Molina, S.A. v. komissio, 14.11.2008 antamasta tuomiosta

16

2009/C 082/31

Asia C-37/09: Kanne 28.1.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta

17

2009/C 082/32

Asia C-38/09 P: Valitus, jonka Ralf Schräder on tehnyt 29.1.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-187/06, Ralf Schräder v. yhteisön kasvilajikevirasto, 19.11.2008 antamasta tuomiosta

17

2009/C 082/33

Asia C-47/09: Kanne 5.9.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

18

2009/C 082/34

Asia C-48/09 P: Valitus, jonka Lego Juris A/S on tehnyt 2.2.2009 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-270/06, Lego Juris A/S v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), toisena asianosaisena valituslautakunnassa ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa Mega Brands, Inc., 12.11.2008 antamasta tuomiosta

19

2009/C 082/35

Asia C-50/09: Kanne 4.2.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Irlanti

19

2009/C 082/36

Asia C-51/09 P: Valitus, jonka Barbara Becker on tehnyt 3.2.2009 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-212/07, Harman International Industries, Inc. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 2.12.2008 antamasta tuomiosta

20

2009/C 082/37

Asia C-54/09 P: Valitus, jonka Helleenien tasavalta on tehnyt 6.2.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-339/06, Helleenien tasavalta v. Euroopan yhteisöjen komissio, 11.12.2008 antamasta tuomiosta

21

2009/C 082/38

Asia C-68/09 P: Valitus, jonka Georgios Karatzoglou on tehnyt 16.2.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-471/04, Georgios Karatzoglou v. Euroopan jälleenrakennusvirasto (EAR), 2.12.2008 antamasta tuomiosta

21

2009/C 082/39

Asia C-69/09 P: Valitus, jonka Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl ja Magan Italia Srl ovat tehneet 14.2.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-393/06, Makhteshim-Agan Holding BV ym. v. komissio, 26.11.2008 antamasta määräyksestä

22

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2009/C 082/40

Asia T-265/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 12.2.2009 — Lee/DE v. SMHV — Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin PIAZZA del SOLE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset ja kansainväliset sanamerkit PIAZZA ja PIAZZA D'ORO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Merkkien samankaltaisuuden puuttuminen)

23

2009/C 082/41

Yhdistetyt asiat T-359/07 P-T-361/07 P: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 20.2.2009 — Komissio v. Bertolete ym. (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimiston sopimussuhteiset toimihenkilöt — Entiset Belgian oikeuden mukaan palkatut työntekijät — Sovellettavien sääntöjen muuttuminen — Komission päätökset, joissa määritetään palkka — Yhdenvertainen kohtelu)

23

2009/C 082/42

Asia T-229/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 13.2.2009 — Vitro Corporativo v. SMHV — Vallon (√) (Yhteisön tavaramerkki — Väite — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

24

2009/C 082/43

Asia T-126/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 10.2.2009 — Okalux v. SMHV — Ondex (ONDACELL) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Väitemaksun suorittamatta jättäminen — Päätös, jossa todetaan, että väitettä ei katsota esitetyn — Selvästi täysin perusteeton kanne)

24

2009/C 082/44

Asia T-352/08 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 23.1.2009 — Pannon Hőerőmű v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuet — Komission päätös, jolla todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi valtiontuet, jotka Unkari on myöntänyt tietyille sähköntuottajille sähkönostosopimuksilla — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty — Intressivertailu)

25

2009/C 082/45

Asia T-511/08 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 23.1.2009 — Unity OSG FZE v. neuvosto ja EUPOL Afganistan (Väliaikainen oikeussuoja — Julkiset hankinnat — Tarjouksen hylkääminen — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Mahdollisuuden menettäminen — Kiireellisyyden puuttuminen)

25

2009/C 082/46

Asia T-442/08: Kanne 3.10.2008 — CISAC v. komissio

25

2009/C 082/47

Asia T-591/08: Kanne 29.12.2008 — Evropaïki Dynamiki v. komissio

26

2009/C 082/48

Asia T-8/09: Kanne 6.1.2009 — Dredging International ja Ondernemingen Jan de Nul v. EMSA

27

2009/C 082/49

Asia T-17/09: Kanne 9.1.2009 — Evropaïki Dynamiki v. komissio

27

2009/C 082/50

Asia T-27/09: Kanne 19.1.2009 — Stella Kunststofftechnik v. SMHV — Stella Pack (Stella)

28

2009/C 082/51

Asia T-28/09: Kanne 21.1.2009 — Park v. SMHV — Bae (PINE TREE)

29

2009/C 082/52

Asia T-30/09: Kanne 21.1.2009 — Engelhorn v. SMHV — The Outdoor Group (peerstorm)

29

2009/C 082/53

Asia T-33/09: Kanne 26.1.2009 — Portugalin tasavalta v. komissio

30

2009/C 082/54

Asia T-36/09: Kanne 23.1.2009 — dm-drogerie markt v. SMHV — Distribuciones Mylar (dm)

30

2009/C 082/55

Asia T-40/09: Kanne 26.1.2009 — Advance Magazine Publishers v. SMHV — Selecciones Americanas (VOGUE CAFÉ)

31

2009/C 082/56

Asia T-41/09: Kanne 27.1.2009 — Hipp & Co v. SMHV — Nestlé (Bebio)

32

2009/C 082/57

Asia T-51/09: Kanne 9.2.2009 — Komissio v. Antiche Terre

32

2009/C 082/58

Asia T-52/09: Kanne 11.2.2009 — Nycomed Danmark v. EMEA

33

2009/C 082/59

Asia T-58/09: Kanne 11.2.2009 — Schemaventotto v. komissio

34

2009/C 082/60

Asia T-344/02: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 6.2.2009 — Air One v. komissio

35

2009/C 082/61

Asia T-4/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 29.1.2009 — EMSA v. Portugali

35

 

Euroopan unionin virkamiestuomioistuin

2009/C 082/62

Asia F-38/08: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 17.2.2009 — Liotti v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointi — Urakehitystä koskeva kertomus — Vuoden 2006 arviointikierros — Arvioijien soveltamat arviointiperusteet)

36

2009/C 082/63

Asia F-51/08: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 17.2.2009 — Stols v. neuvosto (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2007 ylennyskierros — Ansioiden vertailu — Ilmeinen arviointivirhe)

36

2009/C 082/64

Asia F-40/08: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 3.2.2008 — Carvalhal Garcia v. neuvosto (Virkamiehet — Entiset virkamiehet — Palkkaus — Koulutuslisä — Myöntämisestä kieltäytyminen — Myöhässä nostettu kanne — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

36

2009/C 082/65

Asia F-09/09: Kanne 6.2.2009 — Vicente Carbajosa ym. v. komissio

37

2009/C 082/66

Asia F-10/09: Kanne 3.2.2009 — Moschonaki v. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

37


FI

 

Top