EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:077:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 77, 31. maaliskuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 77

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
31. maaliskuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

17. ja 18. syyskuuta 2008 pidetty 447. täysistunto

2009/C 077/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi”KOM(2007) 856 lopullinen — 2007/0297 COD

1

2009/C 077/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi lelujen turvallisuudesta”KOM(2008) 9 lopullinen — 2008/0018 COD

8

2009/C 077/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle — 2000-luvun Euroopan yhtenäismarkkinat”KOM(2007) 724 lopullinen

15

2009/C 077/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle — Mikroluottojen kehittämistä kasvun ja työllisyyden tukemiseksi koskeva eurooppalainen aloite”KOM(2007) 708 lopullinen/2

23

2009/C 077/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (dikloorimetaani) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksien osalta”KOM(2008) 80 lopullinen — 2008/0033 COD

29

2009/C 077/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi neuvoston direktiivien 68/151/ETY ja 89/666/ETY muuttamisesta tietyntyyppisten yritysten julkaisu- ja käännösvelvoitteiden osalta”KOM(2008) 194 lopullinen — 2008/0083 COD

35

2009/C 077/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta keskisuuria yrityksiä koskevien tiettyjen julkistamisvaatimusten sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskevan velvoitteen osalta”KOM(2008) 195 lopullinen — 2008/0084 COD

37

2009/C 077/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä” (kodifioitu toisinto) KOM(2008) 318 lopullinen — 2008/0099 COD

41

2009/C 077/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi …/…/EY, annettu (…), pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden kuljettajan istuimesta” (kodifioitu toisinto) KOM(2008) 351 lopullinen — 2008/0115 COD

41

2009/C 077/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä” (kodifioitu toisinto) KOM(2008) 344 lopullinen — 2008/0109 COD

42

2009/C 077/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o …/… annettu (…) lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta” (kodifioitu toisinto) KOM(2008) 369 lopullinen — 2008/0126 COD

42

2009/C 077/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä”KOM(2008) 19 lopullinen — 2008/0216 COD

43

2009/C 077/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen”KOM(2008) 13 lopullinen

49

2009/C 077/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille — Energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista annetun direktiivin 2006/32/EY mukainen ensimmäinen arviointi kansallisista energiatehokkuutta koskevista toimintasuunnitelmista — Energiatehokkaammaksi yhteisvoimin”KOM(2008) 11 lopullinen

54

2009/C 077/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Tavaroiden internet” (valmisteleva lausunto)

60

2009/C 077/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle luovasta verkkosisällöstä sisämarkkinoilla”KOM(2007) 836 lopullinen

63

2009/C 077/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista annetun direktiivin 2005/35/EY muuttamisesta”KOM(2008) 134 lopullinen — 2008/0055 COD

69

2009/C 077/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rajatylittävän lainvalvonnan helpottamisesta liikenneturvallisuuden alalla”KOM(2008) 151 lopullinen — 2008/0062 COD

70

2009/C 077/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kansainväliset ilmastonmuutosneuvottelut” (kestävän kehityksen seurantaryhmän oma-aloitteinen lausunto)

73

2009/C 077/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikkeita koskevien tietojen antamisesta kuluttajille”KOM(2008) 40 lopullinen — 2008/0028 COD

81

2009/C 077/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä”KOM(2008) 124 lopullinen — 2008/0050 COD

84

2009/C 077/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Energiamarkkinoiden nykykehityksen vaikutus Euroopan teollisuuden arvoketjuihin”

88

2009/C 077/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Valkoinen kirja — Yhdessä terveyden hyväksi: EU:n strateginen toimintamalli vuosiksi 2008–2013”KOM(2007) 630 lopullinen

96

2009/C 077/24

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Syrjinnän vastaisten toimenpiteiden laajentaminen työelämän ulkopuolelle ja yhden kattavan syrjinnänvastaisen direktiivin tarve” (oma-aloitteinen lausunto)

102

2009/C 077/25

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Monikielisyys” (valmisteleva lausunto)

109

2009/C 077/26

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ikäihmisten tarpeiden huomioon ottaminen” (valmisteleva lausunto)

115

2009/C 077/27

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Tavoitteena kaupunkiympäristön tasapainoinen kehitys: haasteet ja mahdollisuudet” (valmisteleva lausunto)

123

2009/C 077/28

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n vuoden 2007 talouskatsaus — Euroopan tuottavuuden eturintaman siirtäminen”

131

2009/C 077/29

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle — Väärinkäytön vastaisten toimenpiteiden soveltaminen välittömässä verotuksessa EU:ssa sekä kolmansien maiden osalta”KOM(2007) 785 lopullinen

139

2009/C 077/30

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kansallisen ja alueellisen tason hallinto ja kumppanuus sekä aluepoliittisten hankkeiden perusteet” (Euroopan parlamentin lausuntopyyntö)

143

2009/C 077/31

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Neuvoston direktiivi luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa tuonnissa jäsenvaltiosta sovellettavista verovapauksista (kodifioitu toisinto)”KOM(2008) 376 lopullinen — 2008/0120 COD

148

2009/C 077/32

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta EU-Afrikka-strategia

148

2009/C 077/33

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n ja Ukrainan suhteet: kansalaisyhteiskunnan uusi dynaaminen rooli”

157


FI

 

Top