EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:031:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 31, 07. helmikuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 31

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
7. helmikuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2009/C 031/01

Komission tiedonanto tietyistä elokuviin ja muihin audiovisuaalisiin teoksiin liittyvistä oikeudellisista näkökohdista 26 päivänä syyskuuta 2001 annetun komission tiedonannon (elokuvatiedonanto) mukaisista valtiontuen arviointiperusteista (1)

1

2009/C 031/02

Menettelyn aloittaminen (Asia COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige) (1)

2

2009/C 031/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5168 — EADS/SSTL) (1)

3

2009/C 031/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5420 — Kyocera Mita/Triumph-Adler) (1)

3


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2009/C 031/05

Euron kurssi

4

2009/C 031/06

Eurokolikon uusi kansallinen puoli

5

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2009/C 031/07

Jäsenvaltion toimittamat tiedot perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

6

2009/C 031/08

Jäsenvaltion toimittamat tiedot perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

10

2009/C 031/09

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus — Säännöllistä lentoliikennettä koskevat julkisen palvelun velvoitteet (1)

14


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Komissio

2009/C 031/10

Ehdotuspyyntö 2009 — MEDIA International -valmistelutoimi

15

2009/C 031/11

MEDIA 2007 — Kehittäminen, levitys, myynninedistäminen ja koulutus — Ehdotuspyyntö — EACEA/36/08 — Tuen antaminen opiskelijoiden ja kouluttajien verkottumiselle ja liikkuvuudelle Euroopassa

17

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2009/C 031/12

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

19

2009/C 031/13

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen Alankomaiden kuningaskunnan talousministerin tiedonanto

20


 

2009/C 031/14

Huomautus lukijalle(katso kansilehden kolmas sivu)

s3


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top