Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:313:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 313, 06. joulukuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 313

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
6. joulukuuta 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Tuomioistuin

2008/C 313/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 301, 22.11.2008

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Tuomioistuin

2008/C 313/02

Asia C-274/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 23.10.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 89/48/ETY — Työntekijät — Tutkintotodistusten tunnustaminen)

2

2008/C 313/03

Asia C-286/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 23.10.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 89/48/ETY — Työntekijät — Tutkintotodistusten tunnustaminen — Insinööri)

3

2008/C 313/04

Asia C-353/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 14.10.2008 (Amtsgericht Flensburgin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Stefan Grunkinin ja Dorothee Regina Paulin vireille panema oikeudenkäynti (Oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella — Kansainvälinen yksityisoikeus sukunimen alalla — Sovellettavan lain valinnassa ainoana liittymänä kansalaisuus — Jäsenvaltiossa syntynyt ja siellä asuva alaikäinen lapsi, joka on toisen jäsenvaltion kansalainen — Jäsenvaltio, jonka kansalainen lapsi on, ei tunnusta nimeä, jonka hän on saanut siinä jäsenvaltiossa, jossa hän on syntynyt ja asuu)

3

2008/C 313/05

Asia C-452/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.10.2008 (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Divisionin (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — The Queen, Synthon BV:n hakemuksesta v. Licensing Authority of the Department of Health (Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt — Markkinoille saattamista koskeva lupa — Olennaisilta osiltaan samanlaiset lääkkeet — Lyhennetty menettely — Vastavuoroisen tunnustamisen menettely — Hylkäysperusteet — Jäsenvaltion vastuu — Yhteisön oikeuden ilmeinen rikkominen)

4

2008/C 313/06

Asia C-527/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 16.10.2008 (Hoge Raad der Nederlanden — (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — R.H.H. Renneberg v. Staatssecretaris van Financiën (Työntekijöiden vapaa liikkuvuus — EY 39 artikla — Verolainsäädäntö — Tulovero — Veron määräytymisperusteen määrittäminen — Jäsenvaltion kansalainen, joka saa kaikki tai lähes kaikki verotettavat tulonsa tästä jäsenvaltiosta — Asuminen toisessa jäsenvaltiossa)

4

2008/C 313/07

Asia C-136/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.10.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivit 89/48/ETY ja 92/51/ETY — Tutkintotodistusten ja ammatillisen koulutuksen tunnustaminen — Lennonjohtajan ammatti)

5

2008/C 313/08

Asia C-157/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 23.10.2008 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Finanzamt für Körperschaften III in Berlin v. Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH (Sijoittautumisvapaus — Euroopan talousalueesta (ETA) tehty sopimus — Verolainsäädäntö — ETA:n jäsenvaltiossa sijaitsevan kiinteän toimipaikan, joka kuuluu yhtiölle, jonka sääntömääräinen kotipaikka on Euroopan unionin jäsenvaltiossa, tappioiden verokohtelu)

5

2008/C 313/09

Yhdistetyt asiat C-200/07 ja C-201/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21.10.2008 (Corte suprema di cassazionen (Italia) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Alfonso Luigi Marra v. Eduardo De Gregorio (C-200/07) ja Antonio Clemente (C-201/07) (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan parlamentti — Lentolehtinen, joka sisältää Euroopan parlamentin jäsenen esittämiä herjauksia — Vaatimus saada korvaus henkisestä kärsimyksestä — Euroopan parlamentin jäsenten koskemattomuus)

6

2008/C 313/10

Asia C-253/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 16.10.2008 (High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Canterbury Hockey Club ja Canterbury Ladies Hockey Club v. Her Majesty' Commissioners of Revenue and Customs (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Vapautukset — Urheiluun osallistumiseen liittyvät palvelujen suoritukset — Urheiluun osallistuville henkilöille tarjottavat palvelujen suoritukset — Edellytykset, joiden täyttyessä palvelujen suoritukset, joita tarjotaan rekisteröimättömille yhdistyksille ja oikeushenkilöille, kuuluvat vapautuksen piiriin)

7

2008/C 313/11

Asia C-298/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 16.10.2008 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV v. deutsche internet versicherung AG (Direktiivi 2000/31/EY — 5 artiklan 1 kohdan c alakohta — Sähköinen kaupankäynti — Palvelujen tarjoaja internetissä — Sähköposti)

7

2008/C 313/12

Asia C-310/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 16.10.2008 (Lunds tingsrättin (Ruotsi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Svenska staten genom Tillsynsmyndigheten i Konkurser v. Anders Holmqvist (Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa — Direktiivi 80/987/ETY — 8 a artikla — Toiminta useissa jäsenvaltioissa)

8

2008/C 313/13

Asia C-313/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 16.10.2008 (Juzgado de lo Mercantilin (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Kirtruna SL ja Elisa Vigano v. Red Elite de Electrodomésticos SA, Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones ja Electro Calbet SA (Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 2001/23/EY — Yrityksen luovutus — Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen — Maksukyvyttömyysmenettely — Vuokrasopimuksen siirtyminen uudelle vuokralaiselle)

8

2008/C 313/14

Asia C-200/06: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 6.10.2008 (Tribunal de première instance de Bruxellesin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Raffinerie Tirlemontoise SA v. Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohta — Sokeri — Tuotantomaksut — Kiintiöjärjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt — Jalosteiden sisältämien sokerin määrien huomioon ottaminen — Vietävän ylijäämän määrittäminen — Keskimääräisen tappion määrittäminen)

9

2008/C 313/15

Yhdistetyt asiat C-175/07–C-184/07: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 6.10.2008 (Tribunal de grande instance de Nanterren (Ranska) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA) (C-175/07), Sucreries et Raffineries d'Erstein SA (C-176/07), Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils SA (C-177/07), Sucrerie de Bourgogne SA (C-178/07), Sucrerie Bourdon (C-179/07), Sucreries du Marquenterre SA (C-180/07), Cristal Union (C-181/07), Lesaffre Frères SA (C-182/07), Vermendoise Industries SAS (C-183/07) ja Sucreries de Toury et Usines annexes SA (C-184/07) v. Directeur général des douanes et droits indirects ja Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohta — Sokeri — Tuotantomaksut — Kiintiöjärjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt — Jalostettujen tuotteiden sisältämien sokerimäärien huomioon ottaminen — Vietävän ylijäämän määrittäminen — Keskimääräisen tappion määrittäminen)

10

2008/C 313/16

Asia C-477/07: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 9.7.2008 (Hof van beroep te Antwerpenin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Gerlach & Co. NV v. Belgische Staat (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — Yhteisön tullikoodeksi — Tileihin kirjaamisen käsite ja tullien määrän velalliselle tapahtuvan tiedoksi antamisen käsite — Tullivelan määrän kirjaaminen tileihin ennen tiedoksi antamista — Tullivelan kantaminen)

11

2008/C 313/17

Asia C-353/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) on esittänyt 1.8.2008 — A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl e altri v. Ministero della Salute e Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

11

2008/C 313/18

Asia C-385/08: Kanne 2.9.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Puolan tasavalta

12

2008/C 313/19

Asia C-407/08 P: Valitus, jonka Knauf Gips KG on tehnyt 19.9.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-52/03, Knauf Gips KG v. Euroopan yhteisöjen komissio, 8.7.2008 antamasta tuomiosta

13

2008/C 313/20

Asia C-410/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Baden-Württemberg (Saksa) on esittänyt 22.9.2008 — Swiss Caps AG v. Hauptzollamt Singen

14

2008/C 313/21

Asia C-412/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgerichts Baden-Württemberg (Saksa) on esittänyt 22.9.2008 — Swiss Caps AG v. Hauptzollamt Singen

14

2008/C 313/22

Asia C-415/08 P: Valitus, jonka Complejo Agrícola, SA on tehnyt 22.9.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-345/06, Complejo Agrícola SA v. Euroopan yhteisöjen komissio, jota tukee Espanjan kuningaskunta, 14.7.2008 antamasta tuomiosta

15

2008/C 313/23

Asia C-423/08: Kanne 24.9.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

16

2008/C 313/24

Asia C-428/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank 's-Gravenhage (Alankomaat) on esittänyt 29.9.2008 — Monsanto Technology LLC v. 1. Cefetra BV, 2. Cefetra Feed Service BV, 3. Cefetra Futures BV ja 4.Argentiinan valtio ja Miguel Santiago Campos, joka esiintyy maatalous-, karjanhoito-, kalastus- ja elintarvikealan valtionsihteerin ominaisuudessa, ja Monsanto Technology LLC v. 1. Vopak Agencies Rotterdam BV ja 2. Alfred C. Toepfer International GmbH

16

2008/C 313/25

Asia C-432/08 P: Valitus, jonka Luigi Marcuccio on tehnyt 1.10.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) yhdistetyissä asioissa T-296/05 ja T-408/05, Marcuccio v. komissio, 9.7.2008 antamasta tuomiosta

17

2008/C 313/26

Asia C-433/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 1.10.2008 — Yaesu Europe BV v. Bundeszentralamt für Steuern

18

2008/C 313/27

Asia C-438/08: Kanne 3.10.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta

18

2008/C 313/28

Asia C-439/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Beroep te Brussel (Belgia) on esittänyt 6.10.2008 — VZW Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Bankerbakkers, IJsbereiders en Chocoladebewerkers ”VEBIC”, muut osapuolet: Raad voor de Mededinging ja Minister van Economie

19

2008/C 313/29

Asia C-456/08: Kanne 20.10.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Irlanti

20

2008/C 313/30

Asia C-457/08: Kanne 21.10.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

20

2008/C 313/31

Asia C-459/08: Kanne 21.10.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta

21

2008/C 313/32

Asia C-203/05: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 20.8.2008 (Special Commissioner of Income Tax, Londonin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Vodafone 2 v. Her Majesty's Revenue and Customs

21

2008/C 313/33

Asia C-214/06: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 5.9.2008 (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardian (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Colasfalti srl v. Provincia di Milano, ATI Legrenzi Srl ja Impresa Costruzioni Edili e Stradali dei F. lli Paccani Snc

21

2008/C 313/34

Asia C-270/06: Yhteisöjen tuomioistuimen toisen jaoston puheenjohtajan määräys 11.9.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Itävallan tasavalta

22

2008/C 313/35

Asia C-389/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 18.8.2008 (VAT and Duties Tribunal, Manchesterin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Azlan Group plc v. Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

22

2008/C 313/36

Asia C-452/07: Yhteisöjen tuomioistuimen neljännen jaoston puheenjohtajan määräys 3.9.2008 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Health Research Inc.

22

2008/C 313/37

Asia C-563/07: Yhteisöjen tuomioistuimen viidennen jaoston puheenjohtajan määräys 18.8.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Maltan tasavalta

22

2008/C 313/38

Asia C-4/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 8.9.2008 (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württembergin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Michael Mario Karl Kerner v. Land Baden-Württemberg

22

2008/C 313/39

Asia C-177/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 4.8.2008 (Bundesverwaltungsgerichtin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Khoshnaw Abdullah v. Saksan liittotasavalta

22

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2008/C 313/40

Asia T-66/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008 — Gogos v. komissio (Julkishallinto — Henkilöstö — Toiselle ura-alueelle siirtymistä koskeva sisäinen kilpailu — Nimitys — Palkkaluokan määrittäminen — Henkilöstösääntöjen 31 artiklan 2 kohta)

23

2008/C 313/41

Asia T-160/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008 — Potamianos v. komissio (Henkilöstö — Väliaikainen toimihenkilö — Määräaikaisen sopimuksen uudistamatta jättäminen)

23

2008/C 313/42

Yhdistetyt asiat T-309/04, T-317/04, T-329/04 ja T-336/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 22.10.2008 — TV 2 Tanska v. komissio (Valtiontuet — Toimenpiteet, joita Tanskan viranomaiset ovat toteuttaneet yleisradioyhtiö TV2:n hyväksi sen julkisen palvelun tehtävän rahoittamiseksi — Valtiontueksi katsotut toimenpiteet, jotka osittain soveltuvat yhteismarkkinoille ja osittain ovat yhteismarkkinoille soveltumattomia — Kumoamiskanne — Tutkittavaksi ottaminen — Oikeussuojan tarve — Puolustautumisoikeudet — Julkisen yleisradiotoiminnan määritelmä ja rahoitus — Valtion varat — Perusteluvelvollisuus — Tutkintavelvollisuus)

23

2008/C 313/43

Asia T-312/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.10.2008 — Di Bucci v. komissio (Kumoamiskanne — Vahingonkorvauskanne — Henkilöstö — Ylennys — Etusijapisteiden myöntäminen)

24

2008/C 313/44

Asia T-328/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.10.2008 — Wilms v. komissio (Kumoamiskanne — Vahingonkorvauskanne — Virkamiehet — Ylennys — Etusijapisteiden myöntäminen)

25

2008/C 313/45

Asia T-407/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.10.2008 — Miguelez Herreras v. komissio (Kumoamiskanne — Vahingonkorvauskanne — Henkilöstö — Ylennys — Etusijapisteiden jakaminen)

26

2008/C 313/46

Yhdistetyt asiat T-457/04 ja T-223/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008 — Camar v. komissio (Yhteinen markkinajärjestely — Banaanit — Siirtymätoimenpiteet — Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 30 artikla — Komission laiminlyönnin toteava tuomio — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanon laiminlyönti — Kumoamiskanne — Vaatimus siitä, että tuomio täytäntöönpannaan vastaavalla rahamäärällä — Henkisen kärsimyksen korvaaminen — Komission lainvastainen pidättyminen — Vahingonkorvauskanne — Vanhentumisen keskeytyminen — Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 46 artikla — Tutkimatta jättäminen)

27

2008/C 313/47

Asia T-345/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008 — Mote v. Euroopan parlamentti (Erioikeudet ja vapaudet — Euroopan parlamentin jäsen — Koskemattomuuden pidättäminen)

27

2008/C 313/48

Asia T-375/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008 — Le Canne v. komissio (Maatalous — Yhteisön taloudellinen tuki — Maksupyyntöä rasittava rahoituksellinen virhe — Päätös pienentää tukea — Vanhentumisajan päättyminen — Kumoamiskanne ja vahingonkorvauskanne)

28

2008/C 313/49

Asia T-405/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008 — Powerserv Personalservice v. SMHV — Manpower (MANPOWER) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön sanamerkki MANPOWER — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Osittainen muuttaminen — Käytön perusteella saavutettu erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta, 51 artiklan 1 ja 2 kohta sekä 63 artiklan 3 kohta)

28

2008/C 313/50

Asia T-73/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008 — Cassegrain v. SMHV (Forme d'un sac) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Laukun muoto — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

29

2008/C 313/51

Asia T-133/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 23.10.2008 — TIM ja TTV v. SMHV — Past Perfect (PAST PERFECT) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön sanamerkki PAST PERFECT — Mitättömyysvaatimuksen hylkääminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohta — Mainitun asetuksen 7 artiklan 2 kohta)

29

2008/C 313/52

Asia T-158/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 23.10.2008 — Adobe v. SMHV (FLEX) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin FLEX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

30

2008/C 313/53

Asia T-230/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008 — Rewe-Zentral v. SMHV (PORT LOUIS) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin PORT LOUIS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Tavaramerkkihakemuksen kohteena olevien tuotteiden alkuperän kuvaaminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

30

2008/C 313/54

Yhdistetyt asiat T-305/06 — T-307/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008 — Air Products and Chemicals v. SMHV — Messer (Ferromix, Inomix ja Alumix) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkkien Ferromix, Inomix ja Alumix rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön sanamerkit FERROMAXX, INOMAXX et ALUMAXX — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

30

2008/C 313/55

Asia T-95/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008 — Aventis Pharma v. SMHV — Nycomed (Prazol) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin PRAZOL rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki PREZAL — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

31

2008/C 313/56

Asia T-256/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 23.10.2008 — People's Mojahedin Organization of Iran v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet terrorismin torjumiseksi — Varojen jäädyttäminen — Kumoamiskanne — Puolustautumisoikeudet — Perustelut — Tuomioistuinvalvonta)

31

2008/C 313/57

Asia T-278/07 P: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 20.10.2008 — Marcuccio v. komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Sosiaaliturva — Työtapaturma — Henkilöstösääntöjen 73 artiklan soveltamista koskevan menettelyn päättämisestä tehty päätös — Epäedullista toimea ei ole — Perusteeton valitus)

32

2008/C 313/58

Asia T-297/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008 — TridonicAtco v. SMHV (Intelligent Voltage Guard) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin Intelligent Voltage Guard rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

33

2008/C 313/59

Yhdistetyt asiat T-392/03, T-408/03, T-414/03 ja T-435/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 25.9.2008 — Regione Siciliana v. komissio (Kumoamiskanne — EAKR — Taloudellisen tuen peruuttaminen — Jo maksettujen suoritusten takaisinperiminen — Viivästyskorkojen suorittamista koskevat vaatimukset — Kuittaus — Alueellinen yhteisö tai paikallisyhteisö — Asia, joka ei koske asianomaista suoraan — Tutkimatta jättäminen)

33

2008/C 313/60

Asia T-23/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 8.10.2008 — Gippini Fournier v. komissio (Kumoamiskanne — Vahingonkorvauskanne — Henkilöstö — Ylennys — Etusijapisteiden myöntäminen — Toimet, jotka eivät ole kannekelpoisia — Valmistelevat toimet — Tutkimatta jättäminen)

33

2008/C 313/61

Asia T-380/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 6.10.2008 — Kaloudis v. SMHV — Fédération française de tennis (RolandGarros SPORTSWEAR) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin RolandGarros SPORTSWEAR rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki Roland Garros — Valitusmaksun maksaminen myöhästyneenä — Valituslautakunnan päätös, jolla valitus todettiin tekemättä jätetyksi)

34

2008/C 313/62

Asia T-372/08: Kanne 10.9.2008 — Murnauer Markenvertrieb v. SMHV — Fitne Gesundheit und Wellness (Notfall Bonbons)

34

2008/C 313/63

Asia T-374/08: Kanne 10.9.2008 — Aldi Einkauf v. SMHV — Illinois Tools Works (TOP CRAFT)

35

2008/C 313/64

Asia T-379/08: Kanne 11.9.2008 — Mustang v. SMHV — Decathlon (aaltoviivakuvio)

35

2008/C 313/65

Asia T-381/08: Kanne 15.9.2008 — DAI v. komissio

36

2008/C 313/66

Asia T-385/08: Kanne 15.9.2008 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein v. SMHV (koiraa esittävä merkki)

36

2008/C 313/67

Asia T-386/08: Kanne 15.9.2008 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein v. SMHV (hevosta esittävä merkki)

37

2008/C 313/68

Asia T-395/08: Kanne 22.9.2008 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. SMHV (suklaajäniksen muoto)

37

2008/C 313/69

Asia T-401/08: Kanne 24.9.2008 — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto v. komissio

38

2008/C 313/70

Asia T-410/08: Kanne 30.9.2008 — GEMA v. komissio

39

2008/C 313/71

Asia T-414/08: Kanne 29.9.2008 — AKKA/LAA v. komissio

39

2008/C 313/72

Asia T-415/08: Kanne 29.9.2008 — IMRO v. komissio

40

2008/C 313/73

Asia T-416/08: Kanne 29.9.2008 — EAÜ v. komissio

40

2008/C 313/74

Asia T-417/08: Kanne 29.9.2008 — SPA v. komissio

41

2008/C 313/75

Asia T-418/08: Kanne 29.9.2008 — OSA v. komissio

41

2008/C 313/76

Asia T-419/08: Kanne 29.9.2008 — LATGA-A v. komissio

42

2008/C 313/77

Asia T-420/08: Kanne 29.9.2008 — SAZAS v. komissio

42

2008/C 313/78

Asia T-421/08: Kanne 29.9.2008 — Performing Right Society v. komissio

42

2008/C 313/79

Asia T-423/08: Kanne 27.9.2008 — INTER-NETT 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató kft v. SMHV

43

2008/C 313/80

Asia T-427/08: Kanne 24.9.2008 — CEAHR v. komissio

44

2008/C 313/81

Asia T-428/08: Kanne 30.9.2008 — STEF v. komissio

44

2008/C 313/82

Asia T-429/08: Kanne 30.9.2008 — Grain Millers v. SMHV — Grain Millers (GRAIN MILLERS)

45

2008/C 313/83

Asia T-430/08: Kanne 30.9.2008 — Grain Millers v. SMHV — Grain Millers (GRAIN MILLERS)

46

2008/C 313/84

Asia T-431/08: Kanne 1.10.2008 — Bulur Giyim Sanayi ve Ticaret Sirketi v. SMHV — Denim (VIGOSS)

46

2008/C 313/85

Asia T-434/08: Kanne 1.10.2008 — TONO v. komissio

47

2008/C 313/86

Asia T-435/08: Kanne 3.10.2008 — Tokita Management Service v. SMHV — Eminent Food (TOMATOBERRY)

48

2008/C 313/87

Asia T-437/08: Kanne 6.10.2008 — CDC Hydrogene Peroxide v. komissio

48

2008/C 313/88

Asia T-444/08: Kanne 29.9.2008 — FIFA v. SMHV

49

2008/C 313/89

Asia T-445/08: Kanne 29.9.2008 — FIFA v. SMHV

50

2008/C 313/90

Asia T-446/08: Kanne 29.9.2008 — FIFA v. SMHV

50

2008/C 313/91

Asia T-447/08: Kanne 29.9.2008 — FIFA v. SMHV

51

2008/C 313/92

Asia T-448/08: Kanne 29.9.2008 — FIFA v. SMHV

52

2008/C 313/93

Asia T-451/08: Kanne 2.10.2008 — Stim v. komissio

52

2008/C 313/94

Asia T-460/08: Kanne 10.10.2008 — Komissio v. Acentro Turismo

53

2008/C 313/95

Asia T-464/08: Kanne 13.10.2008 — Zeta Europe v. SMHV (Superleggera)

53

2008/C 313/96

Asia T-438/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 9.10.2008 — Stephens v. komissio

54

 

Euroopan unionin virkamiestuomioistuin

2008/C 313/97

Asia F-49/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 9.10.2008 — Nijs v. tilintarkastustuomioistuin (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2005 ylennyskierros)

55

2008/C 313/98

Asia F-121/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.9.2008 — Spee v. Europol (Henkilöstö — Europolin henkilöstö — Palkkaus — Europolin henkilöstösääntöjen 28 ja 29 artikla — Arvioinnin perusteella myönnetyt palkkatasot — Sovellettavien normien taannehtivuus — Laskentamenetelmä)

55

2008/C 313/99

Asia F-147/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.9.2008 — Dragoman v. komissio (Henkilöstö — Avoin kilpailu — Päätös olla hyväksymättä kantajaa suulliseen kokeeseen)

55

2008/C 313/00

Asia F-22/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.9.2008 — Lafili v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 723/2004 voimaantulo — Henkilöstösääntöjen 44 ja 46 artikla — Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 7 artikla — Ylennys — Luokittelu — Voimaantuloajankohdan kerroin)

56

2008/C 313/01

Asia F-44/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 8.10.2008 — Barbin v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Euroopan parlamentin soveltama ansiopiesteiden myöntämismenettely — Tätä menettelyä koskevien ohjeiden lainvastaisuus — Ansioiden vertailu)

56

2008/C 313/02

Asia F-46/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.10.2008 — Tzirani v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Palvelukseen ottaminen — Palkkaluokkaan nimittäminen — Ylennys — Johtajan virka — Hakemuksen hylkääminen — Sellaisen tuomion täytäntöönpano, jolla nimityspäätös on kumottu — Tutkittavaksi ottaminen)

57

2008/C 313/03

Asia F-51/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.9.2008 — Bui Van v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Palvelukseen ottaminen — Palkkaluokan ja palkkatason määrittäminen — Sääntöjenvastainen määrittäminen — Lainvastaisen toimen peruuttaminen — Perusteltu luottamus — Kohtuullinen aika — Puolustautumisoikeudet — Hyvää hallintotapaa koskeva oikeus)

57

2008/C 313/04

Asia F-81/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 8.10.2008 — Barbin v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2006 ylennyskierros — Ansioiden vertailu)

58

2008/C 313/05

Asia F-103/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.9.2008 — Duta v. yhteisöjen tuomioistuin (Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — Palvelukseen ottaminen — Lakimiesavustaja — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan c alakohta — Asianomaiselle vastainen päätös — Luottamusside)

58

2008/C 313/06

Asia F-135/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.9.2008 — Smadja v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Palvelukseen ottaminen — Nimitys — Palkkatason määrittäminen — Kantajan nimittäminen uudelleen samaan virkaan sen jälkeen, kun kantajan alkuperäinen nimitys oli kumottu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamalla tuomiolla — Suhteellisuusperiaate — Luottamuksensuojan periaate — Huolenpitovelvollisuus)

58

2008/C 313/07

Asia F-80/08: Kanne 12.10.2008 — Wenig v. komissio

59

2008/C 313/08

Asia F-81/08: Kanne 13.10.2008 — Ketselidou v. komissio

59

2008/C 313/09

Asia F-83/08: Kanne 10.10.2008 — Gheysens v. neuvosto

59

2008/C 313/10

Asia F-85/08: Kanne 15.10.2008 — Notarnicola v. tilintarkastustuomioistuin

60

2008/C 313/11

Asia F-44/08: Virkamiestuomioistuimen määräys 4.9.2008 — Tsarnavas v. komissio

60

2008/C 313/12

Asia F-59/08: Virkamiestuomioistuimen määräys 24.10.2008 — Klug v. EMEA

60


 

Oikaisuja

2008/C 313/13

Oikaistaan virallisessa lehdessä julkaistu tiedonanto asiassa T-283/08 P (EUVL C 272, 25.10.2008, s. 28)

61


 

2008/C 313/14

Huomautus lukijalle(katso kansilehden kolmas sivu)

s3


FI

 

Top