EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:309:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 309, 04. joulukuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 309

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
4. joulukuuta 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Komissio

2008/C 309/01

Komission lausunto, annettu 27 päivänä marraskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/37/EY 7 artiklan soveltamisesta Unkarin viranomaisten toteuttamaan REDLINE-merkkistä kulmahiomakonetta koskevaan kieltotoimenpiteeseen MD-2007-137 (1)

1

2008/C 309/02

Komission lausunto, annettu 27 päivänä marraskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/37/EY 7 artiklan soveltamisesta Unkarin viranomaisten toteuttamaan REDLINE-merkkistä sähkökäyttöistä iskuporakonetta koskevaan kieltotoimenpiteeseen MD-2007-140 (1)

3


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2008/C 309/03

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

5

2008/C 309/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5338 — Barclays/Investcorp/N & V Global Vending) (1)

9


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2008/C 309/05

Euron kurssi

10


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 309/06

Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien volframielektrodien tuontiin sovellettavia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun vireillepanosta

11

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 309/07

Valtiontuet — Tanska — Valtiontuki C 41/08 (NN 35/08) — Danske Statsbaner — Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti (1)

14

2008/C 309/08

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ilmoitus (1)

27

2008/C 309/09

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen Alankomaiden kuningaskunnan talousministerin tiedonanto

29

2008/C 309/10

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen Ranskan hallituksen tiedonanto (Ilmoitus nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavia yksinomaisia lupia (ns. Permis de Cévennes, Permis d'Alès ja Permis de Navacelles) koskevista hakemuksista)  (1)

31


 

2008/C 309/11

Huomautus lukijalle(katso kansilehden kolmas sivu)

s3


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top