Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:211:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 211, 19. elokuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 211

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
19. elokuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

22. ja 23. huhtikuuta 2008 pidetty 444. täysistunto

2008/C 211/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan alueiden kilpailukyvyn parantaminen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan avulla kasvun sekä työpaikkojen määrän ja laadun edistäminen”KOM(2007) 474 lopullinen

1

2008/C 211/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta”KOM(2007) 560 lopullinen — 2007/0201 COD

9

2008/C 211/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta”KOM(2007) 851 lopullinen — 2007/0295 COD

12

2008/C 211/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (staattiset testit) (kodifioitu toisinto)”KOM(2008) 25 lopullinen — 2008/0008 COD

17

2008/C 211/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kohti yhteistä energiapolitiikkaa”

17

2008/C 211/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista

”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2003/54/EY muuttamisesta”

”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2003/55/EY muuttamisesta”

”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta”

”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa annetun asetuksen (EY) N:o 1228/2003 muuttamisesta”

”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1775/2005 muuttamisesta”KOM(2007) 528 lopullinen — 2007/0195 (COD) — KOM(2007) 529 lopullinen — 2007/0196 (COD) — KOM(2007) 530 lopullinen — 2007/0197 (COD) — KOM(2007) 531 lopullinen — 2007/0198 (COD) — KOM(2007) 532 lopullinen — 2007/0199 (COD)

23

2008/C 211/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle — Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka”KOM(2007) 575 lopullinen

31

2008/C 211/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus maanteiden tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1172/98 muuttamisesta komissiolle siirretyn toimivallan osalta”KOM(2007) 778 lopullinen — 2007/0269 COD

36

2008/C 211/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle — Pieni, puhdas ja kilpailukykyinen: ympäristölainsäädännön noudattamista pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tukeva ohjelma”KOM(2007) 379 lopullinen {SEC(2007) 906, SEC(2007) 907, SEC(2007) 908}

37

2008/C 211/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle jäsenvaltioissa suoritettaville ympäristötarkastuksille asetettavista vähimmäisvaatimuksista annetun suosituksen 2001/331/EY uudelleentarkastelusta”KOM(2007) 707 lopullinen

40

2008/C 211/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi erityisravinnoksi tarkoitetuista elintarvikkeista (uudelleenlaadinta)”KOM(2008) 3 lopullinen — 2008/0003 COD

44

2008/C 211/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn/Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta komissiolle siirretyn toimivallan osalta”KOM(2008) 104 lopullinen — 2008/0042 COD

45

2008/C 211/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn/Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta”KOM(2008) 105 lopullinen — 2008/0038 COD

46

2008/C 211/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun) asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta”KOM(2008) 53 lopullinen — 2008/0030 COD

47

2008/C 211/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle — Päämääränä yhteiset joustoturvaperiaatteet: Uusia ja parempia työpaikkoja jouston ja turvan avulla”KOM(2007) 359 lopullinen

48

2008/C 211/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle — Naisten ja miesten välisen palkkaeron torjunta”KOM(2007) 424 lopullinen

54

2008/C 211/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Terrorismin ja väkivaltaisen radikalisoitumisen estäminen”

61

2008/C 211/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille muista arvonlisäverokannoista kuin yleisistä arvonlisäverokannoista”KOM(2007) 380 lopullinen — SEC(2007) 910

67

2008/C 211/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Syrjäisimpiä alueita koskeva strategia: saavutukset ja tulevaisuudennäkymät”KOM(2007) 507 lopullinen

72

2008/C 211/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yhdistymisvapaus Välimeren alueen kumppanuusmaissa”

77

2008/C 211/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Neuvottelut uusista kauppasopimuksista — ETSK:n kanta”

82

2008/C 211/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä”KOM(2007) 568 liite KOM(2007) 569

90


FI

 

Top