Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:209:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 209, 15. elokuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 209

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
15. elokuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Tuomioistuin

2008/C 209/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 197, 2.8.2008

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Tuomioistuin

2008/C 209/02

Yhdistetyt asiat C-39/05 P ja C-52/05 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 1.7.2008 — Ruotsin kuningaskunta, Maurizio Turco v. Euroopan unionin neuvosto, Tanskan kuningaskunta, Suomen tasavalta, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Oikeus tutustua toimielinten asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Oikeudelliset lausunnot)

2

2008/C 209/03

Asia C-462/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 12.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Tutkittavaksi ottaminen — Oikeusvoima — Kuudes arvonlisäverodirektiivi — 4 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta, 12 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 28 artiklan 2 kohdan e alakohta)

3

2008/C 209/04

Asia C-39/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 19.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Valtiontuet — Investointeja ja työllisyyden edistämistä varten maksettavat avustukset — Takaisinperintävelvollisuus — Laiminlyönti — Luottamuksensuojan periaate)

3

2008/C 209/05

Asia C-284/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 26.6.2008 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Finanzamt Hamburg-Am Tierpark v. Burda GmbH, aiemmin Burda Verlagsbeteiligungen GmbH (Verolainsäädäntö — Sijoittautumisvapaus — Direktiivi 90/435/ETY — Yhteisövero — Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä — Pääomayhtiö — Voitonjako tuloista ja varallisuuden lisäyksistä — Lähdevero — Verohyvitys — Maassa asuvien osakkaiden ja ulkomailla asuvien osakkaiden kohtelu)

4

2008/C 209/06

Asia C-319/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 19.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Työntekijöiden lähettäminen — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Direktiivi 96/71/EY — Yleiseen järjestykseen liittyvät säännökset — Viikoittainen lepoaika — Velvollisuus esittää lähettämiseen liittyvät asiakirjat kansallisten viranomaisten pyynnöstä — Velvollisuus nimetä tätä varten valittu, Luxemburgissa asuva valtuutettu, joka säilyttää kaikkia valvonnan kannalta tarpeellisia asiakirjoja)

4

2008/C 209/07

Yhdistetyt asiat C-329/06 ja C-343/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 26.6.2008 (Verwaltungsgericht Sigmaringenin ja Verwaltungsgericht Chemnitzin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Arthur Wiedemann (C-329/06) v. Land Baden-Württemberg ja Peter Funk (C-343/06) v. Stadt Chemnitz (Direktiivi 91/439/ETY — Ajokorttien vastavuoroinen tunnustaminen — Ajokortin peruuttaminen jäsenvaltiossa huumausaineiden tai alkoholin käytön vuoksi — Toisessa jäsenvaltiossa myönnetty uusi ajokortti — Ajo-oikeuden tunnustamatta jättäminen ensimmäisessä jäsenvaltiossa — Asuinpaikka ei ole direktiivin 91/439/ETY mukainen)

5

2008/C 209/08

Yhdistetyt asiat C-334/06–C-336/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 26.6.2008 (Verwaltungsgericht Chemnitzin (Saksa) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Matthias Zerche (C-334/06) ja Manfred Seuke (C-336/06) v. Landkreis Mittweida ja Steffen Schubert (C-335/06) v. Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis (Direktiivi 91/439/ETY — Ajokorttien vastavuoroinen tunnustaminen — Ajokortin peruuttaminen jäsenvaltiossa huumausaineiden tai alkoholin käytön vuoksi — Toisessa jäsenvaltiossa myönnetty uusi ajokortti — Ajo-oikeuden tunnustamatta jättäminen ensimmäisessä jäsenvaltiossa — Asuinpaikka ei ole direktiivin 91/439/ETY mukainen)

6

2008/C 209/09

Yhdistetyt asiat C-341/06 P ja C-342/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 1.7.2008 — Chronopost SA (C-341/06 P) ja La Poste (C-342/06 P) v. Union française de l'express (UFEX), DHL Express (Ranska) SAS, Federal express international (Ranska) SNC, CRIE SA, Euroopan yhteisöjen komissio ja Ranskan tasavalta (Muutoksenhaku — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käydyn oikeudenkäynnin sääntöjenmukaisuus — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio — Kumoaminen — Asian palauttaminen — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toinen tuomio — Ratkaisukokoonpanon koostumus — Valtiontuet — Postiala — Julkinen yritys, joka tuottaa yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvää palvelua — Tytäryhtiölle annettu logistinen ja kaupallinen apu — Tytäryhtiö, joka ei toimi suljetulla sektorilla — Pikapostitoiminnan siirto kyseiselle tytäryhtiölle — Valtiontuen käsite — Komission päätös — Apu ja siirto, jotka eivät ole valtiontukea — Perustelut)

7

2008/C 209/10

Asia C-454/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 19.6.2008 (Bundesvergabeamtin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — pressetext Nachrichtenagentur GmbH v. Itävallan tasavalta (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Julkiset hankinnat — Direktiivi 92/50/ETY — Julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyt — Käsite ”sopimuksen tekeminen”)

8

2008/C 209/11

Asia C-458/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 12.6.2008 (Regeringsrättenin (Ruotsi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Skatteverket v. Gourmet Classic Ltd (Yhteisöjen tuomioistuimen toimivalta — Direktiivi 92/83/ETY — Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistaminen — 20 artiklan ensimmäinen luetelmakohta — Ruoanlaittoviinin sisältämä alkoholi — Vapautus yhdenmukaistetusta valmisteverosta)

8

2008/C 209/12

Asia C-533/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.6.2008 (Court of Appealin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited v. Hutchison 3G UK Limited (Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — 5 artiklan 1 kohta — Tavaramerkin haltijan yksinoikeus — Tavaramerkin kanssa saman tai samankaltaisen merkin käyttö vertailevassa mainonnassa — Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset — Vertaileva mainonta — Direktiivit 84/450/ETY ja 97/55/EY — 3 a artiklan 1 kohta — Vertailevan mainonnan sallittavuuden edellytykset — Kilpailijan tavaramerkin tai sen kanssa samankaltaisen merkin käyttö)

9

2008/C 209/13

Asia C-49/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 1.7.2008 (Dioikitiko Efeteio Athinonin (Kreikka) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) v. Elliniko Dimosio (EY 82 ja EY 86 artikla — Yrityksen käsite — Voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edustaa Kreikassa Kansainvälistä moottoripyöräliittoa — Taloudellisen toiminnan käsite — Lakiin perustuva erityisoikeus antaa puoltava lausunto moottoripyöräkilpailujen järjestämistä koskevista lupahakemuksista — Samaan aikaan harjoitettu toiminta, joka kattaa muun muassa moottoripyöräkilpailujen järjestämisen sekä sponsorointi-, mainos- ja vakuutussopimusten tekemisen)

10

2008/C 209/14

Asia C-188/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 24.6.2008 (Cour de cassationin (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Commune de Mesquer v. Total France SA ja Total International Ltd (Direktiivi 75/442/ETY — Jätehuolto — Jätteen käsite — Saastuttaja maksaa -periaate — Jätteen haltija — Jätteen aiemmat haltijat — Valmistaja, jonka tuotteesta jäte on peräisin — Öljy ja raskas polttoöljy — Haaksirikko — Yleissopimus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta — Öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälinen korvausrahasto)

10

2008/C 209/15

Asia C-219/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 19.6.2008 (Raad van State van Belgiën (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW ja Andibel VZW v. Belgian valtio (EY 30 artikla — Asetus (EY) N:o 338/97 — Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelu — Tässä asetuksessa mainittujen tai sen soveltamisalaan kuulumattomien tiettyjen lajien nisäkkäiden hallussapitokielto — Sallittu hallussapito muissa jäsenvaltioissa)

11

2008/C 209/16

Asia C-220/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 19.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2002/22/EY — Sähköinen viestintä — Yleispalvelun tarjoamisesta vastaavien yritysten nimeäminen — Virheellinen täytäntöönpano)

12

2008/C 209/17

Asia C-272/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 24.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta (Julkiset hankinnat — Direktiivi 2004/18/EY — Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittaminen — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

12

2008/C 209/18

Asia C-201/05: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (neljäs jaosto) 23.4.2008 (High Court of Justicen (Chancery Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — Sijoittautumisvapaus — Pääomien vapaa liikkuvuus — Välitön verotus — Yhtiövero — Osingot, jotka ulkomailla asuva yhtiö on maksanut maassa asuvalle yhtiölle — Ulkomaisia väliyhteisöjä koskeva lainsäädäntö — Kolmatta maata koskeva tilanne — Veroviranomaista vastaan nostettujen kanteiden luonnehdinta — Jäsenvaltion vastuu yhteisön oikeuden rikkomisesta)

13

2008/C 209/19

Yhdistetyt asiat C-23/07 ja C-24/07: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 12.6.2008 (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazion (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Confcooperative Friuli Venezia Giulia (C-23/07), Luigi Soini (C-23/07 ja C-24/07), Azienda Agricola Vivai Pinato Mario e figlio (C-23/07) ja Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C-24/07) v. Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali ja Regione Friuli Venezia Giulia (Maatalous — Asetukset (EY) N:o 1493/1999, (EY) N:o 753/2002 ja (EY) N:o 1429/2004 — Viinialan yhteinen markkinajärjestely — Viinien päällysmerkinnät — Viiniköynnöslajikkeiden nimien tai niiden synonyymien käyttö — Maantieteellinen merkintä ”Tokaj” Unkarista peräisin oleville viineille — Mahdollisuus käyttää viinirypälelajikkeiden ”Tocai friulano” tai ”Tocai italico” nimityksiä lisättynä tiettyjen Italiasta peräisin olevien viinien maantieteellisiin merkintöihin — Tämän mahdollisuuden päättyminen 31.3.2007 päättyvän 13 vuoden siirtymäkauden jälkeen — Pätevyys — Oikeudellinen perusta — EY 34 artikla — Syrjintäkiellon periaate — Valtiosopimuksia koskevat kansainvälisoikeudelliset periaatteet — Unkarin liittyminen Euroopan unioniin — TRIPS-sopimuksen 22-24 artikla)

14

2008/C 209/20

Asia C-109/07: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 14.5.2008 (Prud'homie de pêchen (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Jonathan Pilato v. Jean-Claude Bourgault (Kansallisen tuomioistuimen käsite — Yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan puuttuminen)

15

2008/C 209/21

Asia C-186/07: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 16.4.2008 (Tribunal Superior de Justicia de Canariasin (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Club Náutico de Gran Canaria v. Comunidad Autónoma de Canarias (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Vapautukset — Urheiluun tai liikuntakasvatukseen liittyvät palvelut — Soveltaminen Kanariansaarilla — Täysin jäsenvaltion sisäinen tilanne — Viittaus — Ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

16

2008/C 209/22

Asia C-344/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 11.4.2008 — Focus Magazin Verlag GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Merant GmbH (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — Asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sekaannusvaara — Sanamerkki ”FOCUS”)

16

2008/C 209/23

Asia C-386/07: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 5.5.2008 (Consiglio di Staton (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Hospital Consulting Srl, ATI HC, Kodak SpA ja Tecnologie Sanitarie SpA v. Esaote SpA, ATI, Ital Tbs Telematic & Biomedical Service SpA, Draeger Medica Italia SpA ja Officina Biomedica Divisione Servizi SpA (Työjärjestys — Työjärjestyksen 92 artiklan 1 kohta ja 104 artiklan 3 kohta — Yhteisön kilpailusäännöt — Asianajajien palkkioita koskevaan maksuluetteloon liittyvät kansalliset järjestelmät — Vähimmäispalkkioiden vahvistaminen — Osittainen tutkimatta jättäminen — Kysymykset, joihin annettava vastaus on johdettavissa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä)

17

2008/C 209/24

Asia C-456/07: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 21.5.2008 (Najvyšší súd Slovenskej republikyn (Slovakian tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Karol Mihal v. Daňový úrad Košice V (Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Verovelvolliset — 4 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta — Julkisoikeudelliset yhteisöt — Haastemiehet — Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt)

17

2008/C 209/25

Asia C-42/08: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 22.5.2008 (Hoge Raad der Nederlanden Den Haagin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — M. Ilhan v. Staatssecretaris van Financiën (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — Palvelujen tarjoamisen vapaus — EY 49 EY 55 artikla — Moottoriajoneuvot — Jäsenvaltiossa rekisteröidyn ja vuokratun moottoriajoneuvon käyttäminen toisessa jäsenvaltiossa — Tämän ajoneuvon verottaminen viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa)

18

2008/C 209/26

Asia C-136/08 P: Valitus, jonka Japan Tobacco, Inc. on tehnyt 3.4.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-128/06, Japan Tobacco, Inc. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) — Torrefacção Camelo, 30.1.2008 antamasta tuomiosta

18

2008/C 209/27

Asia C-160/08: Kanne 16.4.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta

19

2008/C 209/28

Asia C-183/08 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 29.4.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-351/05, Provincia di Imperia v. komissio, 14.2.2008 antamasta tuomiosta

20

2008/C 209/29

Asia C-202/08 P: Valitus, jonka American Clothing Associates SA on tehnyt 16.5.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-215/06, American Clothing Associates SA v. SMHV, 28.2.2008 antamasta tuomiosta

20

2008/C 209/30

Asia C-205/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Umweltsenat (Itävalta) on esittänyt 19.5.2008 — Umweltanwalt von Kärnten, muut osapuolet: Kärntner Landesregierung ja Alpe Adria Energia SpA

21

2008/C 209/31

Asia C-207/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Panevėžio Apygardos Teismas, Liettua on esittänyt 20.5.2008 — Rokiškio rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras v. Edgar Babanov

22

2008/C 209/32

Asia C-208/08 P: Valitus, jonka Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) on tehnyt 20.5.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-215/06, American Clothing Associates v. SMHV, 28.2.2008 antamasta tuomiosta

22

2008/C 209/33

Asia C-215/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 22.5.2008 — E. Friz GmbH v. Carsten von der Heyden

23

2008/C 209/34

Asia C-221/08: Kanne 22.5.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Irlanti

23

2008/C 209/35

Asia C-222/08: Kanne 322/08 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

24

2008/C 209/36

Asia C-226/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Oldenburg (Saksa) on esittänyt 26.5.2008 — Stadt Papenburg v. Saksan valtio

24

2008/C 209/37

Asia C-232/08: Kanne 29.5.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Alankomaiden kuningaskunta

25

2008/C 209/38

Asia C-233/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší správní soud (Tšekin tasavalta) on esittänyt 30.5.2008 — Milan Kyrian v. Celní úřad Tábor

26

2008/C 209/39

Asia C-236/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 3.6.2008 — Google France ja Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier

26

2008/C 209/40

Asia C-237/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 3.6.2008 — Google France v. Viaticum ja Luteciel

27

2008/C 209/41

Asia C-238/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 3.6.2008 — Google France v. CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin ja Tiger, joka on ”Unicis”-franchiseoikeuksien saaja

27

2008/C 209/42

Asia C-244/08: Kanne 4.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

28

2008/C 209/43

Asia C-246/08: Kanne 3.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Suomen tasavalta

29

2008/C 209/44

Asia C-248/08: Kanne 9.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

29

2008/C 209/45

Asia C-249/08: Kanne 10.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

30

2008/C 209/46

Asia C-254/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italia) on esittänyt 16.6.2008 — Futura Immobiliare srl Hotel Futura ym. v. Comune di Casoria

31

2008/C 209/47

Asia C-257/08: Kanne 17.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

32

2008/C 209/48

Asia C-259/08: Kanne 17.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

32

2008/C 209/49

Asia C-261/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Espanja) on esittänyt 19.6.2008 — María Julia Zurita García v. Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

33

2008/C 209/50

Asia C-262/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 19.6.2008 — CopyGene A/S v. Skatteministeriet

33

2008/C 209/51

Asia C-263/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta domstolen (Ruotsi) on esittänyt 19.6.2008 — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening v. Stockholms kommun genom dess marknämnd

34

2008/C 209/52

Asia C-266/08: Kanne 19.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

35

2008/C 209/53

Asia C-270/08: Kanne 24.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Unkarin tasavalta

35

2008/C 209/54

Asia C-272/08: Kanne 24.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

35

2008/C 209/55

Asia C-273/08: Kanne 25.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

36

2008/C 209/56

Asia C-282/08: Kanne 27.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

36

2008/C 209/57

Asia C-288/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Svea Hovrätt — Miljööverdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 30.6.2008 — Kemikalieinspektionen v. Nordiska Dental AB

37

2008/C 209/58

Asia C-396/06: Yhteisöjen tuomioistuimen neljännen jaoston puheenjohtajan määräys 11.4.2008 (Østre Landsretin (Tanska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Eivind F. Kramme v. SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S

37

2008/C 209/59

Asia C-416/06: Yhteisöjen tuomioistuimen ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräys 10.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Puolan tasavalta

37

2008/C 209/60

Asia C-116/07: Yhteisöjen tuomioistuimen kuudennen jaoston puheenjohtajan määräys 23.4.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Tšekin tasavalta

38

2008/C 209/61

Asia C-194/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 23.5.2008 (Consiglio di Staton (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — SAVA e C. Srl, SIEME Srl ja GRADED SpA v. Mostra d'Oltremare SpA, Cofathec Servizi SpA ym.

38

2008/C 209/62

Asia C-470/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 13.5.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

38

2008/C 209/63

Asia C-511/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 5.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

38

2008/C 209/64

Asia C-108/08 P: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 22.4.2008 — Portela & Companhia, SA v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), Juan Torrens Cuadrado ja Josep Gilbert Sanz

38

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2008/C 209/65

Asia T-301/01: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2008 — Alitalia v. komissio (Valtiontuet — Italian viranomaisten toteuttama Alitalian pääomapohjan vahvistaminen — Päätös, jossa tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltuvaksi — Päätös, joka on tehty sen jälkeen, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi tuomiossaan aiemman päätöksen — Tutkittavaksi ottaminen — EY 233 artiklan rikkominen — EY 87 ja 88 artiklan rikkominen — Tuen hyväksymisedellytykset — Perusteluvelvollisuus)

39

2008/C 209/66

Asia T-266/02: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 1.7.2008 — Deutsche Post v. komissio (Valtiontuet — Saksan liittotasavallan toimenpiteet Deutsche Post AG:n hyväksi — Päätös, jossa tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään sen takaisinperimisestä — Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu — Tappiollisesta myyntipolitiikasta ovelta ovelle -pakettipalvelun alalla aiheutuneiden lisäkustannusten korvaaminen — Edun saamatta jääminen)

39

2008/C 209/67

Asia T-50/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2008 — Saint-Gobain Gyproc Belgium v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteisjärjestelyt — Kipsilevyjen markkinat — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Sakko — Rikkomisen vakavuus ja kesto — Lieventävät olosuhteet)

40

2008/C 209/68

Asia T-52/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2008 — Knauf Gips v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteisjärjestelyt — Kipsilevyjen markkinat — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Oikeus saada tutustua asiakirjavihkoon — Yksi ainoa ja jatkettu rikkominen — Vastuuseen joutuminen — Sakko — Sakkojen määrän laskennasta annetut suuntaviivat — Yhteistyö hallinnollisen menettelyn aikana)

40

2008/C 209/69

Asia T-53/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2008 — BPB v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteisjärjestelyt — Kipsilevymarkkinat — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Rikkomisen uusiminen — Sakko — Sakkojen määrän laskennasta annetut suuntaviivat — Yhteistyötiedonanto)

41

2008/C 209/70

Asia T-54/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2008 — Lafarge v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteisjärjestelyt — Kipsilevymarkkinat — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Vastuuseen joutuminen — Ehkäisevä vaikutus — Rikkomisen uusiminen — Sakko — Sakkojen määrän laskennasta annetut suuntaviivat)

41

2008/C 209/71

Asia T-37/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 1.7.2008 — Região autónoma dos Açores v. neuvosto (Kumoamiskanne — Asetus (EY) N:o 1954/2003 — Kalastus — Pyyntiponnistuksen hallinnointi — Yhteisön kalastusalueet ja kalavarat — Alueellisen yksikön nostama kanne — Henkilöt, joita kyseinen toimi koskee erikseen — Tutkimatta jättäminen)

42

2008/C 209/72

Asia T-99/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2008 — AC-Treuhand v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Orgaaniset peroksidit — Sakot — EY 81 artikla — Puolustautumisoikeudet — Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin — Kilpailusääntöjen rikkojan käsite — Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate (nullum crimen, nulla poena sine lege) — Oikeusvarmuuden periaate — Perusteltu luottamus)

42

2008/C 209/73

Asia T-276/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 1.7.2008 — Compagnie maritime belge v. komissio (Kilpailu — Yhteisen määräävän markkina-aseman väärinkäyttö — Linjakonferenssi — Päätös, jolla on määrätty sakko yhteisöjen tuomioistuimen osittain kumoaman aikaisemman päätöksen perusteella — Asetus (ETY) N:o 2988/74 — Kohtuullinen aika — Puolustautumisoikeudet — Oikeusturva — Tuomion oikeusvoima)

43

2008/C 209/74

Asia T-429/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2008 — Trubowest Handel ja Makarov v. neuvosto ja komissio (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Polkumyyntitullit — Polkumyyntiasetus (EY) N:o 2320/97 — Kansallisella tasolla syntyneet asianajokulut — Tutkimatta jättäminen — Aineellinen vahinko ja aineeton vahinko — Syy-yhteys)

43

2008/C 209/75

Asia T-48/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2008 — Franchet ja Byk v. komissio (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Henkilöstö — OLAFin tutkimukset — ”Eurostat”-asia — Tosiseikkoihin, jotka voivat johtaa rikossyytteisiin, liittyvien tietojen toimittaminen kansallisille viranomaisille — Se, ettei kyseessä oleville virkamiehille ja OLAFin valvontakomitealle annettu etukäteen tietoa — Vuodot lehdistössä — OLAFin ja komission suorittama paljastaminen — Syyttömyysolettaman periaatteen loukkaaminen — Aineeton vahinko — Syy-yhteys)

44

2008/C 209/76

Asia T-221/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2008 — Huvis v. neuvosto (Polkumyynti — Koreasta peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuonti — Välivaiheen tarkastelun lopettamisesta annettu asetus — Muun kuin alkuperäisessä tutkimuksessa käytetyn menetelmän soveltaminen — Olosuhteiden muutoksen tarve — Luottokulujen vuoksi pyydetty oikaisu — Maksamisen määräajat — Todistustaakka — Hyvän hallinnon periaate — Asetuksen (EY) N:o 384/96 2 artiklan 10 kohdan b ja g alakohta ja 11 artiklan 9 kohta)

44

2008/C 209/77

Yhdistetyt asiat T-296/05 ja T-408/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2008 — Marcuccio v. komissio (Sosiaaliturva — Sairauskulujen 100-prosenttista vastuulle ottamista koskevat hakemukset — Hakemusten implisiittiset ja eksplisiittiset hylkäämiset)

45

2008/C 209/78

Asia T-323/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2008 — Coffee Store v. SMHV (THE COFFEE STORE) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin THE COFFEE STORE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

45

2008/C 209/79

Asia T-328/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 1.7.2008 — Apple Computer v. SMHV — TKS-Teknosoft (QUARTZ) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin QUARTZ rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön kuviomerkki QUARTZ — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Tavaroiden samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

46

2008/C 209/80

Asia T-70/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2008 — Audi v. SMHV (Vorsprung durch Technik) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Vorsprung durch Technik rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Tutkijan osittainen kieltäytyminen rekisteröinnistä — Oikeus tulla kuulluksi)

46

2008/C 209/81

Asia T-176/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2008 — Sviluppo Italia Basilicata v. komissio (Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) — Rahoitustuen alentaminen — Kumoamiskanne — Riskipääomarahasto — Sijoitusten määräaika — Menettely — Luottamuksensuojan ja oikeusvarmuuden periaatteet — Suhteellisuusperiaate — Perustelut — Vahingonkorvauskanne)

47

2008/C 209/82

Asia T-262/06 P: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 1.7.2008 — Komissio v. D (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Ensimmäisessä oikeusasteessa kumottu komission päätös — Ammattitauti — Kieltäytyminen kantajan sairauden tai sairauden pahenemisen ammatillisen alkuperän tunnustamisesta — Valituksen tutkittavaksi ottaminen — Ensimmäisessä oikeusasteessa tutkitun kanneperusteen tutkittavaksi ottaminen — Oikeusvoima)

47

2008/C 209/83

Asia T-302/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2008 — Hartmann v. SMHV (E) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin E rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Oikeudellinen virhe — Konkreettisen arvioinnin puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

48

2008/C 209/84

Asia T-304/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2008 — Reber v. SMHV Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön sanamerkki Mozart — Oikeudenkäynnin kohde — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Perusteluvelvollisuus — Perusteltu luottamus — Yhdenvertainen kohtelu — Laillisuusperiaate — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta, 51 artiklan 1 kohdan a alakohta, 73 artiklan ensimmäinen virke ja 74 artiklan 1 kohta)

48

2008/C 209/85

Asia T-340/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 2.7.2008 — Stradivarius España v. SMHV — Ricci (Stradivari 1715) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Stradivari 1715 rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön kuviomerkit Stradivarius — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

49

2008/C 209/86

Asia T-56/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2008 — Komissio v. Economidis (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Komission tekemän yksikön päällikön nimittämistä koskevan päätöksen kumoaminen ensimmäisessä oikeusasteessa — Valittajan hakemuksen hylkääminen — Toisen hakijan nimittäminen — Haettavana olevan viran palkkaluokan määrittäminen avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa — Palkkaluokan ja tehtävän erillisyyden periaate — Perusteltu valitus — Ratkaisukelpoinen asia — Kanteen hylkääminen)

49

2008/C 209/87

Asia T-58/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2008 — BYK v. OHMI (Substance for Success) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Substance for Success rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

50

2008/C 209/88

Asia T-160/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 8.7.2008 — Lancôme v. SMHV — CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömäksi julistamista koskeva menettely — Yhteisön sanamerkki COLOR EDITION — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Oikeussuojan tarve — Asetuksen N:o 40/94 55 artikla)

50

2008/C 209/89

Asia T-186/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 2.7.2008 — Ashoka v. SMHV (DREAM IT, DO IT!) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin DREAM IT, DO IT! rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

51

2008/C 209/90

Asia T-211/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 1.7.2008 — AWWW v. EUROFOUND (Julkiset palveluhankinnat — Yhteisön tarjouspyyntömenettely — Tarjouksen hylkääminen — Valintaperusteet — Tarjouskilpailun ratkaisemisen perusteet — Perusteluvelvollisuus)

51

2008/C 209/91

Asia T-333/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 4.7.2008 — Entrance Services v. parlamentti (Julkiset palveluhankinnat — Yhteisön tarjouspyyntömenettely — Euroopan parlamentin Brysselissä sijaitsevien rakennusten automaattilaitteiden, puusepäntuotteiden ja vastaavien laitteiden ylläpito ja huolto — Tarjouksen hylkääminen — Vakava ammatillinen virhe — Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 93 artikla)

51

2008/C 209/92

Yhdistetyt asiat T-234/00 R, T-235/00 R ja T-283/00 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 8.7.2008 — Fondazione Opera S. Maria della Carità ym. v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Tutkittavaksi ottaminen)

52

2008/C 209/93

Asia T-299/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 20.6.2008 — Leclercq v. komissio (Kumoamiskanne — Kantajan toimimattomuus — Lausunnon antamisen raukeaminen)

52

2008/C 209/94

Asia T-311/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 17.6.2008 — FMC Chemical ja Arysta Lifesciences v. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (Kumoamiskanne — Vahingonkorvauskanne — Direktiivi 91/414/ETY — Kasvinsuojeluaineet — Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Valmisteleva toimi — Tutkimatta jättäminen)

53

2008/C 209/95

Asia T-312/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 17.6.2008 — FMC Chemical v. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (Kumoamiskanne — Vahingonkorvauskanne — Direktiivi 91/414/ETY — Kasvinsuojeluaineet — Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Valmisteleva toimi — Tutkimatta jättäminen)

53

2008/C 209/96

Asia T-397/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 17.6.2008 — AgroSciences v. EFSA (Kumoamiskanne — Vahingonkorvauskanne — Direktiivi 91/414/ETY — Kasvinsuojeluaineet — Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Valmisteleva toimi — Tutkimatta jättäminen)

54

2008/C 209/97

Asia T-185/08 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 26.6.2008 — VDH Projektentwicklung ja Edeka Rhein-Ruhr v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Tutkimatta jättäminen)

54

2008/C 209/98

Asia T-498/07 P: Valitus, jonka Erika Krcova on tehnyt 2.5.2008 virkamiestuomioistuimen asiassa F-112/06, Krcova v. yhteisöjen tuomioistuin, 18.10.2007 antamasta tuomiosta

54

2008/C 209/99

Asia T-184/08: Kanne 12.5.2008 — Rui Manuel Alves dos Santos v. komissio

55

2008/C 209/00

Asia T-197/08: Kanne 23.5.2008 — Polson ym. v. komissio

55

2008/C 209/01

Asia T-207/08: Kanne 9.6.2008 — Habanos v. SMHV — Tabacos de Centroamérica (KIOWA)

56

2008/C 209/02

Asia T-217/08: Kanne 11.6.2008 — Bundesverband Deutscher Milchviehhalter ym. v. neuvosto

57

2008/C 209/03

Asia T-228/08: Kanne 18.6.2008 — Szomborg v. komissio

57

2008/C 209/04

Asia T-232/08: Kanne 17.6.2008 — Luxemburg v. komissio

58

2008/C 209/05

Asia T-234/08: Kanne 10.6.2008 — EuroChem MCC v. neuvosto

58

2008/C 209/06

Asia T-235/08: Kanne 9.6.2008 — Acron ja Dorogobuzh v. neuvosto

59

2008/C 209/07

Asia T-239/08: Kanne 13.6.2008 — Comtec Translations v. komissio

60

2008/C 209/08

Asia T-240/08: Kanne 16.6.2008 — Procter & Gamble v. SMHV — Laboratorios Alcala Farma (oli)

60

2008/C 209/09

Asia T-241/08: Kanne 20.6.2008 — CBI ja Abisp v. komissio

61

2008/C 209/10

Asia T-243/08: Kanne 23.6.2008 — Ravensburger v. SMHV — Educa Borras (EDUCA Memory Game)

61

2008/C 209/11

Asia T-247/08: Kanne 20.6.2008 — C-Content v. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

62

2008/C 209/12

Asia T-249/08: Kanne 24.6.2008 — Coin v. SMHV — Dynamiki Zoi (FITCOIN)

63

2008/C 209/13

Asia T-250/08: Kanne 18.6.2008 — Batchelor v. komissio

64

2008/C 209/14

Asia T-252/08: Kanne 26.6.2008 — Tipik v. komissio

64

2008/C 209/15

Asia T-255/08: Kanne 16.6.2008 — Montero Padilla v. SMHV — Padilla Requena (JOSE PADILLA)

65

2008/C 209/16

Asia T-256/08: Kanne 24.6.2008 — Wrigley v. SMHV — Mejerigaarden (POLAR ICE)

66

2008/C 209/17

Asia T-20/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 4.7.2008 — Grammatikopoulos v. SMHV — National Academy of Recording Arts and Sciences (GRAMMY)

66

2008/C 209/18

Asia T-100/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 2.7.2008 — UPS Europe ja UPS Deutschland v. komissio

66

2008/C 209/19

Asia T-417/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 19.6.2008 — Lodato Gennaro & C. v. komissio

66

2008/C 209/20

Asia T-433/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 30.6.2008 — Ryanair v. komissio

67

2008/C 209/21

Asia T-41/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 2.7.2008 — Vakakis v. komissio

67

 

Euroopan unionin virkamiestuomioistuin

2008/C 209/22

Asia F-61/05: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 24.4.2008 — Dalmasso v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Palvelukseen ottaminen — Luokitteleminen tehtäväryhmään — Palvelukseen ottamisen yhteydessä vahvistettujen tehtäväryhmään luokittelemisen ja palkkauksen tarkistamista koskeva vaatimus — Entinen ylimääräinen toimihenkilö, joka otettiin palvelukseen sopimussuhteisena toimihenkilönä — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a artikla ja 80 artiklan 2 ja 3 kohta — Eri tehtäväryhmille kuuluvat työtehtävät — Yhdenvertainen kohtelu — Perusteeton kanne)

68

2008/C 209/23

Asia F-116/05: Virkamiestuomioistuimen tuomio (täysistunto) 24.6.2008 — Cerafogli ja Paolo Poloni v. EKP (Henkilöstö — EKP:n henkilöstö — Palkkaus — Vuosittaisten palkantarkistusten laskentamenetelmä — Yhteisöjen tuomioistuinten tuomioiden täytäntöönpano — Vahvistava päätös — Tutkimatta jättäminen)

68

2008/C 209/24

Asia F-19/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.2.2008 — Semeraro v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointi — Urakehitystä koskeva kertomus — Vuoden 2004 arviointikierros — Henkilöstösääntöjen 43 artikla — Perusteluvelvollisuus — Ylennys — Todistusmenettely)

69

2008/C 209/25

Asia F-46/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 6.3.2008 — Skareby v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointi — Urakehitystä koskeva arviointikertomus — Vuotta 2004 koskeva arviointi — Tavoitteet — Perusteluvelvollisuus — Ilmeinen arviointivirhe)

69

2008/C 209/26

Asia F-68/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 3.4.2008 — Bakema v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Palkkaluokan määrittäminen — Tehtäväryhmä IV — Tutkintotodistus — Ammatillinen kokemus)

69

2008/C 209/27

Asia F-74/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 24.4.2008 — Longinidis v. Cedefop (Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — Asemapaikan siirto — Valituslautakunta — Kokoonpano ja sisäiset säännöt — Vilpillinen menettely — Irtisanominen — Perustelut — Ilmeinen arviointivirhe — Harkintavallan väärinkäyttö)

70

2008/C 209/28

Asia F-119/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.5.2008 — Kerstens v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Tutkittavaksi ottaminen — Organisaatiokaavio — Virkamiehelle vastainen toimi — Asemapaikan vaihtaminen — Tehtävien muuttuminen — Yksikön etu — Virkojen vastaavuus — Peitelty seuraamus — Harkintavallan väärinkäyttö)

70

2008/C 209/29

Asia F-145/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.5.2008 — Pascual-García v. komissio (Henkilöstö — Avoin kilpailu — Edellytykset valintamenettelyyn osallistumiselle — Vaadittu työkokemus — Varallaololuetteloon merkityn hakijan palvelukseen ottamatta jättäminen — Valintalautakunnan ja nimittävän viranomaisen harkintavalta)

71

2008/C 209/30

Asia F-54/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 26.6.2008 — Joseph v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Myöhässä nostettu kanne — Ennalta arvaamattomat seikat — Palvelukseen ottaminen — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a, 3 b ja 85 artikla — Sopimuksen kesto — Komission 28.4.2004 tekemä päätös, joka koskee määräaikaisen henkilöstön sopimusten enimmäiskestoa komission yksiköissä — Komission sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamismenettelyitä ja työsuhdetta koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 12 artikla — Yhdenvertainen kohtelu)

71

2008/C 209/31

Asia F-5/07: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 26.6.2008 — Nijs v. tilintarkastustuomioistuin (Henkilöstö — Virkamiehet — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohta — Kannekirjelmässä oleva yhteenveto kanneperusteista — Valitusaika — Uusi tosiseikka — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

72

2008/C 209/32

Asia F-40/07: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 10.6.2008 — Baudelet-Leclaire v. komissio (Henkilöstö — Avoin kilpailu — Hakijan jättäminen merkitsemättä varallaololuetteloon — Yhdenvertainen kohtelu)

72

2008/C 209/33

Asia F-1/08: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 27.6.2008 — Nijs v. tilintarkastustuomioistuin (Henkilöstö — Virkamiehet — Työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan e alakohta — Esitetyt kanneperusteet ja väitteet — Valitusaika — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

72

2008/C 209/34

Asia F-50/08: Kanne 19.5.2008 — Bartha v. komissio

73

2008/C 209/35

Asia F-55/08: Kanne 5.6.2008 — De Nicola v. EIP

73

2008/C 209/36

Asia F-56/08: Kanne 9.6.2008 — De Britto Patricio-Dias v. komissio

74

2008/C 209/37

Asia F-58/08: Kanne 19.6.2008 — Avogadri ym. v. komissio

74

2008/C 209/38

Asia F-59/07: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 30.6.2008 — Feral v. alueiden komitea

74


FI

 

Top