Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:162:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 162, 25. kesäkuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 162

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
25. kesäkuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

13.–14. helmikuuta 2008 pitämässään 442. täysistunnossa

2008/C 162/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ryhmäkanteiden ja niiden aseman määrittely yhteisön kuluttajansuojalainsäädännön alalla oma-aloitteinen lausunto

1

2008/C 162/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle — EU:n kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2007–2013 Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, hyvinvoinnin parantaminen ja tehokas suojaaminen KOM(2007) 99 lopullinen

20

2008/C 162/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan avaruuspolitiikasta KOM(2007) 212 lopullinen

24

2008/C 162/04

”Yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -erityisjaoston Lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista 25 päivänä toukokuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY täytäntöönpanosta sekä tuottajan suoran vastuun käyttöönottoa koskeva analyysi KOM(2007) 210 lopullinen

31

2008/C 162/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Komission kertomus Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2006 KOM(2007) 358 lopullinen

35

2008/C 162/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden osan tyyppihyväksynnästä (kodifioitu toisinto) KOM(2007) 840 lopullinen — 2007/0284 COD

40

2008/C 162/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tekstiilien nimityksistä (uudelleenlaatiminen) KOM(2007) 870 lopullinen — 2008/0005 COD

40

2008/C 162/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta (kodifioitu toisinto) KOM(2007) 873 lopullinen — 2007/0299 COD

41

2008/C 162/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lääkkeissä sallituista väriaineista (uudelleenlaatiminen) KOM(2008) 1 lopullinen — 2008/0001 COD

41

2008/C 162/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Yleishyödyllisten palveluiden riippumaton arviointi

42

2008/C 162/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Euroopan digitaalisen kirjaston laaja-alaisten käyttömahdollisuuksien edistäminen kaikkien käyttäjäryhmien parissa

46

2008/C 162/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Liikenteen energialähteiden yhdistelmä

52

2008/C 162/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Rakennusten energiatehokkuus — loppukäyttäjien panos (valmisteleva lausunto)

62

2008/C 162/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Tiukennettujen ympäristö- ja energiavaatimusten mahdolliset myönteiset ja kielteiset vaikutukset Euroopan teollisuuden kilpailukykyyn

72

2008/C 162/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 460/2004 muuttamisesta sen keston osalta KOM(2007) 861 lopullinen — 2007/0291 COD

79

2008/C 162/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Kalastusoikeusperustaiset hallinnointivälineet

79

2008/C 162/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Neuvoston asetus yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta puuvillan tukijärjestelmän osalta KOM(2007) 701 lopullinen — 2007/0242 CNS

83

2008/C 162/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi geneettisesti muunnettujen mikro-organismien suljetusta käytöstä (uudelleenlaadittu) KOM(2007) 736 lopullinen — 2007/0259 COD

85

2008/C 162/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (kodifioitu toisinto) KOM(2007) 667 lopullinen — 2007/0235 COD

86

2008/C 162/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o …/…, maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (uudelleenlaadinta) KOM(2007) 848 lopullinen — 2007/0287 COD

86

2008/C 162/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta (uudelleenlaadinta) KOM(2007) 858 lopullinen — 2007/0292 COD

87

2008/C 162/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Hiili- ja terästutkimuksen näkymät Euroopassa

88

2008/C 162/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen todistusten vastaavuudesta tehdyn neuvoston päätöksen 85/368/ETY kumoamisesta KOM (2007) 680 lopullinen — 2007/0234 COD

90

2008/C 162/24

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus: neuvoston päätös jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (EY:n perustamissopimuksen 128 artiklan nojalla) KOM(2007) 803 lopullinen/2 (V osa) — 2007/0300 CNS

92

2008/C 162/25

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Rahoitusalan yhdentyminen: Euroopan pörssimarkkinat (oma-aloitteinen lausunto)

96


FI

 

Top