Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:151:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 151, 17. kesäkuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 151

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
17. kesäkuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

16. ja 17. tammikuuta 2008 pidetty 441. täysistuntö

2008/C 151/01

Euroopan talous ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Vihreä kirja vähittäisrahoituspalveluista yhtenäismarkkinoilla KOM(2007) 226 lopullinen

1

2008/C 151/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi eläinlääkinnässä käytettäviä sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/539/ETY kumoamisesta KOM(2007) 465 lopullinen — 2007/0168 COD

11

2008/C 151/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista (kodifioitu toisinto) KOM(2007) 633 lopullinen — 2007/0225 COD

12

2008/C 151/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta (kodifioitu toisinto) KOM(2007) 768 lopullinen — 2007/0270 COD

12

2008/C 151/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle EU:n uudesta eläinten terveyttä koskevasta strategiasta vuosiksi 2007–2013 ”Mieluummin ennaltaehkäisy kuin hoito”KOM(2007) 539 lopullinen

13

2008/C 151/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseksi täytettäviä edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä KOM(2007) 263 lopullinen — 2007/0098 COD

16

2008/C 151/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Logistiset merten moottoritiet (valmisteleva lausunto)

20

2008/C 151/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi taajuusalueista, jotka varataan yleiseurooppalaisen yleisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen yhteen sovitettuun käyttöönottoon yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 87/372/ETY kumoamisesta KOM(2007) 367 lopullinen — 2007/0126 COD

25

2008/C 151/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Komission tiedonanto Tavoitteena energiankuluttajien oikeuksia koskeva eurooppalainen peruskirja KOM(2007) 386 lopullinen

27

2008/C 151/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta (uudelleenlaadittu) KOM (2007) 610 lopullinen — 2007/0219 COD

35

2008/C 151/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä (uudelleenlaadittu toisinto) KOM(2007) 737 lopullinen — 2007/0257 COD

35

2008/C 151/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Urheilun valkoinen kirja KOM(2007) 391 lopullinen

36

2008/C 151/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Opettajankoulutuksen laadun parantaminen KOM(2007) 392 lopullinen

41

2008/C 151/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle — Nuorten saaminen täysipainoisemmin mukaan koulutukseen, työelämään ja yhteiskunnan toimintaan KOM(2007) 498 lopullinen

45

2008/C 151/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus — Neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o […] muuttamisesta soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi KOM(2007) 439 lopullinen — 2007/0152 CNS

50


FI

 

Top