Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:146E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 146, 12. kesäkuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 146E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
12. kesäkuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Euroopan parlamentti

 

ISTUNTOKAUSI 2007-2008

 

Istunnot 18.-21. ja 27. kesäkuuta 2007

 

Maanantai 18. kesäkuuta 2007

2008/C 146E/01

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Parlamentin kokoonpano

Valtakirjojen tarkastus

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Vetoomukset

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Käsittelyjärjestys

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Laajakaistaa koskeva eurooppalainen politiikka (keskustelu)

Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät *** I (keskustelu)

EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteet (keskustelu)

Kilpailupolitiikka 2005 (keskustelu)

Kissan ja koiran turkis *** I (keskustelu)

Multippeliskleroosi (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

13

 

Tiistai 19. kesäkuuta 2007

2008/C 146E/02

PÖYTÄKIRJA

15

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Palestiinan tilanne (keskustelu)

Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisi — Tutkintavaliokunnan tulokset (keskustelu)

Perhe-elämä ja opiskeluaika (keskustelu)

Tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika

Äänestykset

Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistaminen *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Kuluttajan etujen suojaamista tarkoittavat kieltokanteet *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteet *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurin nopeus ja kuormalavat *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Pyörillä varustetut maatalous- ja metsätraktorit *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueet ja tuulilasinpyyhkimet *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Työvälineille asetettavat turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Työntekijöiden suojelu asbestilta *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Takuun myöntäminen Euroopan investointipankille (yhteisön ulkopuoliset hankkeet) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Sikojen suojelun vähimmäisvaatimukset * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Puhdasrotuiset jalostusnaudat * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Yhteisön tavaramerkki * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotanto ja pitäminen kaupan * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvat tarkastukset * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Keskinäinen avunanto saatavien perinnässä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

EY:n ja São Tomé ja Príncipen välinen kalastuskumppanuussopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

EY:n ja Kiribatin välinen kalastuskumppanuussopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät *** I (äänestys)

Kissan ja koiran turkis *** I (äänestys)

Laajakaistaa koskeva eurooppalainen politiikka (äänestys)

EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteet (äänestys)

Kilpailupolitiikka 2005 (äänestys)

Tutkintavaliokunnan tulokset (äänestys)

Perhe-elämä ja opiskeluaika (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Parlamentin kokoonpano

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

G8-kokouksen päätelmät — Vuosituhannen kehitystavoitteiden puolimatkassa (keskustelu)

AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2006 (keskustelu)

Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueille (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano (keskustelu)

Poikkeukset sisämarkkinasäännöksiin puolustushankinnoissa EY:n perustamissopimuksen 296 artiklan nojalla (keskustelu)

Metallisen elohopean viennin kieltäminen ja varastointi (keskustelu)

Hallavahinkojen koettelemille maanviljelijöille annettava apu (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

34

LIITE I

36

LIITE II

47

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

71

P6_TA(2007)0238
Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0657 — C6-0381/2006 — 2006/0220(COD))

71

P6_TA(2007)0239
Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0543 — C6-0315/2006 — 2006/0170(COD))

71

P6_TA(2007)0240
Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistaminen *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0556 — C6-0323/2006 — 2006/0175(COD))

72

P6_TA(2007)0241
Kuluttajan etujen suojaamista tarkoittavat kieltokanteet *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0692 — C6-0429/2006 — 2003/0099(COD))

73

P6_TA(2007)0242
Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteet *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0670 — C6-0404/2006 — 2006/0225(COD))

73

P6_TA(2007)0243
Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurin suunniteltu nopeus ja kuormalavat *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurimmasta suunnitellusta nopeudesta ja kuormalavoista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0667 — C6-0385/2006 — 2006/0219(COD))

74

P6_TA(2007)0244
Pyörillä varustetut maatalous- ja metsätraktorit *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0662 — C6-0380/2006 — 2006/0221(COD))

74

P6_TA(2007)0245
Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueet ja tuulilasinpyyhkimet *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueista ja tuulilasinpyyhkimistä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0651 — C6-0377/2006 — 2006/0216(COD))

75

P6_TA(2007)0246
Työvälineille asetettavat turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (toinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0652 — C6-0378/2006 — 2006/0214(COD))

76

P6_TA(2007)0247
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0812 — C6-0504/2006 — 2006/0264(COD))

76

P6_TA(2007)0248
Työntekijöiden suojelu asbestilta *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0664 — C6-0384/2006 — 2006/0222(COD))

77

P6_TA(2007)0249
Takuun myöntäminen Euroopan investointipankille (yhteisön ulkopuoliset hankkeet) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolisiin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Eurooppa, Välimeren maat, Latinalainen Amerikka ja Aasia sekä Etelä-Afrikan tasavalta) (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0419 — C6-0302/2006 — 2006/0139(CNS))

78

P6_TA(2007)0250
Sikojen suojelun vähimmäisvaatimukset *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0669 — C6-0430/2006 — 2006/0224(CNS))

78

P6_TA(2007)0251
Puhdasrotuiset jalostusnaudat *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0749 — C6-0002/2007 — 2006/0250(CNS))

79

P6_TA(2007)0252
Yhteisön tavaramerkki *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0830 — C6-0050/2007 — 2006/0267(CNS))

79

P6_TA(2007)0253
Siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotanto ja pitäminen kaupan *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotannosta ja pitämisestä kaupan (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0694 — C6-0436/2006 — 2006/0231(CNS))

80

P6_TA(2007)0254
Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvat tarkastukset *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0813 — C6-0049/2007 — 2006/0265(CNS))

81

P6_TA(2007)0255
Keskinäinen avunanto saatavien perinnässä *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0605 — C6-0409/2006 — 2006/0192(CNS))

81

P6_TA(2007)0256
EY:n ja São Tomé ja Príncipen välinen kalastuskumppanuussopimus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0085 — C6-0098/2007 — 2007/0034(CNS))

82

P6_TA(2007)0257
EY:n ja Kiribatin välinen kalastuskumppanuussopimus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0180 — C6-0128/2007 — 2007/0062(CNS))

83

P6_TA(2007)0258
Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
Euroopan parlamentin päätös 19. kesäkuuta 2007 Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2006/2304(IMM))

85

P6_TA(2007)0259
Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi väkevien alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä (KOM(2005)0125 — C6-0440/2005 — 2005/0028(COD))

85

P6_TC1-COD(2005)0028
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. kesäkuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2007 antamiseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta

86

P6_TA(2007)0260
Kissan ja koiran turkis *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kiellosta saattaa markkinoille ja tuoda yhteisöön sekä viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita (KOM(2006)0684 — C6-0428/2006 — 2006/0236(COD))

86

P6_TC1-COD(2006)0236
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. kesäkuuta 2007 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2007 antamiseksi kiellosta saattaa markkinoille sekä tuoda yhteisöön ja viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita

87

P6_TA(2007)0261
Laajakaistaa koskeva eurooppalainen politiikka
Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 laajakaistaa koskevan eurooppalaisen politiikan laatimisesta (2006/2273(INI))

87

P6_TA(2007)0262
EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteet
Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteista (2006/2237(INI))

95

P6_TA(2007)0263
Kilpailupolitiikka 2005
Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 kilpailupolitiikkaa koskevasta komission kertomuksesta 2005 (2007/2078(INI))

105

P6_TA(2007)0264
Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisi
Euroopan parlamentin suositus 19. kesäkuuta 2007 Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisiä käsittelevän tutkintavaliokunnan kertomuksen johdosta

110

P6_TA(2007)0265
Perhe-elämä ja opiskeluaika
Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 sääntelykehyksestä nuorten naisten perheelämän ja opiskeluajan yhteensovittamistoimenpiteiksi Euroopan unionissa (2006/2276(INI))

112

 

Keskiviikko 20. kesäkuuta 2007

2008/C 146E/03

PÖYTÄKIRJA

119

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantaminen *** I (keskustelu)

Euroopan parlamentin kuulemismenettelyn parantaminen euroalueen laajentumista koskevissa menettelyissä — Yhtenäisvaluutan käyttöönotto Kyproksessa 1. tammikuuta 2008 * — Yhtenäisvaluutan käyttöönotto Maltassa 1. tammikuuta 2008 * (keskustelu)

Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Äänestykset

Kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäinen kaava * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Metallisen elohopean viennin kieltäminen ja varastointi *** I (äänestys)

Yhteisön ohjelma Fiscalis 2013 *** I (äänestys)

Lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantaminen *** I (äänestys)

Yhtenäisvaluutan käyttöönotto Kyproksessa 1. tammikuuta 2008 * (äänestys)

Yhtenäisvaluutan käyttöönotto Maltassa 1. tammikuuta 2008 * (äänestys)

Galileo (äänestys)

Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano (äänestys)

Vuosituhannen kehitystavoitteiden puolimatkassa (äänestys)

AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2006 (äänestys)

Euroopan parlamentin kuulemismenettelyn parantaminen euroalueen laajentumista koskevissa menettelyissä (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Parlamentin kokoonpano

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Kohti asekauppasopimusta (keskustelu)

MEDA-ohjelma ja rahoitustuki palestiinalaishallinnolle — Arviointi, täytäntöönpano ja valvonta (keskustelu)

Nuorisorikollisuus: naisen, perheen ja yhteiskunnan rooli (keskustelu)

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvä strategia (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvä strategia (jatkoa keskustelulle)

Rikosrekisteritietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä * (keskustelu)

Rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta tehtävää puitepäätöstä käsittelevien neuvottelujen eteneminen (keskustelu)

Käytännön yhteistyö, päätöksenteon laatu yhteisessä eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

132

LIITE I

134

LIITE II

145

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

204

P6_TA(2007)0266
Kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäinen kaava *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 muutetusta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta (KOM(2006)0110 — C6-0157/2006 — 2003/0218(CNS))

204

P6_TA(2007)0267
Metallisen elohopean viennin kieltäminen ja varastointi *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi metallisen elohopean viennin kieltämisestä ja turvallisesta varastoinnista (KOM(2006)0636 — C6-0363/2006 — 2006/0206(COD))

208

P6_TC1-COD(2006)0206
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. kesäkuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2007 antamiseksi metallisen elohopean, sinooperimalmin, elohopeakloridin, elohopeayhdisteiden ja tiettyjen elohopeaa sisältävien tuotteiden viennin kieltämisestä ja turvallisesta varastoinnista

209

P6_TA(2007)0268
Yhteisön ohjelma Fiscalis 2013 *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis 2013) (KOM(2006)0202 — C6-0159/2006 — 2006/0076(COD))

215

P6_TC1-COD(2006)0076
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. kesäkuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2007/EY tekemiseksi sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis 2013) ja päätöksen N:o 2235/2002/EY kumoamisesta

216

P6_TA(2007)0269
Lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantaminen *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamisesta (KOM(2005)0507 — C6-0331/2005 — 2005/0214(COD))

216

P6_TC1-COD(2005)0214
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. kesäkuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/.../EY antamiseksi lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamisesta

217

P6_TA(2007)0270
Yhtenäisvaluutan käyttöönotto Kyproksessa 1. tammikuuta 2008 *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Kyproksessa 1 päivänä tammikuuta 2008 (KOM(2007)0256 — C6-0151/2007 — 2007/0090(CNS))

224

P6_TA(2007)0271
Yhtenäisvaluutan käyttöönotto Maltassa 1. tammikuuta 2008 *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Maltassa 1 päivänä tammikuuta 2008 (KOM(2007)0259 — C6-0150/2007 — 2007/0092(CNS))

225

P6_TA(2007)0272
Galileo
Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) rahoittamisesta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja monivuotisen rahoituskehyksen 2007-2013 puitteissa

226

P6_TA(2007)0273
Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 erityisongelmista julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanossa sekä sen suhteesta Lissabonin toimintasuunnitelmaan (2006/2084(INI))

227

P6_TA(2007)0274
Vuosituhannen kehitystavoitteiden puolimatkassa
Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 vuosituhannen kehitystavoitteista: puolimatkassa (2007/2103(INI))

232

P6_TA(2007)0275
AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2006
Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminnasta vuonna 2006 (2007/2021(INI))

247

P6_TA(2007)0276
Euroalueen laajentuminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. kesäkuuta 2007 parlamentin kuulemisprosessin parantamisesta euroalueen laajentumisen yhteydessä

251

 

Torstai 21. kesäkuuta 2007

2008/C 146E/04

PÖYTÄKIRJA

253

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Määrärahojen siirrot

Julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvät muutoksenhakumenettelyt *** I (keskustelu)

Kuluttajien luottamus digitaaliseen ympäristöön (keskustelu)

Tervetulotoivotukset

Kuluttajien luottamus digitaaliseen ympäristöön (jatkoa keskustelulle)

Äänestykset

MEDA-ohjelma ja rahoitustuki palestiinalaishallinnolle — Arviointi, täytäntöönpano ja valvonta (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvät muutoksenhakumenettelyt *** I (äänestys)

Rikosrekisteritietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä * (äänestys)

Aasiaa koskeva alueellinen strategia ja monivuotinen alueohjelma (äänestys)

Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueille (äänestys)

Kohti asekauppasopimusta (äänestys)

Nuorisorikollisuus: naisen, perheen ja yhteiskunnan rooli (äänestys)

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvä strategia (äänestys)

Rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta tehtävää puitepäätöstä käsittelevien neuvottelujen eteneminen (äänestys)

Käytännön yhteistyö, päätöksenteon laatu yhteisessä eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä (äänestys)

Kuluttajien luottamus digitaaliseen ympäristöön (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Istuntokalenteri

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

Kuuba

Ihmisoikeudet Etiopiassa

Aung San Suu Kyin tilanne Burmassa/Myanmarissa

Äänestykset

Kuuba (äänestys)

Ihmisoikeudet Etiopiassa (äänestys)

Aung San Suu Kyin tilanne Burmassa/Myanmarissa (äänestys)

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

267

LIITE I

269

LIITE II

281

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

316

P6_TA(2007)0277
MEDA-ohjelma ja rahoitustuki palestiinalaishallinnolle — Arviointi, toteuttaminen ja valvonta
Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 MEDA-ohjelmasta ja rahoitustuesta palestiinalaishallinnolle — Arviointi, toteuttaminen ja valvonta (2006/2128(INI))

316

P6_TA(2007)0278
Julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvät muutoksenhakumenettelyt *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi (KOM(2006)0195 — C6-0141/2006 — 2006/0066(COD))

328

P6_TC1-COD(2006)0066
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. kesäkuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007 .../EY antamiseksi neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi

329

P6_TA(2007)0279
Rikosrekisteritietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä jäsenvaltioiden välillä (KOM(2005)0690 — C6-0052/2006 — 2005/0267(CNS))

329

P6_TA(2007)0280
Aasiaa koskeva alueellinen strategia ja monivuotinen alueohjelma
Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 luonnoksesta komission päätökseksi Aasiaa koskevan alueellisen strategia-asiakirjan 2007-2013 ja monivuotisen alueohjelman laatimisesta

337

P6_TA(2007)0281
Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueille
Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 Andalusian, Valencian ja Madridin alueille vetoomusvaliokunnan puolesta tehdyn tietojenkeruumatkan tuloksista

340

P6_TA(2007)0282
Kohti asekauppasopimusta
Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 asekauppaa koskevasta sopimuksesta: yhteisten kansainvälisten standardien laatiminen tavanomaisten aseiden tuontia, vientiä ja siirtoja varten

342

P6_TA(2007)0283
Nuorisorikollisuus: naisen, perheen ja yhteiskunnan rooli
Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 nuorisorikollisuudesta: naisen, perheen ja yhteiskunnan rooli (2007/2011(INI))

344

P6_TA(2007)0284
Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvä strategia
Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta: ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvä strategia, Haagin ohjelman täytäntöönpanoa koskeva toimintasuunnitelma (2006/2111(INI))

353

P6_TA(2007)0285
Rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta tehtävää puitepäätöstä käsittelevien neuvottelujen eteneminen
Euroopan parlamentin suositus neuvostolle 21. kesäkuuta 2007 rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta tehtävää puitepäätöstä käsittelevien neuvottelujen etenemisestä (2007/2067(INI))

361

P6_TA(2007)0286
Käytännön yhteistyö, päätöksenteon laatu yhteisessä eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä
Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 turvapaikka-asioista: käytännön yhteistyö, päätöksenteon laatu yhteisessä eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä (2006/2184(INI))

364

P6_TA(2007)0287
Kuluttajien luottamus digitaaliseen ympäristöön
Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 kuluttajien luottamuksesta digitaaliseen ympäristöön (2006/2048(INI))

370

P6_TA(2007)0288
Kuuba
Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 Kuubasta

377

P6_TA(2007)0289
Etiopia
Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 Etiopian tilanteesta

380

P6_TA(2007)0290
Burma
Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 Burmasta

383

 

Keskiviikko 27. kesäkuuta 2007

2008/C 146E/05

PÖYTÄKIRJA

387

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Verkkovierailut yleisissä matkaviestinverkoissa *** I (säädöksen allekirjoittaminen)

Eurooppa-neuvoston kokous 21. ja 22. kesäkuuta 2007 — Toiminta Saksan puheenjohtajakaudella (selonteko ja julkilausumat sekä keskustelu)

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Parlamentin kokoonpano

Eurooppa-neuvoston kokous 21. ja 22. kesäkuuta 2007 — Toiminta Saksan puheenjohtajakaudella (jatkoa keskustelulle)

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

389


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

** I

Yhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely

** II

Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely

***

Hyväksyntämenettely

*** I

Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely

*** II

Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely

*** III

Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)

Tietoa äänestyksistä

Jollei toisin ole määrätty, esittelijät ovat kirjallisesti ilmoittaneet puhemiehelle kantansa tarkistuksiin.

Valiokunnista käytetyt lyhenteet

AFET

ulkoasiainvaliokunta

DEVE

kehitysyhteistyövaliokunta

INTA

kansainvälisen kaupan valiokunta

BUDG

budjettivaliokunta

CONT

talousarvion valvontavaliokunta

ECON

talous- ja raha-asioiden valiokunta

EMPL

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

ENVI

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

ITRE

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

IMCO

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

TRAN

liikenne- ja matkailuvaliokunta

REGI

aluekehitysvaliokunta

AGRI

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

PECH

kalatalousvaliokunta

CULT

kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

JURI

oikeudellisten asioiden valiokunta

LIBE

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

AFCO

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

FEMM

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

PETI

vetoomusvaliokunta

Poliittisista ryhmistä käytetyt lyhenteet

PPE-DE

Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä

PSE

Euroopan parlamentin sosialidemokraattien ryhmä

ALDE

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä

UEN

Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä

Verts/ALE

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä

GUE/NGL

Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto

IND/DEM

Itsenäisyys/demokratia -ryhmä

ITS

Identiteetin, perinteiden ja itsenäisyyden puolustajien ryhmä

NI

Sitoutumattomat

FI

 

Top