EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:134:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 134, 31. toukokuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 134

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
31. toukokuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2008/C 134/01

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

1

2008/C 134/02

Komission tiedonanto seuraavien aineiden riskinarvioinnin tuloksista ja riskien vähentämisen toimintasuunnitelmista: 2-nitrotolueeni ja 2,4-dinitrotolueeni (1)

4


 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN KESKUSPANKKI

2008/C 134/03

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 23 päivänä toukokuuta 2008, kahdesta ehdotuksesta komission asetuksiksi yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanosta (CON/2008/22)

10


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2008/C 134/04

Euron kurssi

12

2008/C 134/05

Komission tiedonanto voimassa olevista 27 jäsenvaltiota koskevista valtion tuen takaisinperinnässä sovellettavista koroista sekä viite- ja diskonttokoroista 1. tammikuuta 2007(Julkaistu komission asetuksen (EY) N:o 794/2004, annettu (EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1) artiklan 10 ja komission viite- ja diskonttokorkojen vahvistamismenetelmästä antaman tiedonannon (EYVL C 273, 9.9.1997, s. 3) mukaisesti)

13

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2008/C 134/06

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo — EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 1, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 5, EUVL:ssä C 192, 18.8.2007, s. 11, EUVL:ssä C 271, 14.11.2007, s. 14 ja EUVL:ssä C 57, 1.3.2008, s. 31, julkaistun luettelon päivitys

14

2008/C 134/07

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelo — EUVL:ssä C 316, 28.12.2007, s. 1, julkaistun luettelon päivitys

16

2008/C 134/08

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ohjeelliset rahamäärät ulkorajojen ylityksiä varten — EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 19, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 22, EUVL:ssä C 182, 4.8.2007, s. 18 ja EUVL:ssä C 57, 1.3.2008, s. 38, julkaistujen määrien päivitys

19

2008/C 134/09

Ranskan tekemä muutos Rennesin ja Mulhousen välistä säännöllistä lentoliikennettä koskeviin julkisen palvelun velvoitteisiin (1)

20


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 134/10

Valtiontuki — Espanja — Valtiontuki C 8/08 (ex NN 4/08, ex CP 60/07) — Ciudad de la Luz -elokuvastudiot, Alicante — Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti (1)

21

2008/C 134/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

40

2008/C 134/12

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5173 — STM/NXP/JV) (1)

41

2008/C 134/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5176 — CVC/Schuitema) (1)

42

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2008/C 134/14

Ilmoitus direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan mukaisesta hakemuksesta — Jäsenvaltion esittämä hakemus

43


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top