Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:128:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 128, 24. toukokuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 128

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
24. toukokuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Tuomioistuin

2008/C 128/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 116, 9.5.2008

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Tuomioistuin

2008/C 128/02

Asia C-167/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 8.4.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ruotsin kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 90 artiklan toinen kohta — Muiden jäsenvaltioiden tuotteisiin kohdistuvat sisäiset verot ja maksut — Sellaiset verot ja maksut, joilla saatetaan suojella välillisesti muita tuotteita — Tuontituotteiden ja niiden kanssa kilpailevien kotimaisten tuotteiden välisen syrjinnän kielto — Valmisteverot — Oluen ja viinin erilainen verotus — Todistustaakka)

2

2008/C 128/03

Asia C-337/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 8.4.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Julkiset tavaranhankinnat — Direktiivit 77/62/ETY ja 93/36/ETY — Julkista hankintaa koskevan sopimuksen tekeminen ennakkoilmoitusta julkaisematta — Kilpailuttamatta jättäminen — Agusta- ja Agusta Bell -merkkiset helikopterit)

2

2008/C 128/04

Asia C-442/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 3.4.2008 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Finanzamt Oschatz v. Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — 4 artiklan 5 kohta ja 12 artiklan 3 kohdan a alakohta — Liitteet D ja H — Veden jakelun käsite — Alennettu arvonlisäverokanta)

3

2008/C 128/05

Asia C-103/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 3.4.2008 (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris'n (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Philippe Derouin v. Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris — Région parisienne (Urssaf) (Siirtotyöläisten sosiaaliturva — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — Ranskassa asuvat ja toimintaansa harjoittavat itsenäiset ammatinharjoittajat — Yleinen sosiaalimaksu — Sosiaaliturvajärjestelmän alijäämän kattamiseen käytettävä sosiaalimaksu — Sellaisten tulojen huomioon ottaminen, jotka on saatu toisessa jäsenvaltiossa ja jotka ovat siellä veronalaisia kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen nojalla)

4

2008/C 128/06

Asia C-212/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 1.4.2008 (Cour constitutionnellen (aiemmin Cour d'arbitrage) (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Gouvernement de la Communauté française ja Gouvernement wallon v. Gouvernement flamand (Jäsenvaltion liittovaltiorakenteeseen kuuluvan alayksikön perustama hoitovakuutusjärjestelmä — Sellaisten henkilöiden sulkeminen järjestelmän ulkopuolelle, jotka eivät asu kyseisen jäsenvaltion siinä osassa, jossa mainittu yksikkö on toimivaltainen — EY 18, EY 39 ja EY 43 artikla — Asetus (ETY) N:o 1408/71)

4

2008/C 128/07

Asia C-230/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 3.4.2008 (Corte suprema di cassazionen (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Militzer & Münch GmbH v. Ministero delle Finanze (Tulliliitto — Yhteisön passitus — Tullivelan kantaminen — Toimivaltainen jäsenvaltio — Todisteet passituksen sääntöjenmukaisuudesta tai rikkomuksen tapahtumapaikasta — Määräajat — Passituksesta vastaavan vastuu)

5

2008/C 128/08

Asia C-265/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10.4.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Tavaroiden vapaa liikkuvuus — EY 28 ja EY 30 artikla — ETA-sopimuksen 11 ja 13 artikla — Tuonnin määrälliset rajoitukset — Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet — Ajoneuvot — Värillisten kalvojen kiinnittäminen ikkunoihin)

6

2008/C 128/09

Asia C-267/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 1.4.2008 (Bayerisches Verwaltungsgericht Münchenin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen (Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa — Direktiivi 2000/78/EY — Pakollisessa ammatillisessa eläkejärjestelmässä säädetyt perhe-eläkkeet — ”Palkan” käsite — Myöntämisen epääminen sillä perusteella, että osapuolten välillä ei ollut avioliittoa — Samaa sukupuolta olevat rekisteröidyn parisuhteen osapuolet — Sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä)

6

2008/C 128/10

Asia C-306/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 3.4.2008 (Oberlandesgericht Kölnin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — 01051 Telecom GmbH v. Deutsche Telekom AG (Direktiivi 2000/35/EY — Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen — 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohta — Maksuviivästys — Pankkisiirto — Päivä, josta lähtien maksu on katsottava suoritetuksi)

7

2008/C 128/11

Asia C-309/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10.4.2008 (House of Lordsin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Marks & Spencer plc v. Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise (Verotus — Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Vapautukset, joihin liittyy edeltävässä vaiheessa maksetun veron palauttaminen — Yleistä verokantaa soveltaen virheellisesti kannettu vero — Oikeus nollaverokannan soveltamiseen — Oikeus palautukseen — Välitön oikeusvaikutus — Yhteisön oikeuden yleiset periaatteet — Perusteeton etu)

7

2008/C 128/12

Asia C-331/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 3.4.2008 (Rechtbank Amsterdamin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — K. D. Chuck v. Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Vanhuuseläke — Työntekijä, joka on jäsenvaltion kansalainen — Sosiaaliturvamaksut — Eri kaudet — Eri jäsenvaltiot — Vakuutuskausien laskeminen — Eläkehakemus — Asuinpaikka kolmannessa valtiossa)

8

2008/C 128/13

Asia C-346/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 3.4.2008 (Oberlandesgericht Cellen (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Dirk Rüffert, Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG:n selvitysmiehenä v. Land Niedersachsen (EY 49 artikla — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Rajoitukset — Direktiivi 96/71/EY — Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon — Julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyt — Työntekijöiden suojelu)

9

2008/C 128/14

Asia C-393/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 10.4.2008 (Vergabekontrollsenat des Landes Wienin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH v. Fernwärme Wien GmbH (Julkiset hankinnat — Direktiivit 2004/17/EY ja 2004/18/EY — Hankintayksikkö, joka harjoittaa osittain direktiivin 2004/17/EY ja osittain direktiivin 2004/18/EY soveltamisalaan kuuluvia toimintoja — Julkisoikeudellinen laitos — Hankintaviranomainen)

9

2008/C 128/15

Asia C-398/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 10.4.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Alankomaiden kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden kansalaisten, jotka eivät ole taloudellisesti aktiivisia ja jotka ovat eläkkeellä, oleskeluoikeus — Kansallinen lainsäädäntö ja hallintokäytäntö, joissa edellytetään sellaisia henkilökohtaisia tuloja ja varoja, jotka riittävät vähintään vuoden kestävään oleskeluun vastaanottavassa jäsenvaltiossa)

10

2008/C 128/16

Asia C-412/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 10.4.2008 (Oberlandesgericht Stuttgartin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Annelore Hamilton v. Volksbank Filder eG (Kuluttajansuoja — Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvotellut sopimukset — Direktiivi 85/577/ETY — 4 artiklan ensimmäinen kohta ja 5 artiklan 1 kohta — Pitkäaikaiset luottosopimukset — Peruuttamisoikeus)

11

2008/C 128/17

Asia C-442/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.4.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 1999/31/EY — Jätteiden sijoittaminen kaatopaikalle — Kansallinen säännöstö käytössä olevista kaatopaikoista — Direktiivin virheellinen täytäntöönpano)

11

2008/C 128/18

Asia C-444/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 3.4.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 89/665/ETY — Julkiset tavaranhankinnat ja rakennusurakat — Julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvät muutoksenhakumenettelyt)

12

2008/C 128/19

Asia C-522/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 3.4.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Asetus (EY) N:o 2037/2000 — Otsonikerrosta heikentävät aineet — Kyseisten aineiden talteenotto, kierrätys, regenerointi ja hävitys)

12

2008/C 128/20

Asia C-27/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 3.4.2008 (Conseil d'État'n (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Banque Fédérative du Crédit Mutuel v. Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Yhtiövero — Direktiivi 90/435/ETY — Emoyhtiön verotettava voitto — Osuuteen tytäryhtiössä liittyvien kulujen ja maksujen vähennyskelvottomuus — Kyseisten kulujen määrän vahvistaminen vakiomenetelmällä — Yläraja, joka on viisi prosenttia tytäryhtiön jakamista voitoista — Verohyvitysten mukaanlukeminen)

13

2008/C 128/21

Asia C-102/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 10.4.2008 (Hoge Raad der Nederlandenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Adidas AG ja adidas Benelux BV v. Marca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV ja Vendex KBB Nederland BV (Tavaramerkit — Direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan b alakohta, 2 artikla ja 6 artiklan 1 kohdan b alakohta — Vapaana pitämisen tarve — Kolmiraitaiset kuviomerkit — Kaksiraitakuviot, joita kilpailijat käyttävät koristeena — Tavaramerkin loukkausta ja vesittämistä koskeva väite)

13

2008/C 128/22

Asia C-124/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 3.4.2008 (Hoge Raad der Nederlandenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — J.C.M. Beheer BV v. Staatssecretaris van Financiën (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Vakuutustoimiin liittyvät palvelujen suoritukset — Vakuutuksenvälittäjä ja vakuutusasiamies)

14

2008/C 128/23

Asia C-187/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 3.4.2008 (Rechtbank Zutphenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti Dirk Endendijkiä vastaan (Direktiivi 91/629/ETY — Päätös 97/182/EY — Vasikoiden pito — Yksittäiskarsinat — Vasikoiden kytkettynä pitämistä koskeva kielto — Verbin ”kytkeä” merkitys — Liean ominaisuudet ja pituus — Kieliversioiden eroavuudet — Yhdenmukainen tulkinta)

14

2008/C 128/24

Asia C-289/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 3.4.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2004/17/EY — Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittaminen — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

15

2008/C 128/25

Asia C-363/06: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 20.2.2008 — Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Työjärjestyksen 119 artikla — Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 19 artikla — Asianajajan käyttäminen — Olennaisten menettelymääräysten noudattaminen — Syrjintäkiellon periaate — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

15

2008/C 128/26

Asia C-212/07: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 13.2.2008 — Indorata-Serviços e Gestão, Lda v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Sanamerkki HAIRTRANSFER — Rekisteröinnin esteet — Erottamiskyvyn puuttuminen)

16

2008/C 128/27

Asia C-243/07: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 15.2.2008 — Carsten Brinkmann v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sekaannusvaara — Sanamerkki TERRANUS — Rekisteröinnin esteet)

16

2008/C 128/28

Asia C-262/07: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 19.2.2008 — Tokai Europe GmbH v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Asetus (EY) N:o 384/2004 — Tiettyjen tavaroiden luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön — Henkilö, jota kyseinen toimi ei koske erikseen — Valitus, joka on osaltaan jätettävä tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, ja joka on osaltaan selvästi perusteeton)

17

2008/C 128/29

Asia C-46/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 8.2.2008 — Carmen Media Group Ltd v. Land Schleswig-Holstein ja Innenminister des Landes Schleswig-Holstein

17

2008/C 128/30

Asia C-47/08: Kanne 11.2.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

18

2008/C 128/31

Asia C-50/08: Kanne 12.2.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta

18

2008/C 128/32

Asia C-51/08: Kanne 12.2.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

19

2008/C 128/33

Asia C-77/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz (Itävalta) on esittänyt 15.2.2008 — Dachsberger & Söhne GmbH v. Zollamt Salzburg, Erstattungen

19

2008/C 128/34

Asia C-81/08 P: Valitus, jonka Miguel Cabrera Sánchez on tehnyt 25.2.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-242/06, Miguel Cabrera Sánchez v. SMHV ja Industrias Cárnicas Valle, S.A., 13.12.2007 antamasta tuomiosta

20

2008/C 128/35

Asia C-83/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Thüringer Finanzgericht, Gotha (Saksa) on esittänyt 25.2.2008 — Glückauf Brauerei GmbH v. Hauptzollamt Erfurt

21

2008/C 128/36

Asia C-88/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 27.2.2008 — David Hütter v. Technische Universität Graz

21

2008/C 128/37

Asia C-93/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākās tiesas Senāta (Latvian tasavalta) on esittänyt 28.2.2008 — Schenker SIA v. Valsts ieņēmumu dienests

21

2008/C 128/38

Asia C-97/08 P: Valitus, jonka Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV ja Akzo Nobel Functional Chemicals BV ovat tehneet 3.3.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-112/05, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV ja Akzo Nobel Functional Chemicals BV v. Euroopan yhteisöjen komissio, 12.12.2007 antamasta tuomiosta

22

2008/C 128/39

Asia C-98/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil no 7 de Madrid (Espanja) on esittänyt 4.3.2008 — Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) ja Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE) v. Sogecable, S.A. ja Canal Satélite Digital S.L.

22

2008/C 128/40

Asia C-100/08: Kanne 3.3.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

22

2008/C 128/41

Asia C-106/08: Kanne 6.3.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

23

2008/C 128/42

Asia C-112/08: Kanne 13.3.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

24

2008/C 128/43

Asia C-116/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Cassatie van België on esittänyt 17.3.2008 — C. Meerts v. Proost NV

24

2008/C 128/44

Asia C-118/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 18.3.2008 — Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL v. Administración del Estado

24

2008/C 128/45

Asia C-119/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiojo administracinis teismas (Liettuan tasavalta) on esittänyt 18.3.2008 — UAB ”Mechel Nemunas” v. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

25

2008/C 128/46

Asia C-130/08: Kanne 31.3.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

25

2008/C 128/47

Asia C-60/06: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 20.2.2008 (Bayerische Landessozialgerichtin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Grete Schlepps v. Deutsche Rentenversicherung Oberbayern

26

2008/C 128/48

Asia C-99/06: Yhteisöjen tuomioistuimen ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräys 27.2.2008 (Oberlandesgericht Stuttgartin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Raiffeisenbank Mutlangen eG v. Roland Schabel

26

2008/C 128/49

Asia C-467/06: Yhteisöjen tuomioistuimen seitsemännen jaoston puheenjohtajan määräys 11.3.2008 (Tribunale civile di Genovan (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Consel Gi. Emme Srl v. Sistema Logistico dell'Arco Ligure e Alessandrino Srl (SLALA)

26

2008/C 128/50

Asia C-485/06: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 13.2.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta

27

2008/C 128/51

Asia C-62/07: Yhteisöjen tuomioistuimen kahdeksannen jaoston puheenjohtajan määräys 20.2.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

27

2008/C 128/52

Asia C-97/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 15.1.2008 (Tribunal Superior de Justicia de Galician (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Doña Rosa Méndez López v. Instituto Nacional de Empleo (INEM) ja Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

27

2008/C 128/53

Asia C-167/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 28.2.2008 — Espanjan kuningaskunta v. Euroopan unionin neuvosto

27

2008/C 128/54

Asia C-216/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 13.2.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta

27

2008/C 128/55

Asia C-218/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 12.2.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta

27

2008/C 128/56

Asia C-254/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 20.2.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

28

2008/C 128/57

Asia C-255/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 21.2.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

28

2008/C 128/58

Asia C-314/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 11.2.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta

28

2008/C 128/59

Asia C-412/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 6.2.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Irlanti

28

2008/C 128/60

Asia C-422/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 19.2.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

28

2008/C 128/61

Asia C-469/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 10.3.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

28

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2008/C 128/62

Asia T-271/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 10.4.2008 — Deutsche Telekom v. komissio (Kilpailu — EY 82 artikla — Kiinteän televiestintäverkon käytöstä perittävät maksut Saksassa — Kustannusten ja hintojen välinen epäsuhta — Televiestintäalan kansallisen sääntelyviranomaisen hyväksymät hinnat — Määräävässä asemassa olevan yrityksen liikkumavara)

29

2008/C 128/63

Asia T-389/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 17.4.2008 — Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. v. SMHV — Pelikan (pelikaanin kuva) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus pelikaania esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat pelikaania esittävät yhteisön tavaramerkit tai kansalliset tavaramerkit — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

29

2008/C 128/64

Asia T-233/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 10.4.2008 — Alankomaat v. komissio (Valtiontuet — Direktiivi 2001/81/EY — Kansallinen toimenpide, jolla otetaan käyttöön typen oksidien päästöoikeuksien kaupan järjestelmä — Päätös, jossa tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltuvaksi — Tutkittavaksi ottaminen — Etu — Toimenpiteen valikoivuuden puuttuminen)

30

2008/C 128/65

Asia T-260/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 17.4.2008 — Cestas v. komissio (Kumoamiskanne — Euroopan kehitysrahasto — Ennakkomaksujen palauttaminen — Veloitusilmoitus — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Valmisteleva toimi — Tutkimatta jättäminen)

30

2008/C 128/66

Asia T-348/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.4.2008 — SIDE v. komissio (Valtiontuet — Kirja-alan vientituet — Etukäteen tehtävän ilmoituksen puuttuminen — EY 87 artiklan 3 kohdan d alakohta — Yhteisön oikeuden ajallinen soveltamisala — Tuen määrän laskentatapa)

31

2008/C 128/67

Asia T-364/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.4.2008 — Kreikka v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — Yhteisön rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Hedelmä- ja vihannesjalosteet — Eläinpalkkiot — 24 kuukauden määräaika)

31

2008/C 128/68

Asia T-486/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 16.4.2008 — Michail v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Kumoamiskanne — Huolehtimisvelvollisuus — Työpaikkakiusaaminen)

32

2008/C 128/69

Asia T-181/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 16.4.2008 — Citigroup ja Citibank v. SMHV — Citi (CITI) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin CITI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki CITIBANK — Suhteellinen hylkäysperuste — Maine — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)

32

2008/C 128/70

Asia T-294/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 17.4.2005 — Nordmilch v. SMHV (VITALITY) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin VITALITY rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

32

2008/C 128/71

Asia T-100/03: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 2.4.2008 — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée v. komissio (Kumoamiskanne — Eurooppa-tiedotuspisteen perustaminen — Komission ja kantajan välisen sopimuksen purkaminen — Kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

33

2008/C 128/72

Asia T-233/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 10.3.2008 — Lebedef-Caponi v. komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Urakehitystä koskeva arviointikertomus — Vuotta 2004 koskeva arviointi — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

33

2008/C 128/73

Asia T-50/08: Valitus, jonka Ch. Michail on tehnyt 18.1.2008 virkamiestuomioistuimen asiassa F-34/06, Michail v. komissio, 22.11.2007 antamasta tuomiosta

34

2008/C 128/74

Asia T-120/08: Kanne 6.3.2008 — Arch Chemicals Inc. ym. v. komissio

34

2008/C 128/75

Asia T-129/08: Kanne 31. maaliskuuta 2008 — Sahlstedt ym. v. komissio

35

2008/C 128/76

Asia T-136/08: Kanne 4.4.2008 — Aurelia Finance v. SMHV (AURELIA)

36

2008/C 128/77

Asia T-142/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 14.4.2008 — Elektrociepłownia ”Zielona Góra” v. komissio

36

2008/C 128/78

Asia T-313/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 25.2.2008 — Cemex UK Cement v. komissio

37

2008/C 128/79

Asia T-314/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 1.4.2008 — Simsalagrimm Filmproduktion v. komissio ja EACEA

37

 

Euroopan unionin virkamiestuomioistuin

2008/C 128/80

Asia F-134/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 8.4.2008 — Bordini v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Korjauskerroin — Asuinjäsenvaltio — Asuinpaikan käsite — Pääasiallisen asuinpaikan käsite — Tositteet)

38

2008/C 128/81

Asia F-41/08: Kanne 30.3.2008 — Honnefelder v. komissio

38


FI

 

Top