Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:125E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 125, 22. toukokuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 125E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
22. toukokuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Euroopan parlamentti

 

ISTUNTOKAUSI 2007-2008

 

Istunnot 6. ja 7. kesäkuuta 2007

 

Keskiviikko 6. kesäkuuta 2007

2008/C 125E/01

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Parlamentin kokoonpano

Puhemiehen julkilausuma

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Esityslista

Vastaanotetut asiakirjat

Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Euroopan unionin perustuslakiprosessin etenemissuunnitelma (keskustelu)

Lähi-itä (keskustelu)

YK:n ihmisoikeusneuvosto (keskustelu)

Euroopan merirajavalvonta — Eurooppalainen solidaarisuus ja maahanmuuttajien oikeuksien suojelu (keskustelu)

Prümin sopimus: Rajatylittävän yhteistyön tehostaminen terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi * — Viisumitietojärjestelmä (VIS) *** I — Pääsy tekemään hakuja viisumitietojärjestelmään (VIS) * — Henkilötietojen suojaaminen * (keskustelu)

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Taiteilijoiden sosiaalinen asema (keskustelu)

Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma * (keskustelu)

Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2008 (keskustelu)

Hedelmä- ja vihannesalan erityissäännöt * (keskustelu)

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

17

 

Torstai 7. kesäkuuta 2007

2008/C 125E/02

PÖYTÄKIRJA

19

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Eurooppa-neuvoston valmistelu (21. ja 22. kesäkuuta) ja perussopimusten tarkistaminen (keskustelu)

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Äänestykset

EY:n ja Venäjän väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavat säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteet * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Unkarin ja Kreikan tulvat (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Lisätalousarvioesitys nro 2/2007 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Lisätalousarvioesitys nro 3/2007 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Vitamiinien, kivennäisaineiden ja tiettyjen muiden aineiden lisääminen elintarvikkeisiin *** I (äänestys)

Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämät *** I (äänestys)

Viisumitietojärjestelmä (VIS) *** I (äänestys)

Prümin sopimus: Rajatylittävän yhteistyön tehostaminen terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi * (äänestys)

Pääsy tekemään hakuja viisumitietojärjestelmään (VIS) * (äänestys)

Henkilötietojen suojaaminen * (äänestys)

Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma * (äänestys)

Hedelmä- ja vihannesalan erityissäännöt * (äänestys)

Mercosuria ja Latinalaista Amerikkaa koskevat alueelliset strategia-asiakirjat ja alueohjelmat (äänestys)

Euroopan unionin perustuslakiprosessin etenemissuunnitelma (äänestys)

YK:n ihmisoikeusneuvosto (äänestys)

Taiteilijoiden sosiaalinen asema (äänestys)

Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2008

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

29

LIITE I

31

LIITE II

42

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

99

P6_TA(2007)0219
EY:n ja Venäjän väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2007)0138 — C6-0125/2007 — 2007/0048(CNS))

99

P6_TA(2007)0220
Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavat säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteet *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavista säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteistä (KOM(2006)0609 — C6-0403/2006 — 2006/0200(CNS))

100

P6_TA(2007)0221
Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 luonnoksesta neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Tšekin tasavallassa, Viron tasavallassa, Latvian tasavallassa, Liettuan tasavallassa, Unkarin tasavallassa, Maltan tasavallassa, Puolan tasavallassa, Slovenian tasavallassa ja Slovakian tasavallassa (9032/2007 — C6-0119/2007 — 2007/0806(CNS))

111

P6_TA(2007)0222
Solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Unkarin ja Kreikan tulvat
Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan nojalla (2007/2068(ACI))

112

LIITE

113

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan nojalla

113

P6_TA(2007)0223
Lisätalousarvioesitys nro 2/2007
Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2007 varainhoitovuodeksi 2007, pääluokka III — Komissio (9254/2007 — C6-0130/2007 — 2007/2069(BUD))

114

P6_TA(2007)0224
Lisätalousarvioesitys nro 3/2007
Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2007 varainhoitovuodeksi 2007, pääluokka III — Komissio (9256/2007 — C6-0133/2007 — 2007/2073(BUD))

115

P6_TA(2007)0225
Vitamiinien, kivennäisaineiden ja tiettyjen muiden aineiden lisääminen elintarvikkeisiin *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vitamiinien, kivennäisaineiden ja tiettyjen muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun asetuksen (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta (KOM(2006)0606 — C6-0337/2006 — 2006/0193(COD))

116

P6_TC1-COD(2006)0193
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. kesäkuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2007 antamiseksi vitamiinien, kivennäisaineiden ja tiettyjen muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun asetuksen (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta

117

P6_TA(2007)0226
Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämät *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä annetun asetuksen (EY) N:o 1924/2006 muuttamisesta (KOM(2006)0607 — C6-0338/2006 — 2006/0195(COD))

117

P6_TC1-COD(2006)0195
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. kesäkuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2007 antamiseksi elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1924/2006 muuttamisesta

118

P6_TA(2007)0227
Viisumitietojärjestelmä (VIS) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus) (KOM(2004)0835 — C6-0004/2005 — 2004/0287(COD))

118

P6_TC1-COD(2004)0287
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. kesäkuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2007 antamiseksi viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus)

119

LIITE

119

P6_TA(2007)0228
Prümin sopimus: Rajatylittävän yhteistyön tehostaminen terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Italian tasavallan, Suomen tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi (6566/2007 — C6-0079/2007 — 2007/0804(CNS))

120

P6_TA(2007)0229
Pääsy viisumitietojärjestelmään (VIS) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sisäisestä turvallisuudesta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi (KOM(2005)0600 — C6-0053/2006 — 2005/0232(CNS))

141

LIITE

154

P6_TA(2007)0230
Henkilötietojen suojaaminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta (uudelleenkuuleminen) (7315/2007 — C6-0115/2007 — 2005/0202(CNS))

154

P6_TA(2007)0231
Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta (KOM(2006)0411 — C6-0281/2006 — 2006/0134(CNS))

175

P6_TA(2007)0232
Hedelmä- ja vihannesalan erityissäännöt *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hedelmä- ja vihannesalan erityissäännöistä ja eräiden asetusten muuttamisesta (KOM(2007)0017 — C6-0075/2007 — 2007/0012(CNS))

180

P6_TA(2007)0233
Mercosuria ja Latinalaista Amerikkaa koskevat alueelliset strategia-asiakirjat ja alueohjelmat
Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 luonnoksesta komission päätökseksi Mercosuria ja Latinalaista Amerikkaa koskevien alueellisten strategia-asiakirjojen ja alueohjelmien laatimisesta

213

P6_TA(2007)0234
Euroopan unionin perustuslakiprosessin etenemissuunnitelma
Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 Euroopan unionin perustuslakiprosessin etenemissuunnitelmasta (2007/2087(INI))

215

P6_TA(2007)0235
YK:n ihmisoikeusneuvosto
Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvoston (UNHRC) viidennestä istunnosta

220

P6_TA(2007)0236
Taiteilijoiden sosiaalinen asema
Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 taiteilijoiden sosiaalisesta asemasta (2006/2249(INI))

223

P6_TA(2007)0237
Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2008
Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2008 (2007/2018(BUD))

229


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

** I

Yhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely

** II

Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely

***

Hyväksyntämenettely

*** I

Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely

*** II

Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely

*** III

Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)

Tietoa äänestyksistä

Jollei toisin ole määrätty, esittelijät ovat kirjallisesti ilmoittaneet puhemiehelle kantansa tarkistuksiin.

Valiokunnista käytetyt lyhenteet

AFET

ulkoasiainvaliokunta

DEVE

kehitysyhteistyövaliokunta

INTA

kansainvälisen kaupan valiokunta

BUDG

budjettivaliokunta

CONT

talousarvion valvontavaliokunta

ECON

talous- ja raha-asioiden valiokunta

EMPL

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

ENVI

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

ITRE

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

IMCO

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

TRAN

liikenne- ja matkailuvaliokunta

REGI

aluekehitysvaliokunta

AGRI

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

PECH

kalatalousvaliokunta

CULT

kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

JURI

oikeudellisten asioiden valiokunta

LIBE

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

AFCO

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

FEMM

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

PETI

vetoomusvaliokunta

Poliittisista ryhmistä käytetyt lyhenteet

PPE-DE

Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä

PSE

Euroopan parlamentin sosialidemokraattien ryhmä

ALDE

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä

UEN

Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä

Verts/ALE

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä

GUE/NGL

Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto

IND/DEM

Itsenäisyys/demokratia -ryhmä

ITS

Identiteetin, perinteiden ja itsenäisyyden puolustajien ryhmä

NI

Sitoutumattomat

FI

 

Top