Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:120:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 120, 16. toukokuuta 2008

 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 120

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
16. toukokuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

12. ja 13. joulukuuta 2007 pidetty 440. täysistuntö

2008/C 120/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista

”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista”ja

”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista” ja

”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä sekä päätöksen 3052/95/EY kumoamisesta”KOM(2007) 37 lopullinen — 2007/0029 COD — KOM(2007) 53 lopullinen — 2007/0030 COD — KOM(2007) 36 lopullinen — 2007/0028 COD

1

2008/C 120/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta”KOM(2007) 510 lopullinen — 2007/0187 COD

14

2008/C 120/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajalle kantautuvan äänen tasosta” (Kodifioitu toisinto) KOM(2007) 588 lopullinen — 2007/0205 COD

15

2008/C 120/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja markkinapohjaisista ohjauskeinoista ympäristöä ja asiaan liittyviä toimintapoliittisia tarkoituksia varten”KOM(2007) 140 lopullinen — SEK(2007) 388

15

2008/C 120/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Rajanylittävä maataloustyövoima”

19

2008/C 120/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Maatalouden työmarkkinat”

25

2008/C 120/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kestävän kehityksen kansallisten neuvostojen rooli”

29

2008/C 120/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja laivanromutustoiminnan parantamisesta”KOM(2007) 269 lopullinen

33

2008/C 120/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission vihreä kirja neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle — Sopeutuminen ilmastonmuutokseen Euroopassa — Vaihtoehdot EU:n toimille”KOM(2007) 354 lopullinen

38

2008/C 120/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Neuvoston asetus viinin yhteisestä markkinajärjestelystä ja eräiden asetusten muuttamisesta”KOM(2007) 372 lopullinen — 2007/0138 CNS

42

2008/C 120/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Maatalouden tulevaisuudennäkymät erityisistä luonnonhaitoista kärsivillä alueilla (vuoristoalueet, saaret ja syrjäisimmät alueet)”

47

2008/C 120/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta siirtymäkauden pidentämisen osalta”KOM(2007) 572 lopullinen — 2007/0202 COD

49

2008/C 120/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista

”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös neuvoston direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY ja direktiivien 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivin 67/548/ETY ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annettuun asetukseen (EY) …” ja

”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 648/2004 muuttamisesta sen mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivin 67/548/ETY ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o …”KOM(2007) 611 lopullinen — 2007/0212 COD — KOM(2007) 613 lopullinen — 2007/0213 COD

50

2008/C 120/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Alueellisen verolainsäädännön vaikutus teollisuuden muutoksiin”

51

2008/C 120/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n ympäristösäännösten vaikutus teollisuuden muutoksiin”

57

2008/C 120/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle — Sukupolvien välisen solidaarisuuden edistäminen”KOM(2007) 244 lopullinen

66

2008/C 120/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Neljäs kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta”KOM(2007) 273 lopullinen

73

2008/C 120/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Muuttoliikkeen ja kehityksen mahdollisuudet ja haasteet”

82

2008/C 120/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan rooli EU:n ja Moldovan suhteissa”

89

2008/C 120/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Lissabonin strategian täytäntöönpanon nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät”

96

2008/C 120/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston direktiivi valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista” (kodifioitu toisinto) KOM(2007) 587 lopullinen

100


FI

 

Top