EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:117:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 117, 14. toukokuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 117

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
14. toukokuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan keskuspankki

2008/C 117/01

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 5 päivänä toukokuuta 2008, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta (CON/2008/19)

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2008/C 117/02

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

3

2008/C 117/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5035 — Radeberger/Getränke Essmann/Phoenix) (1)

5

2008/C 117/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5031 — ACE/CICA) (1)

5


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2008/C 117/05

Euron kurssi

6

2008/C 117/06

Euron kurssi

7

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2008/C 117/07

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kansalliseen alueelliseen investointitukeen komission asetuksen (EY) N:o 1628/2006 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1)

8

2008/C 117/08

Tiivistelmä tiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen ja asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 nojalla myönnettävästä valtiontuesta

10

2008/C 117/09

Tiivistelmä tiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen ja asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 nojalla myönnettävästä valtiontuesta

16

2008/C 117/10

Tiivistelmä tiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen ja asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 nojalla myönnettävästä valtiontuesta

22


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 117/11

MEDIA 2007 — Ehdotuspyyntö — EACEA/11/08 — Toimet myynninedistämisen ja markkinoille pääsyn tukemiseksi

27

2008/C 117/12

MEDIA 2007 — Ehdotuspyyntöilmoitus — EACEA/12/08 — Toimet myynninedistämisen tukemiseksi MEDIA-ohjelmaan osallistumattomissa maissa

29

2008/C 117/13

Ehdotuspyyntö — EACEA/15/08 — Toimi 4.5.b — Ehdotuspyyntö, joka koskee vuoden 2009 EU-vaaleja koskevan tiedotuksen tukemiseen tarkoitettuja, nuorille ja nuoriso-ohjaajille suunnattuja hankkeita — Nuorisotoimintaohjelma

30

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 117/14

Valtiontuki — Irlanti — Valtiontuki C 2/08 (ex N 572/07) — Tonnistoveron muuttaminen — Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti (1)

32

2008/C 117/15

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5066 — Eurogate/APMM) (1)

36

2008/C 117/16

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5121 — News Corp/Premiere) (1)

37

2008/C 117/17

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5086 — BAT/Skandinavisk Tobakskompagni) (1)

38

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2008/C 117/18

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

39


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top