Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:114:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 114, 09. toukokuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 114

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
9. toukokuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Euroopan keskuspankki

2008/C 114/01

Euroopan keskuspankin suositus, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan unionin neuvostolle Euroopan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2008/2)

1

 

LAUSUNNOT

 

Komissio

2008/C 114/02

Komission lausunto, annettu 7. toukokuuta 2008, SCK-CEN-yhtiön alueella Belgiassa sijaitsevan BR3-painevesireaktorin purkamisesta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti (1)

2


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2008/C 114/03

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

3

2008/C 114/04

Luettelo aluksista, joilta evättiin pääsy yhteisön satamiin 1. syyskuuta 2007 ja 31. maaliskuuta 2008 välisenä aikana satamavaltioiden suorittamasta alusten valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 95/21/EY 7 b artiklan nojalla

4


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2008/C 114/05

Euron kurssi

5

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2008/C 114/06

Tiivistelmä tiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen ja asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 nojalla myönnettävästä valtiontuesta

6

2008/C 114/07

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta

7

2008/C 114/08

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kansalliseen alueelliseen investointitukeen komission asetuksen (EY) N:o 1628/2006 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1)

9


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 114/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4989 — Ålö/MX) (1)

10

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2008/C 114/10

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu julkaiseminen

11

2008/C 114/11

Otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 mukainen ilmoitus tuojille, joiden tarkoituksena on tuoda otsonikerrosta heikentäviä valvottavia aineita yhteisöön vuonna 2009

15

2008/C 114/12

Otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 mukainen ilmoitus Euroopan unionissa toimiville viejille, joiden tarkoituksena on viedä otsonikerrosta heikentäviä valvottavia aineita vuonna 2009

21

2008/C 114/13

Otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 mukainen ilmoitus niille käyttäjille, jotka vuonna 2009 käyttävät välttämättömiin käyttötarkoituksiin sallittuja valvottavia aineita Euroopan unionissa

27


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top