EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:111:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 111, 06. toukokuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 111

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
6. toukokuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Euroopan parlamentti
Neuvosto

2008/C 111/01

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi (1)

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2008/C 111/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) (1)

8


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2008/C 111/03

Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko: 4,26 % 1. toukokuuta 2008 — Euron kurssi

9

2008/C 111/04

Euron kurssi

10

2008/C 111/05

Siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta — Kurssit valuuttojen muuntamiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 mukaisesti

11

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2008/C 111/06

Tiivistelmä tiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen ja asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 nojalla myönnettävästä valtiontuesta

13

2008/C 111/07

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta

18

2008/C 111/08

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta

22

2008/C 111/09

Tiivistelmä tiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen ja asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 nojalla myönnettävästä valtiontuesta

25

2008/C 111/10

Jäsenvaltioiden painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/23/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (1)

26

2008/C 111/11

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen komission ilmoitus — Julkisen palvelun velvoitteen asettaminen säännölliselle lentoliikenteelle Ostravan (OSR) ja Brysselin (BRU) välisellä reitillä (1)

42

2008/C 111/12

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen komission ilmoitus — Julkisen palvelun velvoitteen asettaminen säännölliselle lentoliikenteelle Ostravan (OSR) ja Amsterdamin (AMS) välisellä reitillä (1)

43

2008/C 111/13

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen komission ilmoitus — Julkisen palvelun velvoitteen asettaminen säännölliselle lentoliikenteelle Ostravan (OSR) ja Lontoon (LTN) välisellä reitillä (1)

44


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 111/14

Seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman ”Valmiudet” -työohjelmaan liittyvä ehdotuspyyntö

45

 

Euroopan ympäristökeskus

2008/C 111/15

Kiinnostuksenilmaisupyyntö Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) tieteellisen komitean jäseniksi nimitettävien asiantuntijoiden tehtäviin 2008

46

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 111/16

Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

50

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2008/C 111/17

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

51


 

Oikaisuja

2008/C 111/18

Oikaisupöytäkirja — Lissabonin sopimukseen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta, allekirjoitettu Lissabonissa 13 päivänä joulukuuta 2007(EUVL C 306, 17.12.2007)

56


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top