EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:085:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 85, 04. huhtikuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 85

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
4. huhtikuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Komissio

2008/C 085/01

Komission suositus, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2008, tiivistetystä hallinnollisesta yhteistyöstä, joka koskee palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon (1)

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2008/C 085/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5065 — AXA/CDC/Hotels ACCOR) (1)

5

2008/C 085/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5073 — Scholz/TTC/GMPL/JV) (1)

5


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2008/C 085/04

Euron kurssi

6

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2008/C 085/05

Maltan hallituksen lausuma, joka perustuu sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 5 artiklaan

7


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 085/06

Ehdotuspyyntö — ”MEDIA International -valmistelutoimi”

8

2008/C 085/07

Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman ”Ihmiset”-työohjelmaan liittyvä ehdotuspyyntö

10

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 085/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4994 — Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône) (1)

11

2008/C 085/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5129 — Delta Lloyd/Swiss Life Belgium) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

12

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2008/C 085/10

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

13

2008/C 085/11

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

17


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top