Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:044:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 44, 16. helmikuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 44

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
16. helmikuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

24. ja 25. lokakuuta 2007 pidetty 439. täysistunto

2008/C 044/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja — Eurooppalainen tutkimusalue: uudet näköalat”KOM(2007) 161 lopullinen

1

2008/C 044/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Neuvoston asetus yhteisyrityksen perustamisesta Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta varten”KOM(2007) 241 lopullinen — 2007/0089 CNS

11

2008/C 044/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Neuvoston asetus ’ARTEMIS-yhteisyritykse’ perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi”KOM(2007) 243 lopullinen — 2007/0088 CNS

15

2008/C 044/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston asetus Clean Sky -yhteisyrityksen perustamisesta”KOM(2007) 315 lopullinen — 2007/0118 CNS

19

2008/C 044/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Neuvoston asetus ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta”KOM(2007) 356 lopullinen — 2007/0122 CNS

22

2008/C 044/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajien suojaamisesta aikaosuuksiin, pitkäkestoisiin lomatuotteisiin, jälleenmyyntiin ja vaihtoon liittyvien tiettyjen seikkojen osalta”KOM(2007) 303 lopullinen — 2007/0113 COD

27

2008/C 044/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi muista kuin itsetoimivista vaaoista (kodifioitu toisinto)”KOM(2007) 446 lopullinen — 2007/0164 COD

33

2008/C 044/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimista (kodifioitu toisinto)”KOM(2007) 451 lopullinen — 2007/0162 COD

33

2008/C 044/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maatalous- ja metsätraktoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistamisesta (sähkömagneettinen yhteensopivuus) (kodifioitu toisinto)”KOM(2007) 462 lopullinen — 2007/0166 COD

34

2008/C 044/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Biopolttoaineiden kehitystä koskeva kertomus Kertomus biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytössä Euroopan unionin jäsenvaltioissa saavutetusta edistymisestä”KOM(2006) 845 lopullinen

34

2008/C 044/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Yhteisön strategia henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi: uudelleentarkastelun tulokset”KOM(2007) 19 lopullinen

44

2008/C 044/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 2003/54/EY muuttamisesta tiettyjen säännösten Viroon soveltamisen osalta (komission esittämä)”KOM(2007) 411 lopullinen — 2007/0141 COD

49

2008/C 044/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja tarjoavien järjestelmien valitsemisesta ja valtuuttamisesta”KOM(2007) 480 lopullinen — 2007/0174 COD

50

2008/C 044/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 95/50/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta”KOM(2007) 509 lopullinen — 2007/0184 COD

52

2008/C 044/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 98/70/EY muuttamisesta bensiinin, dieselin ja kaasuöljyn eritelmien osalta sekä tieliikenteen polttoaineiden käytöstä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja vähentämiseen tarkoitetun mekanismin käyttöönottamisesta, neuvoston direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta sisävesialusten käyttämien polttoaineiden eritelmien osalta ja direktiivin 93/12/ETY kumoamisesta”KOM(2007) 18 lopullinen — 2007/0019 COD

53

2008/C 044/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Epäsuotuisten alueiden luonnonhaittakorvauksen kehitys vuoden 2010 jälkeen”

56

2008/C 044/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”YMP:n tila ja tulevaisuus vuoden 2013 jälkeen”

60

2008/C 044/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ilmastonmuutos ja Lissabonin strategia”

69

2008/C 044/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Velkaantuminen ja sosiaalinen syrjäytyminen hyvinvointiyhteiskunnassa”

74

2008/C 044/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yrittäjyyttä suosiva ajattelutapa ja Lissabonin ohjelma”

84

2008/C 044/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Maahanmuuttopolitiikkaa koskeva yhteistyö EU:n ja lähtömaiden välillä kehityksen tukemiseksi”

91

2008/C 044/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista”KOM(2007) 46 lopullinen — 2007/0020 COD

103

2008/C 044/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 muuttamisesta”KOM(2007) 159 lopullinen — 2007/0054 COD

106

2008/C 044/24

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ikääntyneiden kaltoinkohtelu”

109

2008/C 044/25

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston direktiivi direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta moottoripolttoaineena ammattitarkoitukseen käytettävään kaasuöljyyn sovellettavien erityisten verojärjestelyjen tarkistamiseksi sekä lyijyttömän bensiinin ja moottoripolttoaineena käytettävän kaasuöljyn verotuksen koordinoimiseksi”KOM(2007) 52 lopullinen — 2007/0023 CNS

115

2008/C 044/26

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston direktiivi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta joidenkin arvonlisäverokantoja koskevien väliaikaisten säännösten osalta”KOM(2007) 381 lopullinen — SEK(2007)910

120

2008/C 044/27

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kroatian liittymisvalmistelut”

121


FI

 

Top