EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:043:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 43, 16. helmikuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 43

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
16. helmikuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2008/C 043/01

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2008/C 043/02

Euron kurssi

3

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2008/C 043/03

Tiivistelmä tiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen ja asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 nojalla myönnettävästä valtiontuesta

4


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 043/04

Ilmoitus tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien seostamattomasta teräksestä valmistettujen esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen (esi- ja jälkijännitetyt langat ja säikeislangat) tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta

9

2008/C 043/05

Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien steariini-, parafiini- ja vahakynttilöiden sekä niiden kaltaisten tavaroiden tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta

14

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 043/06

Valtiontuki — Tšekki — Valtiontuki C 3/08 (ex NN 102/05) — Julkisen palvelun korvaukset Etelä-Määrin linja-autoyhtiöille — Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti (1)

19

2008/C 043/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5049 — Goldman Sachs/Colony Capital/BUT) (1)

27

2008/C 043/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

28

2008/C 043/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) (1)

29

2008/C 043/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

30

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2008/C 043/11

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

31


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top