Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:041:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 41, 15. helmikuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 41

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
15. helmikuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2008/C 041/01

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

1

2008/C 041/02

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

4

2008/C 041/03

Selittävät huomautukset Euroopan yhteisöjen yhdistettyyn nimikkeistöön

5

2008/C 041/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group) (1)

6


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2008/C 041/05

Euron kurssi

7

2008/C 041/06

Ilmoitus tuojille — Tekstiilituotteiden tuonti Bangladeshista yhteisöön

8

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2008/C 041/07

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1)

9


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 041/08

Valtiontuki — Ranska — Valtiontuki C 53/07 (ex NN 12/07) — Pau-Béarnin kauppa- ja teollisuuskamarin Airport Marketing Services — Yhtiölle myöntämä tuki — Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti (1)

11

2008/C 041/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5031 — ACE/CICA) (1)

20

2008/C 041/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

21

2008/C 041/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5024 — TUI/Royal Caribbean Cruises/JV) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

22

2008/C 041/12

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

23

2008/C 041/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita) (1)

24

2008/C 041/14

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

25

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2008/C 041/15

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

26


 

Oikaisuja

2008/C 041/16

Oikaistaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tiedelautakuntien jäsenyyttä koskeva kiinnostuksenilmaisupyyntö (Parma, Italia) (EUVL C 5, 10.1.2008)

30


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top