Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:022:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 22, 26. tammikuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 22

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
26. tammikuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Tuomioistuin

2008/C 022/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 8, 12.1.2008

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Tuomioistuin

2008/C 022/02

Yhdistetyt asiat C-463/04 ja C-464/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.12.2007 (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardian (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Federconsumatori, Adiconsum, ADOC ja Ercole Pietro Zucca (C-463/04) sekä Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico ja Sandro Sartorio (C-464/04) v. Comune di Milano (EY 56 artikla — Pääomien vapaa liikkuvuus — Rajoitukset — Yksityistetyt yritykset — Kansallinen säännös, jonka mukaan osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan myöntää kyseisen yhtiön osakkeita omistavalle valtiolle tai julkiselle taholle oikeus nimittää suoraan yksi tai useampia yhtiön hallituksen jäsenistä)

2

2008/C 022/03

Asia C-280/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6.12.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Valtiontuet — Soveltumattomuus yhteismarkkinoille — Takaisinperimisvelvollisuus — Täytäntöönpanon laiminlyönti)

2

2008/C 022/04

Asia C-298/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.12.2007 (Finanzgericht Münsterin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Columbus Container Services BVBA & Co. v. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt (EY 43 ja EY 56 artikla — Tulo- ja varallisuusverot — Toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan toimipaikan voittojen verotuksen edellytykset — Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus — Vapautusmenetelmä tai hyvitysmenetelmä)

3

2008/C 022/05

Asia C-393/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Itävallan tasavalta (Asetus (ETY) N:o 2092/91 — Maataloustuotteiden luonnonmukainen tuotanto — Yksityiset tarkastuslaitokset — Vaatimus toimipaikasta tai pysyvästä infrastruktuurista jäsenvaltiossa, jossa palvelu suoritetaan — Perustelut — Osallistuminen julkisen vallan käyttöön — EY 55 artikla — Kuluttajansuoja)

3

2008/C 022/06

Asia C-404/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta (Asetus (ETY) N:o 2092/91 — Maataloustuotteiden luonnonmukainen tuotanto — Yksityiset tarkastuslaitokset — Vaatimus toimipaikasta tai pysyvästä infrastruktuurista jäsenvaltiossa, jossa palvelu suoritetaan — Perustelut — Osallistuminen julkisen vallan käyttöön — EY 55 artikla — Kuluttajansuoja)

4

2008/C 022/07

Asia C-456/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6.12.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 43 artikla — Sopimusjärjestelmään kuuluvat psykoterapeutit — Kiintiöjärjestelmä — Siirtymäajan poikkeussäännöt — Oikeasuhteisuus — Tutkittavaksi ottaminen)

4

2008/C 022/08

Asia C-7/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 29.11.2007 — Beatriz Salvador García v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Palkkaus — Ulkomaankorvaus — Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisessa luetelmakohdassa säädetty edellytys — ”Toiselle valtiolle suoritettujen palvelusten” käsite)

5

2008/C 022/09

Asia C-8/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 29.11.2007 — Anna Herrero Romeu v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Palkkaus — Ulkomaankorvaus — Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisessa luetelmakohdassa säädetty edellytys — ”Toiselle valtiolle suoritettujen palvelusten” käsite)

5

2008/C 022/10

Asia C-9/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 29.11.2007 — Tomás Salazar Brier v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Palkkaus — Ulkomaankorvaus — Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisessa luetelmakohdassa säädetty edellytys — ”Toiselle valtiolle suoritettujen palvelusten” käsite)

6

2008/C 022/11

Asia C-10/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 29.11.2007 — Rafael de Bustamante Tello v. Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Palkkaus — Ulkomaankorvaus — Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisessa luetelmakohdassa säädetty edellytys — ”Toiselle valtiolle suoritettujen palvelusten” käsite)

6

2008/C 022/12

Asia C-59/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 6.12.2007 — Luigi Marcuccio v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Virkamies — Virka kolmannessa maassa — Viran ja sen haltijan siirto — Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate — Ulottuvuus — Todistustaakka)

7

2008/C 022/13

Asia C-119/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 92/50/ETY rikkominen — Hankintasopimuksen tekeminen ilman tarjouspyyntöä — Toscanan sairaskuljetuksia koskevan hankintasopimuksen tekeminen)

7

2008/C 022/14

Asia C-176/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.11.2007 — Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH v. Euroopan yhteisöjen komissio, E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG ja Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, aiemmin Hamburgische Electricitäts-WerkeAG (Muutoksenhaku — Tuki, jota Saksan viranomaisten väitetään myöntäneen ydinvoimaloille — Voimaloiden lakkauttamiseksi ja radioaktiivisten jätteiden poistamiseksi tehdyt varaukset — Kanteen tutkimatta jättäminen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa — Yleiseen järjestykseen liittyvä peruste)

8

2008/C 022/15

Asia C-262/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.11.2007 (Bundesverwaltungsgerichtin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Deutsche Telekom AG v. Saksan liittotasavalta (Televiestintäala — Yleispalvelu ja käyttäjien oikeudet — Sellaisten velvollisuuksien käsite, jotka on pidettävä voimassa siirtymäsäännösten nojalla — Direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 27 artiklan ensimmäinen kohta ja direktiivin 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) 16 artiklan 1 kohdan a alakohta — Puheensiirtopalveluiden hinnoittelu — Velvollisuus saada hallinnollinen hyväksyntä)

8

2008/C 022/16

Asia C-300/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.12.2007 (Bundesverwaltungsgerichtin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ursula Voß v. Land Berlin (EY 141 artikla — Miespuolisten ja naispuolisten työntekijöiden samapalkkaisuuden periaate — Virkamiehet — Ylityötuntien tekeminen — Osa-aikaisten naispuolisten työntekijöiden välillinen syrjintä)

9

2008/C 022/17

Asia C-328/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.11.2007 (Juzgado de lo Mercantilin (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Alfredo Nieto Nuño v. Leonci Monlleó Franquet (Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — 4 artiklan 2 kohdan d alakohta — Jäsenvaltiossa ”yleisesti tunnetut” tavaramerkit Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä — Tavaramerkin tunnettuus — Maantieteellinen ulottuvuus)

9

2008/C 022/18

Asia C-401/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6.12.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Verotus — Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Palvelujen suoritus — Testamentin toimeenpanija — Palvelun suorituspaikka — 9 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan e alakohta)

10

2008/C 022/19

Asia C-417/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.11.2007 — Italian tasavalta v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Tutkittavaksi ottaminen — Rakennerahastot — Yhteisön aloitteiden rahoittaminen — Alustavien jakamisten muuttaminen — Oikeusvoima)

10

2008/C 022/20

Asia C-435/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 27.11.2007 (korkeimman hallinto-oikeuden (Suomi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — C (Oikeudellinen yhteistyö siviilioikeudellisissa asioissa — Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa — Asetus (EY) N:o 2201/2003 — Aineellinen ja ajallinen soveltamisala — Siviilioikeudellisen asian käsite — Päätös lasten huostaanotosta ja sijoittamisesta kodin ulkopuolelle — Julkisoikeudelliset lastensuojelutoimet)

11

2008/C 022/21

Asia C-451/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6.12.2007 (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wienin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Gabriele Walderdorff v. Finanzamt Waldviertel (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — 13 artiklan B kohdan b alakohta — Vapautus arvonlisäverosta — Kiinteän omaisuuden vuokraus — Kalastusoikeuden vuokraus)

11

2008/C 022/22

Asia C-486/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 6.12.2007 (Hof van beroep te Antwerpenin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — BVBA Van Landeghem v. Belgian valtio (Yhteinen tullitariffi — Yhdistetty nimikkeistö — Tariffiin luokittelu — Nimikkeet 8703 ja 8704 — Avolavatyyppinen moottoriajoneuvo)

12

2008/C 022/23

Asia C-508/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 29.11.007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Maltan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 96/59/EY — 11 artikla — Jätehuolto — Polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittely — Edellytettyjen suunnitelmien ja pääpiirteittäisten suunnitelmien ilmoittamatta jättäminen)

12

2008/C 022/24

Asia C-516/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 6.12.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ferriere Nord SpA (Muutoksenhaku — Kilpailu — Komission päätös — Sakko — Täytäntöönpano — Asetus (ETY) N:o 2988/74 — Vanhentuminen — Asianomaiselle vastainen toimi — Tutkimatta jättäminen)

13

2008/C 022/25

Asia C-6/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 29.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2002/74/EY — Työntekijöiden suoja — Työnantajan maksukyvyttömyys)

13

2008/C 022/26

Asia C-34/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 29.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2003/109/EY — Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asema — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

14

2008/C 022/27

Asia C-57/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 6.12.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2003/86/EY — Oikeus perheenyhdistämiseen — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

14

2008/C 022/28

Asia C-67/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 29.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2004/24/EY — Perinteiset kasvirohdosvalmisteet — Yhteisön säännöt — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

15

2008/C 022/29

Asia C-68/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.11.2007 (Högsta domstolenin (Ruotsi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Kerstin Sundelind Lopez v. Miguel Enrique Lopez Lizazo (Asetus (EY) N:o 2201/2003 — 3, 6 ja 7 artikla — Tuomioistuimen toimivalta — Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa — Toimivalta avioeroasiassa — Vastapuoli, joka on kolmannen valtion kansalainen ja joka asuu kolmannessa valtiossa — Kansalliset toimivaltasäännöt, joissa säädetään eksorbitanteista toimivaltaperusteista (for exorbitant))

15

2008/C 022/30

Asia C-106/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 6.12.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2000/59/EY — Aluksella syntyvää jätettä ja lastijäämiä varten satamissa olevat laitteet — Jätteen vastaanotto- ja käsittelysuunnitelmia ei ole kaikkien satamien osalta laadittu ja pantu täytäntöön)

16

2008/C 022/31

Asia C-112/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 29.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2004/80/EY — Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa — Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

16

2008/C 022/32

Asia C-258/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 6.12.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ruotsin kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2004/18/EY — Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyt — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

17

2008/C 022/33

Asia C-263/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 29.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivin virheellinen täytäntöönpano — Direktiivi 96/61/EY — 9 artiklan 4 kohta — 13 artiklan 1 kohta — Liite I — Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen — ”Parhaan käytettävissä olevan tekniikan” ja ”lupaehtojen säännöllisen tarkastamisen” käsitteet)

17

2008/C 022/34

Asia C-457/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 4.10.2007 — Suomen tasavalta v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Kumoamiskanne — Tutkimatta jättäminen — Toimi, jolla ei ole sitovia oikeusvaikutuksia — Euroopan yhteisöjen omat varat — Rikkomusmenettely — Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 11 artikla — Viivästyskorot — Ehdollista maksua koskevat sopimusneuvottelut — Kieltäytymiskirje)

18

2008/C 022/35

Asia C-495/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 25.11.2005 — Bart Nijs v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Ylennys — Vuoden 2003 ylennyskierros — Urakehitystä koskeva kertomus — Päätös, jolla kertomus vahvistetaan lopullisesti — Päätös, jolla toinen virkamies ylennettiin kääntäjä-reviisorin palkkaluokkaan — Vahingonkorvausvaatimus — Valitus, joka on osittain sellainen, että sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat ja osittain sellainen, että se on selvästi perusteeton)

18

2008/C 022/36

Asia C-242/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 8.11.2007 — Belgian kuningaskunta v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Kanteen nostamisen määräaika — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 43 artiklan 6 kohta — Kannekirjelmän alkuperäiskappaleen jättäminen liian myöhään — Tutkimatta jättäminen — Anteeksiannettavan erehdyksen käsite — Ennalta arvaamattomien seikkojen käsite)

19

2008/C 022/37

Asia C-502/06 P: Valitus, jonka Carlos Correia de Matos on tehnyt 13.12.2007 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-440/05, Carlos Correia de Matos v. Euroopan parlamentti, 27.9.2007 antamasta määräyksestä

19

2008/C 022/38

Asia C-440/07 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 24.9.2007 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (laajennettu neljäs jaosto) asiassa T-351/03, Schneider Electrid SA v. komissio, 11.7.2007 antamasta tuomiosta

19

2008/C 022/39

Asia C-443/07 P: Valitus, jonka Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen ja Michaël Zouridakis ovat tehneet 28.9.2007 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (laajennettu neljäs jaosto) asiassa T-58/05, Centeno Mediavilla ym. v. Euroopan yhteisöjen komissio, 11.7.2007 antamasta tuomiosta

20

2008/C 022/40

Asia C-471/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Belgia) on esittänyt 24.10.2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA ja Pfizer SA v. Belgian valtio — Väliintulija: Sanofi-Aventis Belgium SA

21

2008/C 022/41

Asia C-472/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Belgia) on esittänyt 24.10.2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA ja Sanofi-Aventis Belgium SA v. Belgian valtio

22

2008/C 022/42

Asia C-473/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 25.10.2007 — Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS ja Association OABA v. Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables — Väliintulija: Association France Nature Environnement

22

2008/C 022/43

Asia C-475/07: Kanne 25.10.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Puolan tasavalta

23

2008/C 022/44

Asia C-476/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 29.10.2007 — M.C.O. Congres v. suxess GmbH

23

2008/C 022/45

Asia C-478/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Handelsgericht Wien (Itävalta) on esittänyt 25.10.2007 — Budejovicky Budvar narodni podnik v. Rudolf Ammersin GmbH

24

2008/C 022/46

Asia C-485/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Centrale Raad van Beroep (Alankomaat) on esittänyt 5.11.2007 — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen v. H. Akdas ym.

24

2008/C 022/47

Asia C-486/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 5.11.2007 — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) v. Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

25

2008/C 022/48

Asia C-489/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Lahr (Saksa) on esittänyt 5.11.2007 — Pia Messner v. Firma Stefan Krüger

25

2008/C 022/49

Asia C-491/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht für Strafsachen Wien (Itävalta) on esittänyt 31.10.2007 — Rikosoikeudenkäynti Vladimir Turanskya vastaan

26

2008/C 022/50

Asia C-492/07: Kanne 7.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Puolan tasavalta

26

2008/C 022/51

Asia C-495/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Patent- und Markensenat (Itävalta) on esittänyt 14.11.2007 — Silberquelle GmbH v. Maselli Strickmode GmbH

26

2008/C 022/52

Asia C-497/07 P: Valitus, jonka Philip Morris Products SA on tehnyt 16.11.2007 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-140/06, Philip Morris Products v. SMHV, 12.9.2007 antamasta tuomiosta

27

2008/C 022/53

Asia C-498/07 P: Valitus, jonka Aceites del Sur-Coosur, S.A., aikaisemmin Aceites del Sur, S.A. on tehnyt 16.11.2007 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-363/04, Koipe Corporación, S.L. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 12.9.2007 antamasta tuomiosta

27

2008/C 022/54

Asia C-499/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgia) on esittänyt 16.11.2007 — NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer v. Belgische Staat

29

2008/C 022/55

Asia C-502/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Naczelny Sąd Administracyjny (Puolan tasavalta) on esittänyt 16.11.2007 — K-1 Sp. z o.o. w Toruniu v. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

30

2008/C 022/56

Asia C-504/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal Administrativo (Portugali) on esittänyt 19.11.2007 — Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) ym. v. Conselho de Ministros ym.

31

2008/C 022/57

Asia C-508/07 P: Valitus, jonka Cain Cellars, Inc. on tehnyt 21.11.2007 asiassa T-304/05, Cain Cellars Inc. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 12.9.2007 annetusta tuomiosta

32

2008/C 022/58

Asia C-510/07: Kanne 21.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

32

2008/C 022/59

Asia C-511/07: Kanne 21.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

33

2008/C 022/60

Asia C-515/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 22.11.2007 — Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, muu osapuoli Staatssecretaris van Financiën

33

2008/C 022/61

Asia C-517/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (Chancery Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 22.11.2007 — Afton Chemical Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

34

2008/C 022/62

Asia C-520/07 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 12.9.2007 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs laajennettu jaosto) asiassa T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH v. Euroopan yhteisöjen komissio, 22.11.2007 antamasta tuomiosta

34

2008/C 022/63

Asia C-523/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 23.11.2007 — A

35

2008/C 022/64

Asia C-527/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 28.11.2007 — Generics (UK) Ltd, Regina v. Licensing Authority (Medicines and Healthcare products Regulatory Agencyn välityksellä)

36

2008/C 022/65

Asia C-528/07 P: Valitus, jonka Association de la presse internationale ASBL (API) on tehnyt 29.11.2007 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (suuri jaosto) asiassa T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API) v. Euroopan yhteisöjen komissio, 12.9.2007 antamasta tuomiosta

36

2008/C 022/66

Asia C-532/07 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 29.11.2007 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (suuri jaosto) asiassa T-36/04, Association de la presse internationale ASBL v. Euroopan yhteisöjen komissio, 12.9.2007 antamasta tuomiosta

37

2008/C 022/67

Asia C-541/07: Kanne 30.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

38

2008/C 022/68

Asia C-548/07: Kanne 10.12.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

38

2008/C 022/69

Asia C-20/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 8.10.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Irlanti

39

2008/C 022/70

Asia C-145/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 8.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ruotsin kuningaskunta

39

2008/C 022/71

Asia C-223/07: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 8.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ruotsin kuningaskunta

39

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2008/C 022/72

Asia T-307/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 12.12.2007 — Pagliacci v. komissio (Henkilöstö — Avoin kilpailu — Hakijan jättäminen merkitsemättä varallaololuetteloon — Kilpailuilmoituksen rikkominen — Vaaditut tutkinnot ja työkokemus)

40

2008/C 022/73

Asia T-66/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.12.2007 — Sack v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Kumoamiskanne — Tehtäväkohtainen palkan lisä — Yksikön päällikön tehtävät — Yhdenvertainen kohtelu — Perusteluvelvollisuus — Kieliä koskevat järjestelyt)

40

2008/C 022/74

Asia T-86/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 12.12.2007 — K & L Ruppert Stiftung v. SMHV — Lopes de Almeida Cunha ym. (CORPO livre) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin CORPO LIVRE rekisteröimiseksi tavaramerkiksi — Kansalliset ja kansainväliset sanamerkit LIVRE — Aikaisempien tavaramerkkien käyttöä koskevat todisteet, jotka on esitetty myöhässä)

40

2008/C 022/75

Yhdistetyt asiat T-101/05 ja T-111/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 12.12.2007 — BASF ja UCB v. komissio (Kilpailu — Vitamiinituotealan kartellit — Koliinikloridi (B4-vitamiini) — Päätös, jolla EY 81 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artiklan rikkominen todetaan — Sakot — Ehkäisevä vaikutus — Rikkomisen uusiminen — Yhteistyö hallinnollisessa menettelyssä — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen)

41

2008/C 022/76

Asia T-112/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 12.12.2007 — Akzo Nobel ym. v. komissio (Kilpailu — Vitamiinituotealan kartellit — Koliinikloridi (B4-vitamiini) — Päätös, jolla EY 81 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artiklan rikkominen todetaan — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen)

41

2008/C 022/77

Asia T-113/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 13.12.2007 — Angelidis v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — A2-palkkaluokan viran täyttäminen — Hakemuksen hylkääminen — Olennaisten menettelymääräysten rikkominen — Kumoamiskanne — Vahingonkorvauskanne)

42

2008/C 022/78

Asia T-308/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 12.12.2007 — Italia v. komissio (Rakennerahastot — Yhteisrahoitus — Asetus (EY) N:o 1260/1999 ja asetus (EY) N:o 448/2004 — Kansallisten elinten valtiontukijärjestelmien puitteissa tai tukea myönnettäessä suorittamien ennakkomaksujen tukikelpoisuus — Lopullisten tuensaajien esittämä todiste varojen käytöstä — Kumoamiskanne — Kannekelpoinen toimi)

42

2008/C 022/79

Asia T-10/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.12.2007 — Portela & Companhia v. SMHV — Torrens Cuadrado ja Gilbert Sanz (Bial) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Bial rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen sanamerkki BIAL — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Todiste aiemman tavaramerkin olemassaolosta — Useampi aiempi tavaramerkki — Kanneperuste, jolla muutetaan oikeudenkäynnin kohdetta — Todisteet, jotka esitetään ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa — Väiteosastossa käydystä menettelystä aiheutuneet kulut)

43

2008/C 022/80

Yhdistetyt asiat T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 ja T-69/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 12.12.2007 — Irlanti ym. v. komissio (Valtiontuet — Direktiivi 92/81/ETY — Kivennäisöljyjen valmistevero — Alumiinioksidin valmistuksessa polttoaineena käytettävät kivennäisöljyt — Ranskan, Irlannin ja Italian viranomaisten täytäntöön panema vapauttaminen — Uudet tuet — Voimassa olevat tuet — Perusteluvelvollisuus — Huomioon ottaminen viran puolesta)

43

2008/C 022/81

Asia T-117/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 12.12.2007 — DeTeMedien Deutsche v. SMHV (suchen.de) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin suchen.de rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Verkkotunnus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

44

2008/C 022/82

Asia T-134/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 13.12.2007 — Xentral v. SMHV — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin PAGESJAUNES.COM rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki LES PAGES JAUNES — Verkkotunnus ”pagesjaunes.com” — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

44

2008/C 022/83

Asia T-242/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 13.12.2007 — Cabrera Sánchez v. SMHV — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin el charcutero artesano rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki El Charcutero — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Merkkien samankaltaisuuden puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

45

2008/C 022/84

Asia T-326/07 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 4.12.2007 — Cheminova ym. v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Direktiivi 91/414/ETY — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Tutkittavaksi ottaminen — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

45

2008/C 022/85

Asia T-414/07: Kanne 19.11.2007 — Euro-Information v. SMHV (kuva korttia pitelevästä kädestä ja kolmesta kolmiosta)

45

2008/C 022/86

Asia T-421/07: Kanne 22.11.2007 — Deutsche Post AG v. Euroopan yhteisöjen komissio

46

2008/C 022/87

Asia T-425/07: Kanne 16.11.2007 — Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV — (100)

46

2008/C 022/88

Asia T-426/07: Kanne 16.11.2007 — Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV — (300)

47

2008/C 022/89

Asia T-427/07: Kanne 16.11.2007 — Mirto Corporación Empresarial v. SMHV — Maglificio Barbara (Mirtillino)

47

2008/C 022/90

Asia T-428/07: Kanne 22.11.2007 — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues v. komissio

48

2008/C 022/91

Asia T-430/07: Kanne 23.11.2007 — Bodegas Montebello v. SMHV — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

48

2008/C 022/92

Asia T-432/07: Kanne 29.11.2007 — Ranska v. komissio

49

2008/C 022/93

Asia T-433/07: Kanne 22.11.2007 — Ryanair v. komissio

49

2008/C 022/94

Asia T-436/07 P: Valitus, jonka Nikos Giannopoulos on tehnyt 30.11.2007 virkamiestuomioistuimen asiassa F-111/06, Giannopoulos v. neuvosto, 20.9.2007 antamasta tuomiosta

50

2008/C 022/95

Asia T-440/07: Kanne 5.12.2007 — Huta Buczek v. komissio

50

2008/C 022/96

Asia T-271/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 6.12.2007 — Microsoft v. komissio

51

 

Euroopan unionin virkamiestuomioistuin

2008/C 022/97

Asia F-65/05: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.12.2007 — Wandschneider v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointi — Urakehitystä koskeva kertomus — Vuoden 2003 arviointikierros — Kumoamiskanne — Perustelut — Ilmeinen arviointivirhe)

52

2008/C 022/98

Asia F-95/05: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.12.2007 — N v. komissio (Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — Palvelukseenotto — Hallinnollisen johtajan toimi — Kolmannet valtiot — Asiantuntijalääkärin kielteinen lausunto)

52

2008/C 022/99

Asia F-130/05: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.12.2007 — Soares v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Uran uudelleenjärjestely — Arviointikertomuksen puuttuminen — Ansioiden vertailu — Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus — Kanteen tutkittavaksi ottaminen — Uusi ja olennainen seikka)

53

2008/C 022/00

Asia F-28/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.12.2007 — Wandschneider v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointi — Urakehitystä koskeva kertomus — Vuoden 2004 arviointikierros — Kumoamiskanne — Perustelut — Ilmeinen arviointivirhe)

53

2008/C 022/01

Asia F-42/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.12.2007 — Sundholm v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointi — Urakehitystä koskeva arviointikertomus — Vuoden 2004 arviointikierros — Arvioinnin tavoitteet ja perusteet — Vahingonkorvaus)

53

2008/C 022/02

Asia F-73/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.12.2007 — Van Neyghem v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Avoin kilpailu — Kirjallisen kokeen arviointi — Valitusaika — Tutkittavaksi ottaminen — Perusteluvelvollisuus)

54

2008/C 022/03

Asia F-108/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.12.2007 — Basili v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointi — Urakehitystä koskeva kertomus — Vuoden 2004 arviointikierros — Kumoamiskanne — Henkilöstön edustajat — Tilapäiskomitean lausunto)

54

2008/C 022/04

Asia F-27/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.12.2007 — Sundholm v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointi — Urakehitystä koskeva arviointikertomus — Vuoden 2001/2002 arviointikierros — Terveydelliseen syyhyn perustuva poissaolo — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano — EY 233 artikla)

54

2008/C 022/05

Asia F-40/06: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 6.12.2007 — Marcuccio v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Tietopyyntö, joka koski asemapaikasta asuinpaikkaan lähetettyjä henkilökohtaisia tavaroita — Lausunnon antamisen raukeaminen — Selvästi perusteeton vahingonkorvausvaatimus)

55

2008/C 022/06

Asia F-23/07: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 19.10.2007 — M v. Euroopan lääkevirasto (EMEA) (Henkilöstö — Virkamiehet — Työkyvyttömyys — Työkyvyttömyyslautakunta — Kieltäytyminen kutsua työkyvyttömyyslautakunta koolle — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

55

2008/C 022/07

Asia F-99/07: Kanne 28.9.2007 — Bernard v. Europol

55

2008/C 022/08

Asia F-108/07: Kanne 15.10.2007 — Nijs v. tilintarkastustuomioistuin

56

2008/C 022/09

Asia F-124/07: Kanne 23.10.2007 — Behmer v. parlamentti

56

2008/C 022/10

Asia F-126/07: Kanne 30.10.2007 — Van Beers v. komissio

57

2008/C 022/11

Asia F-127/07: Kanne 30.10.2007 — Coto Moreno v. komissio

57

2008/C 022/12

Asia F-3/07: Virkamiestuomioistuimen määräys 5.12.2007 — Moschonaki v. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (EUROFOUND)

58

2008/C 022/13

Asia F-71/07: Virkamiestuomioistuimen määräys 28.11.2007 — Karatzoglou v. Euroopan jälleenrakennusvirasto (EAR)

58


FI

 

Top