EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:010:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 10, 15. tammikuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 10

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
15. tammikuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
26. ja 27. syyskuuta 2007 pidetty 438. täysistunö

2008/C 010/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean päätöslauselma aiheesta ”Luonnonkatastrofit”

1


 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

26. ja 27. syyskuuta 2007 pidetty 438. täysistunto

2008/C 010/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja tuomioiden täytäntöönpanon tehostamisesta Euroopan unionissa: pankkitalletusten takavarikointi”KOM(2006) 618 lopullinen

2

2008/C 010/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Koneenrakennusalan sääntely-ympäristön yksinkertaistaminen”

8

2008/C 010/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehyksestä 2000-lukua varten — Komission kanta korkean tason CARS 21 -työryhmän loppuraporttiin — EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto”KOM(2007) 22 lopullinen

15

2008/C 010/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (kodifioitu toisinto)”KOM(2007) 310 lopullinen — 2007/0107 COD

21

2008/C 010/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kytkentälaitteista ja peruutuksesta (Kodifioitu toisinto)”KOM(2007) 319 lopullinen — 2007/0117 COD

21

2008/C 010/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisistä kilvistä ja merkinnöistä sekä niiden sijainnista ja kiinnitysmenetelmästä”KOM(2007) 344 lopullinen — 2007/0119 COD

22

2008/C 010/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto — Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma: Mahdollisuuksien toteuttaminen”KOM(2006) 545 lopullinen

22

2008/C 010/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi lentoasemamaksuista”KOM(2006) 820 lopullinen — 2007/0013 COD

35

2008/C 010/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille — Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: tavoitteena kivihiilen päästöjen lähes täydellinen eliminointi vuodesta 2020”KOM(2006) 843 lopullinen

39

2008/C 010/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu)”KOM(2007) 264 lopullinen — 2007/0097 COD

44

2008/C 010/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin”KOM(2007) 51 lopullinen — 2007/0022 COD

47

2008/C 010/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön menettelyjen vahvistamisesta eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi ja asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta”KOM(2007) 194 lopullinen — 2007/0064 COD

51

2008/C 010/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Neuvoston asetus kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista yhteisön puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta”KOM(2007) 196 lopullinen — 2007/0070 CNS

53

2008/C 010/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa annetun neuvoston direktiivin 96/22/EY muuttamisesta”KOM(2007) 292 lopullinen — 2007/0102 COD

57

2008/C 010/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1924/2006 muuttamisesta”KOM(2007) 368 lopullinen — 2007/0128 COD

58

2008/C 010/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kaupan maailmanlaajuinen yhdentyminen sekä ulkoistaminen uusien haasteiden kohtaaminen”

59

2008/C 010/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Potilaan oikeudet”

67

2008/C 010/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kestävän tuottavuuden edistäminen Euroopan työelämässä”

72

2008/C 010/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vammaisuuden indikaattoreiden yhdenmukaistaminen unionin politiikkojen seurantavälineeksi”

80

2008/C 010/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle — Verokannustimien tehokkaampi käyttö tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämiseksi”KOM(2006) 728 lopullinen

83

2008/C 010/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n vuoden 2006 talouskatsaus — Euroalueen vahvistaminen: politiikan painopisteet”KOM(2006) 714 lopullinen — SEC(2006) 1490

88

2008/C 010/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Rahoitusmarkkinoiden kehityksen taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset”

96

2008/C 010/24

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Eurooppalaista teollisuusstrategiaa edistävät talouspolitiikat”

106

2008/C 010/25

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista

”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle — Jäsenvaltioiden välittömän verotuksen järjestelmien koordinointi sisämarkkinoilla”

”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle — Tappioiden verokohtelu rajatylittävissä tilanteissa”

”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle — Maastapoistumisverotus (exit taxation) ja tarve koordinoida jäsenvaltioiden veropolitiikkoja”KOM(2006) 823 lopullinen — KOM(2006) 824 lopullinen — SEK(2006) 1690 — KOM(2006) 825 lopullinen

113


FI

 

Top