Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:008:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 8, 12. tammikuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 8

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
12. tammikuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Tuomioistuin

2008/C 008/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 315, 22.12.2007

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Tuomioistuin

2008/C 008/02

Asia C-525/04 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.11.2007 — Espanjan kuningaskunta v. Euroopan yhteisöjen komissio ja Lenzing AG (Muutoksenhaku — Valtiontuki — Erääntyneiden maksujen, viivästyskorotusten ja korkojen perimättä jättäminen — Tutkittavaksi ottaminen — Yksityinen velkoja arviointiperuste)

2

2008/C 008/03

Asia C-260/05 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.11.2007 — Sniace, SA v. Euroopan yhteisöjen komissio, Itävallan tasavalta, Lenzing Fibers GmbH (aiemmin Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG) ja Land Burgenland (Muutoksenhaku — Valtiontuki — Tutkittavaksi ottaminen — Toimi, joka koskee kantajaa erikseen)

2

2008/C 008/04

Asia C-319/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne — EY 28 ja EY 30 artikla — Direktiivi 2001/83/EY — Kapseleina myytävä valkosipulivalmiste — Joissakin jäsenvaltioissa laillisesti ravintolisänä myyty valmiste — Tuontijäsenvaltiossa lääkkeeksi luokiteltu valmiste — Lääkkeen käsite — Este — Oikeuttaminen — Kansanterveys — Suhteellisuus)

3

2008/C 008/05

Asia C-330/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.11.2007 (Hovrätten för Övre Norrlandin (Ruotsi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti Fredrik Granbergia vastaan (Valmisteverot — Kivennäisöljyt — Poikkeuksellinen kuljetustapa)

3

2008/C 008/06

Asia C-162/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.11.2007 (Tribunal Supremon (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — International Mail Spain SL v. Administración del Estado, Correos (Direktiivi 97/67/EY — Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä koskevat yhteiset säännöt — Postipalvelujen vapauttaminen — Mahdollisuus varata ulkomaanposti postin yleispalvelun tarjoajalle ”siinä määrin kuin yleispalvelun ylläpitämiseksi on tarpeen”)

4

2008/C 008/07

Asia C-59/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 15.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2003/109/EY — Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asema — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

4

2008/C 008/08

Asia C-465/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nederlandse Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 17.10.2007 — M. ja N. Elgafaji vastaan Staatssecretaris van Justitie

5

2008/C 008/09

Asia C-466/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 22.10.2007 — Dietmar Klarenberg v. Ferrotron Technologies GmbH

5

2008/C 008/10

Asia C-469/07: Kanne 22.10.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

6

2008/C 008/11

Asia C-477/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Beroep te Antwerpen (Belgia) on esittänyt 29.10.2007 — Gerlach & Co. NV v. Belgian valtio

6

2008/C 008/12

Asia C-482/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank 's-Gravenhage (Alankomaat) on esittänyt 2.11.2007 — AHP Manufacturing BV v. Bureau voor de Industriële Eigendom, toimii myös nimellä Octrooicentrum Nederland

6

2008/C 008/13

Asia C-483/07 P: Valitus, jonka Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG on tehnyt 5.11.2007 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH/Co. KG v. Euroopan yhteisöjen komissio, 28.8.2007 antamasta tuomiosta

7

2008/C 008/14

Asia C-484/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka de Rechtbank te 's-Gravenhage, jonka istunto toimitettiin Roermondissa (Alankomaat) on esittänyt 31.10.2007 — Fatma Pehlivan v. Staatssecretaris van Justitie

8

2008/C 008/15

Asia C-487/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 5.11.2007 — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd (joka toimii liikenimellä ”Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”) ja Starion International Ltd

8

2008/C 008/16

Asia C-488/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Session (Scotland), Edinburgh (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 5.11.2007 — Royal Bank of Scotland plc v. The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

9

2008/C 008/17

Asia C-494/07: Kanne 12.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

10

2008/C 008/18

Asia C-507/07: Kanne 20.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta

10

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2008/C 008/19

Yhdistetyt asiat T-3/00 ja T-337/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 27.11.2007 — Pitsiorlas v. neuvosto ja EKP (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Basel/Nyborg-sopimus — Kumoamiskanne — Kannekelpoiset toimet — Perustelut — Lainvastaisuusväite — Päätös 93/731/EY — Euroopan keskuspankin työjärjestys — Vahingonkorvauskanne — Sopimussuhteen ulkopuolinen yhteisön vastuu sen elinten lainvastaisesta menettelystä — Vahinko — Syy-yhteys)

11

2008/C 008/20

Asia T-205/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 20.11.2007 — Ianniello v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Urakehitystä koskeva arviointikertomus — Vuosien 2001/2002 arviointikierros — Kumoamiskanne — Vahingonkorvauskanne)

11

2008/C 008/21

Asia T-308/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 20.11.2007 — Ianniello v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Urakehitystä koskeva arviointikertomus — Vuosia 2001/2002 koskeva arviointikierros — Kumoamiskanne — Vahingonkorvauskanne)

12

2008/C 008/22

Asia T-103/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 20.11.2007 — P v. komissio (Henkilöstö — Palkkaus — Luvaton poissaolo — Palkan menettäminen — Henkilöstösääntöjen 59 artikla — Lääkärintodistus)

12

2008/C 008/23

Asia T-214/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 28.11.2007 — Vounakis v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Urakehitystä koskeva arviointikertomus — Vuoden 2003 arviointikierros — Saavutettavien tavoitteiden määrittely — Perusteluvelvollisuus — Arvosanojen ja huomautusten välinen epäjohdonmukaisuus — Ilmeinen arviointivirhe)

12

2008/C 008/24

Asia T-434/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 27.11.2007 — Gateway v. SMHV — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin ACTIVY Media Gateway rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön ja kansalliset sana- ja kuviomerkit Gateway ja GATEWAY — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaaran puuttuminen — Merkkien samankaltaisuuden puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)

13

2008/C 008/25

Asia T-458/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 20.11.2007 — Tegometall International v. SMHV — Wuppermann (TEK) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Hakemus sanamerkin TEK rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Oikeusriidan kohde — Puolustautumisoikeuksien kunnioittaminen — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b, c ja g alakohta sekä 51 artiklan 1 kohdan a alakohta)

13

2008/C 008/26

Asia T-111/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 21.11.2007 — Wesergold Getränkeindustrie v. SMHV — Lidl Stiftung (VITAL FIT) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin VITAL FIT rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki VITAFIT — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Oikeus tulla kuulluksi — Perusteluvelvollisuus)

14

2008/C 008/27

Asia T-149/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 20.11.2007 — Castellani v. SMHV — Markant Handels und Service (CASTELLANI) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin CASTELLANI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset sanamerkit CASTELLUM ja CASTELLUCA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

14

2008/C 008/28

Asia T-418/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 22.11.2007 — Investire Partecipazioni v. komissio (Kumoamiskanne — EAKR — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Valmisteleva toimi — Tutkimatta jättäminen)

15

2008/C 008/29

Asia T-102/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 22.11.2007 — Investire Partecipazioni v. komissio (Kumoamiskanne — EAKR — Taloudellisen tuen alentaminen — Päätös, joka ei koske suoraan yksityistä — Tutkimatta jättäminen)

15

2008/C 008/30

Asia T-183/07 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 9.11.2007 — Puola v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Direktiivi 2003/87/EY — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä — Puolaa koskeva päästöjen kansallinen jakosuunnitelma vuosien 2008 ja 2012 väliselle ajalle — Komission hylkäyspäätös — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

16

2008/C 008/31

Asia T-215/07 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen välitoimista päättävän tuomarin määräys 15.11.2007 — Donnici v. parlamentti (Väliaikainen oikeussuoja — Euroopan parlamentin päätös — Edustajien toimivallan tarkistaminen — Parlamentin edustajan mandaatin katsominen pätemättömäksi kansallisen vaalilainsäädännön nojalla — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Tutkittavaksi ottaminen — Fumus boni juris — Kiireellisyys — Intressivertailu)

16

2008/C 008/32

Asia T-398/07: Kanne 31.10.2007 — Espanja v. komissio

17

2008/C 008/33

Asia T-401/07: Kanne 2.11.2007 — Caixa Geral de Depósitos S.A. v. komissio

17

2008/C 008/34

Asia T-402/07: Kanne 6.11.2007 — Kaul v. SMHV — Bayer (ARCOL)

19

2008/C 008/35

Asia T-403/07: Kanne 8.11.2007 — Union Nationale de l'Apiculture Française ym. v. komissio

19

2008/C 008/36

Asia T-404/07: Kanne 8.11.2007 — Ryanair v. komissio

20

2008/C 008/37

Asia T-405/07: Kanne 14.11.2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe v. SMHV (P@YWEB CARD)

21

2008/C 008/38

Asia T-406/07: Kanne 14.11.2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe v. SMHV (PAYWEB CARD)

21

2008/C 008/39

Asia T-407/07: Kanne 8.11.2007 — CMB ja Christof v. komissio ja EAR

22

2008/C 008/40

Asia T-408/07: Kanne 7.11.2007 — Crunch Fitness International v. SMHV — ILG (CRUNCH)

22

2008/C 008/41

Asia T-409/07: Kanne 16.11.2007 — Cohausz v. SMHV — Izquierdo Faces (acopat)

23

2008/C 008/42

Asia T-410/07: Kanne 16.11.2007 — Jurado Hermanos v. SMHV (JURADO)

23

2008/C 008/43

Asia T-411/07: Kanne 19.11.2007 — Aer Lingus Group v. komissio

24

2008/C 008/44

Asia T-413/07: Kanne 14.11.200 — Bayern Innovativ v. SMHV — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

24

2008/C 008/45

Asia T-415/07: Kanne 21.11.2007 — RedEnvelope v. SMHV — Red Letter Days (redENVELOPE)

25

2008/C 008/46

Asia T-416/07: Kanne 21.11.2007 — RedEnvelope v. SMHV — Red Letter Days (REDENVELOPE)

26

2008/C 008/47

Asia T-417/07: Kanne 16.11.2007 — Lodato & C. v. komissio

26

2008/C 008/48

Asia T-418/07: Kanne 19.11.2007 — LIBRO v. SMHV — Causley (LiBRO)

27

2008/C 008/49

Asia T-419/07: Kanne 19.11.2007 — Okalux v. SMHV — Messe Düsseldorf (OKATECH)

27

2008/C 008/50

Asia T-423/07: Kanne 15.11.2007 — Ryanair v. komissio

28

2008/C 008/51

Asia T-424/07: Kanne 20.11.2007 — Pioneer Hi-Bred International v. SMHV (OPTIMUM)

29

 

Euroopan unionin virkamiestuomioistuin

2008/C 008/52

Asia F-67/05: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.11.2007 — Michail v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointi — Urakehitystä koskeva kertomus — Vuoden 2003 arviointikierros — Kumoamiskanne — Vahingonkorvauskanne)

30

2008/C 008/53

Asia F-34/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.11.2007 — Michail v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointi — Urakehitystä koskeva arviointikertomus — Vuotta 2004 koskeva arviointikierros — Kumoamiskanne — Vahingonkorvauskanne)

30

2008/C 008/54

Asia F-109/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.11.2007 — Dittert v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Etusijapisteet — Puutteellinen henkilökansio — ”Sysper 2” -nimiseen ylennystiedostoon merkittyjen etusijapisteiden huomioon ottamatta jättäminen — Tekninen vika — Ylennyskomitea A* — Etusijapisteitä on annettu sellainen määrä, joka on pienempi kuin yksikössä on ehdotettu)

31

2008/C 008/55

Asia F-110/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.11.2007 — Carpi Badía v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Etusijapisteet — Puutteellinen henkilökansio — ”Sysper 2” -nimiseen ylennystiedostoon merkittyjen etusijapisteiden huomioon ottamatta jättäminen — Tekninen vika — Ylennyskomitea A* — Etusijapisteitä on annettu sellainen määrä, joka on pienempi kuin yksikössä on ehdotettu)

31

2008/C 008/56

Asia F-128/07: Kanne 31.10.2007 — Menidiatis v. komissio

32

2008/C 008/57

Asia F-129/07: Kanne 31.10.2007 — Kremlis v. komissio

32

2008/C 008/58

Asia F-130/07: Kanne 31.10.2007 — Fiorella Vinci v. Euroopan keskuspankki

32


FI

 

Top