Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:257:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 257, 30. lokakuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 257

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta
30. lokakuuta 2007


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2007/C 257/01

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta

1

2007/C 257/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4840 — Fiat/Teksid Aluminium) (1)

5

2007/C 257/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4894 — Aegon/Caja Cantabria/JV) (1)

5

2007/C 257/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4686 — Louis Delhaize/Magyar Hipermarket KFT) (1)

6

2007/C 257/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4871 — KPN/Getronics) (1)

6


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2007/C 257/06

Euron kurssi

7

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2007/C 257/07

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1)

8

2007/C 257/08

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1)

11


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2007/C 257/09

Valtiontuki — Saksa — Valtiontuki C 27/07 (ex NN 29/07) — Berlin-Schönefeldin lentoasema — Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti (1)

16

2007/C 257/10

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen Alankomaiden kuningaskunnan talousministerin tiedonanto

47

2007/C 257/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4947 — Vodafone/Tele2 Italia/Tele2 España) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

48

2007/C 257/12

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4810 — Toepfer/ThyssenKrupp/Imperial Logistics/JV) (1)

49

2007/C 257/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit) (1)

50

2007/C 257/14

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4823 — Yara/Praxair/JV) (1)

51

2007/C 257/15

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4779 — Akzo Nobel/ICI) (1)

52

2007/C 257/16

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4902 — Yamaha Motor Europe/Yamaha Distribution Companies) (1)

53

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2007/C 257/17

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

54


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top