EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:256:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 256, 27. lokakuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 256

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta
27. lokakuuta 2007


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
30. ja 31. toukokuuta 2007 pidetty 436. täysistunto

2007/C 256/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean päätöslauselma aiheesta: ”Panos Eurooppa-neuvoston kokoukseen 21.–22. kesäkuuta 2007 — Perustuslakiprosessin etenemissuunnitelma”

1


 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

11. ja 12. heinäkuuta 2007 pidetty 437. täysistunto

2007/C 256/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä”. KOM(2005) 276 lopullinen — 2005/0127 COD

3

2007/C 256/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto ”Liiketoimintamahdollisuudet erityisesti pk-yrityksissä (Lissabonin strategia)”

8

2007/C 256/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Panostaminen osaamiseen ja innovointiin (Lissabonin strategia)”

17

2007/C 256/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Vihreä kirja kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta”KOM(2006) 744 lopullinen

27

2007/C 256/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden taustapeileistä (kodifioitu toisinto)”KOM(2007) 236 lopullinen — 2007/0081 COD

31

2007/C 256/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Euroopan energiapolitiikan määrittely”

31

2007/C 256/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:

”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta (kodifioitu versio)”

”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan rautatieviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 881/2004 muuttamisesta”

”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY muuttamisesta”KOM(2006) 783 lopullinen — 2006/0273 COD — KOM(2006) 785 lopullinen — 2006/0274 COD — KOM(2006) 784 lopullinen — 2006/0272 COD

39

2007/C 256/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista”KOM(2006) 852 lopullinen — 2006/0278 COD

44

2007/C 256/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Vihreä kirja satelliittinavigoinnin sovelluksista”KOM(2006) 769 lopullinen

47

2007/C 256/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille ohjeellinen ydinalan ohjelma osoitettu Euratomin perustamissopimuksen 40 artiklan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle lausuntoa varten”KOM(2006) 844 lopullinen

51

2007/C 256/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Linjakonferenssien käyttäytymissääntöjä koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus”KOM(2006) 869 lopullinen — 2006/0308 COD

62

2007/C 256/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Radiotaajuustunnistus (RFID)”

66

2007/C 256/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle — Galileo tienhaarassa: Eurooppalaisten GNSS-ohjelmien toteuttaminen”KOM(2007) 261 lopullinen

73

2007/C 256/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Kaksivuotisraportti EU:n kestävän kehityksen strategiasta”

76

2007/C 256/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kasvinsuojeluaineita koskevista tilastoista”KOM(2006) 778 lopullinen — 2006/0258 COD

86

2007/C 256/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Innovoinnin vaikutukset teollisuuden muutoksiin ja Euroopan investointipankin rooli”

88

2007/C 256/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Ensisijaisten ryhmien työllistäminen (Lissabonin strategia)”

93

2007/C 256/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Työmarkkinaosapuolten rooli työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittamisessa”

102

2007/C 256/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Työelämän joustoturva (työehtosopimusneuvottelut ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun merkitys)”

108

2007/C 256/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Työllistettävyys ja yrittäjähenkisyys — Kansalaisyhteiskunnan, työmarkkinaosapuolten sekä alueellisten ja paikallisten toimijoiden rooli naisten ja miesten tasa-arvon näkökulmasta tarkasteltuna”

114

2007/C 256/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Terveydenhuolto ja maahanmuutto”

123

2007/C 256/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Euroregio-alueet”

131

2007/C 256/24

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”EU:n ja Keski-Amerikan suhteet”

138

2007/C 256/25

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Naisyrittäjyyden edistäminen EU:n ja Välimeren alueella”

144


FI

 

Top