Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:244:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 244, 18. lokakuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 244

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta
18. lokakuuta 2007


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2007/C 244/01

Euron kurssi

1

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2007/C 244/02

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kansalliseen alueelliseen investointitukeen komission asetuksen (EY) N:o 1628/2006 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1)

2

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

2007/C 244/03

Tiedot, jotka EFTAn jäsenvaltiot ovat toimittaneet ETA-sopimuksen liitteessä XV olevassa 1 f kohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annettu komission asetus (EY) N:o 70/2001) nojalla myönnetystä valtiontuesta

10

2007/C 244/04

Tiedot, jotka EFTAn jäsenvaltiot ovat toimittaneet ETA-sopimuksen liitteessä XV olevassa 1 d kohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen annettu komission asetus (EY) N:o 68/2001) nojalla myönnetystä valtiontuesta

11


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan parlamentti

2007/C 244/05

Palvelukseen ottamista koskeva ilmoitus PE/95/S

12

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2007/C 244/06

Valtiontuki — Suomi — Valtiontuki C 25/07 (ex NN 26/07) — Väitetty valtiontuki — Ryanair/Tampere-Pirkkalan lentoasema — Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti (1)

13

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2007/C 244/07

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

40


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top