Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:175:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 175, 27. heinäkuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 175

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta
27. heinäkuu 2007


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

III   Valmistelevat säädökset

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

30. ja 31. toukokuuta 2007 pidetty 436. täysistunto

2007/C 175/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Ehdotus: neuvoston direktiivi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentämisestä annetun direktiivin 92/84/ETY muuttamisesta”KOM(2006) 486 lopullinen

1

2007/C 175/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön tilasto-ohjelmasta vuosiksi 2008-2012”KOM(2006) 687 lopullinen — 2006/0229 COD

8

2007/C 175/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista”KOM(2007) 76 lopullinen

11

2007/C 175/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi”KOM(2007) 95 lopullinen — 2007/0038 COD

13

2007/C 175/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Palvelut sisämarkkinoilla — työmarkkinoita ja kuluttajansuojaa koskevat ehdot”

14

2007/C 175/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Yhteiskunnallisten vaikutusten arviointien sisällön, menettelyjen ja menetelmien laatuvaatimukset työmarkkinaosapuolten ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden näkökulmasta”

21

2007/C 175/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 päivänä toukokuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1997/7/EY täytäntöönpanosta”KOM(2006) 514 lopullinen

28

2007/C 175/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi osakeyhtiöiden sulautumisesta annetun neuvoston direktiivin 78/855/ETY ja osakeyhtiöiden jakautumisesta annetun neuvoston direktiivin 82/891/ETY muuttamisesta siltä osin kuin sulautumisesta tai jakautumisesta vaaditaan riippumattoman asiantuntijan lausunto”KOM(2007) 91 lopullinen — 2007/0035 COD

33

2007/C 175/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 sekä elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 muuttamisesta”KOM(2007) 90 lopullinen — 2007/0037 COD

37

2007/C 175/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta”KOM(2007) 192 lopullinen — 2007/0066 COD

40

2007/C 175/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista”KOM(2006) 745 lopullinen — 2006/0246 COD

40

2007/C 175/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta”KOM(2006) 388 lopullinen — 2006/0136 COD

44

2007/C 175/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta ilmailualan toimintojen sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään”KOM(2006) 818 lopullinen — 2006/0304 COD

47

2007/C 175/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Ehdotus: neuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan erityissäännöistä ja eräiden asetusten muuttamisesta”KOM(2007) 17 lopullinen — 2007/0012 CNS

53

2007/C 175/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta”KOM(2007) 93 lopullinen — 2007/0036 COD

57

2007/C 175/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”EU:n haasteet ja mahdollisuudet globalisoituvassa maailmassa”

57

2007/C 175/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Vihreä kirja — Työlainsäädäntö 2000-luvun haasteiden tasalle”KOM(2006) 708 lopullinen

65

2007/C 175/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi”KOM(2006) 479 lopullinen — 2006/163 COD

74

2007/C 175/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle EU:n strategia jäsenvaltioiden tukemiseksi alkoholiin liittyvien haittojen vähentämisessä”KOM(2006) 625 lopullinen

78

2007/C 175/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (uudelleen laadittu)”KOM(2006) 396 lopullinen — 2006/0130 COD

85

2007/C 175/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”EU:n tieliikenneturvallisuuspolitiikka ja ammattiautoilijat — turvalliset ja valvotut pysäköintialueet”

88

2007/C 175/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Esteetöntä tietoyhteiskuntaa koskeva tuleva lainsäädäntö”

91


FI

 

Top