EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:165:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 165, 19. heinäkuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 165

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta
19. heinäkuu 2007


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2007/C 165/01

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2007/C 165/02

Euron kurssi

4

2007/C 165/03

Komission tiedonanto sovittelumenettelyn perustamisesta osaksi maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamista ja hyväksymistä annetun asetuksen (EY) N:o 885/2006 13 artiklan 2 kohdan mukainen tiedonanto

5

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2007/C 165/04

Tiivistelmä tiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen ja asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 nojalla myönnettävästä valtiontuesta

6

2007/C 165/05

Tiivistelmä valtiontuista, joita jäsenvaltio on ilmoittanut myöntävänsä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1/2004 mukaisesti

11

2007/C 165/06

Komission tiedonanto — Tiedonanto — Ilmoitus erikois- ja yleislääkärin muodollista kelpoisuutta osoittavista asiakirjoista (1)

13

2007/C 165/07

Komission tiedonanto — Tiedonanto — Ilmoitus erikoishammaslääkärin tutkintonimikkeistä (1)

18

2007/C 165/08

Huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 16 päivänä kesäkuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/25/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (1)

23


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2007/C 165/09

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/ETY mukainen Irlannin tiedonanto — Vuoden 2007 lupakierrosta koskeva tiedonanto — Porcupinen allas

28


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top