Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:094:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 94, 28. huhtikuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 94

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta
28. huhtikuu 2007


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset, suuntaviivat ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2007/C 094/01

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaamisessa petoksilta ja muulta laittomalta toiminnalta

1

2007/C 094/02

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta (KOM(2996) 866 lopullinen)

3

2007/C 094/03

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto muutetusta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta (KOM(2006) 213 lopullinen); luonnoksesta komission asetukseksi (EY, Euratom) Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 muuttamisesta (SEC(2006) 866 lopullinen)

12


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2007/C 094/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4524 — Nemak/Hydro Castings) (1)

19

2007/C 094/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4465 — Thrane & Thrane/Nera) (1)

19

2007/C 094/06

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4500 — Nemak/TK Aluminum ”A”) (1)

20

2007/C 094/07

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4286 — China Shipbuilding/Mitsubishi/Wärtsilä/JV) (1)

20

2007/C 094/08

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4456 — Mahle/Dana EPG) (1)

21

2007/C 094/09

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta

22

2007/C 094/10

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

23


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2007/C 094/11

Euron kurssi

25

2007/C 094/12

Luettelo varainhoitovuonna 2006 budjettikohdasta 05 08 06 maksetuista tuista (Julkaistu komission asetuksen (EY) N:o 2208/2002 mukaisesti)

26

2007/C 094/13

Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2007–2013 — Kansallinen aluetukikartta: Ranska (1)

34

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2007/C 094/14

Luettelo kalastus- ja vesiviljelyalan hyväksytyistä tuottajajärjestöistä

57

2007/C 094/15

Luettelo asetuksen (EY) N:o 1493/1999 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista jäsenvaltiota pienempien maantieteellisten yksiköiden nimistä (maantieteellisellä merkinnällä varustetut pöytäviinit) (Julkaistaan asetuksen (EY) N:o 753/2002 28 artiklan a alakohdan mukaisesti)

80

2007/C 094/16

Tiivistelmä valtiontuista, joita jäsenvaltio on ilmoittanut myöntävänsä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1/2004 mukaisesti

106

2007/C 094/17

Jäsenvaltioiden hyväksymät tupakan ensimmäisen jalostusasteen yritykset

111


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Komissio

2007/C 094/18

Ehdotuspyyntö 2007 — Pelastuspalvelun rahoitusväline — Ennaltaehkäisy ja muut toimet

115

2007/C 094/19

Ehdotuspyyntö 2007 — Pelastuspalvelun simulaatioharjoitukset

116

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2007/C 094/20

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4604 — CapMan/Walki Wisa) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

117

2007/C 094/21

Yrityskeskittymäilmoituksen peruuttaminen (Tapaus COMP/M.4334 — Owens Corning/Saint Gobain Vetrotex/JV ) (1)

118

2007/C 094/22

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4642 — 3i Group/Euro Druckservice) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

119


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top