Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:054:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 54, 09. maaliskuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 54

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta
9. maaliskuu 2007


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2007/C 054/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4539 — TPG/Silver Lake/Sabre) (1)

1

2007/C 054/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4515 — CSN/CORUS) (1)

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2007/C 054/03

Euron kurssi

2

2007/C 054/04

Keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean 143. kokouksessaan 28. heinäkuuta 2006 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen — Esittelijä: Ranska

3

2007/C 054/05

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/M.4094 — INEOS/BP Dormagen (laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen (2001/462/EY, EHTY) 15 artiklan mukaisesti — EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21)

4


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2007/C 054/06

Ilmoitus tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden välivaiheen osittaisen tarkastelun vireillepanosta

5

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2007/C 054/07

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen Ranskan hallituksen tiedonanto — Ilmoitus nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavaa yksinomaista lupaa (ns. Permis de Nîmes) koskevasta hakemuksesta  (1)

8

2007/C 054/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4591 — Weather Investments/Hellas Telecommunications) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

10

2007/C 054/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4577 — Blackstone/Cardinal Health (PTS Division)) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

11

2007/C 054/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4576 — AVR/Van Gansewinkel) (1)

12

2007/C 054/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4594 — OEP/ArvinMeritor (Emissions Technologies Business) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

13


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top