EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:321:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 321, 29. joulukuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 321

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
29. joulukuuta 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Neuvosto

2006/C 321/1

Ilmoitus Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Bulgarian tasavallan ja Romanian välillä — Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn liittymissopimuksen voimaantulosta

1

 

Komissio

2006/C 321/2

Euron kurssi

2

2006/C 321/3

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group) ( 1 )

3

2006/C 321/4

Liite: Pesuaineista 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukainen luettelo kansallisista toimivaltaisista viranomaisista

4

2006/C 321/5

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

9

2006/C 321/6

Yhteenveto lääkkeiden myyntilupia koskevista yhteisön päätöksistä ajalla 1.11.2006 — 30.11.2006(julkaistu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/200413 tai 38 artiklan nojalla)

13

2006/C 321/7

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

19

2006/C 321/8

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

23

2006/C 321/9

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen Ranskan hallituksen tiedonanto (Ilmoitus nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavaa yksinomaista lupaa (ns. Permis de Juan de Nova Maritime Profond) koskevasta hakemuksesta) ( 1 )

28

2006/C 321/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) ( 1 )

29

2006/C 321/11

Ilmoitusmenettely — tekniset määräykset ( 1 )

30

2006/C 321/12

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen komission tiedonanto — Tietylle säännölliselle lentoliikenteelle Espanjassa asetettujen julkisen palvelun velvoitteiden muuttaminen ( 1 )

36

2006/C 321/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Pankki) ( 1 )

37

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2006/C 321/14

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta biometristen tunnisteiden käyttöönoton ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä koskevien määräysten osalta (KOM(2006) 269 lopullinen) — 2006/0088 (COD)

38


 

II   Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset

2006/C 321/15

Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteistyön parantamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä

45


 

2006/C 321/16

Huomautus lukijalle

s3


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top