EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:298:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 298, 08. joulukuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 298

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
8. joulukuuta 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Neuvosto

2006/C 298/1

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2006, kansainvälisessä trooppisen puun neuvostossa esitettävästä yhteisön kannasta trooppista puuta koskevan vuoden 1994 kansainvälisen sopimuksen voimassaolon jatkamiseen

1

2006/C 298/2

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2006, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston johtokunnan varajäsenen nimittämisestä eroavan tilalle

2

2006/C 298/3

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät tehokkuudesta ja tasapuolisuudesta koulutuksessa

3

2006/C 298/4

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2006, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtokunnan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimeämisestäeroavien tilalle

7

2006/C 298/5

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät ammatillista koulutusta koskevan tehostetun eurooppalaisen yhteistyön tulevista painopisteistä (15. marraskuuta 2004 annettujen neuvoston päätelmien tarkistus)

8

 

Komissio

2006/C 298/6

Euron kurssi

12

2006/C 298/7

Ilmoitus direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan mukaisesta hakemuksesta

13

2006/C 298/8

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta ( 1 )

14

2006/C 298/9

Komission tiedonanto voimassa olevista 25 jäsenvaltiota koskevista valtion tuen takaisinperinnässä sovellettavista koroista sekä viite- ja diskonttokoroista 1.9.2006(Julkaistu komission asetuksen (EY) N:o 794/2004, annettu 21.4.2004 ( EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1 ) 10 artiklan ja komission viite- ja diskonttokorkojen vahvistamismenetelmästä antaman tiedonannon ( EYVL C 273, 9.9.1997, s. 3 ) mukaisesti)

15

2006/C 298/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4461 — Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

16

2006/C 298/11

Komission tiedonanto sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa ( 1 )

17

2006/C 298/12

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4390 — PHL/IBFF) ( 1 )

23


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top