Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:293E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 293, 02. joulukuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 293E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
2. joulukuuta 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   (Tiedonantoja)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

ISTUNTOKAUSI 2006-2007

 

Istunnot 3.-6. huhtikuuta 2006

 

Maanantai 3. huhtikuuta 2006

2006/C 293E/01

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Puhemiehen julkilausuma

Istuntokalenteri 2007

Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Käsittelyjärjestys

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Maltan pakolaisleirien tilanne (keskustelu)

Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevat suuntaviivat *** II (keskustelu)

Kilpailupolitiikka (2004) (keskustelu)

Neuvoston kokousten avoimuus neuvoston toimiessa lainsäätäjänä — Oikeus tutustua toimielinten teksteihin (keskustelu)

Euroopan unionin vähävaraisimmille suunnatusta elintarvikeapuohjelmasta vastaavien hyväntekeväisyysjärjestöjen varustaminen — Diabetes (kirjalliset kannanotot)

Maailman kauppajärjestön ministerikokous Hongkongissa (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

12

 

Tiistai 4. huhtikuuta 2006

2006/C 293E/02

PÖYTÄKIRJA

14

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Poliittisten ryhmien kokoonpano

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Maltan pakolaisleirien tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * — Talouspolitiikan laajat suuntaviivat vuodeksi 2006 (keskustelu)

Työntekijöiden vapaata liikkumista unionin työmarkkinoilla rajoittava siirtymäkauden järjestely (keskustelu)

Äänestykset

Alueiden komitean kuulemista koskeva pyyntö: Luonnonkatastrofit (tulipalot, kuivuus ja tulvat) — Aluekehityksen ulottuvuudet (työjärjestyksen 118 artikla) (äänestys)

Witold Tomczakin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevat suuntaviivat *** II (äänestys)

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (äänestys)

Kilpailupolitiikka (2004) (äänestys)

Neuvoston kokousten avoimuus neuvoston toimiessa lainsäätäjänä (äänestys)

Oikeus tutustua toimielinten teksteihin (äänestys)

Maailman kauppajärjestön ministerikokous Hongkongissa (äänestys)

Talouspolitiikan laajat suuntaviivat vuodeksi 2006 (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Muutettu ehdotus direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla ja direktiiviä 96/71/EY (työntekijöiden lähettäminen työhön palveluiden tarjoamisen yhteydessä) koskeva tiedonanto (keskustelu)

Yhteisön oikeuden soveltamisen valvonta (2003, 2004) — Parempi säädöskäytäntö 2004 — Voimassa olevan sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpano, seuraukset ja vaikutukset — Sääntely-ympäristön yksinkertaistamisstrategia (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma (2007-2013) *** I (keskustelu)

Euroopan kulttuuripääkaupungit (2007-2019) *** I (keskustelu)

Fluoratut kasvihuonekaasut *** III — Moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöt *** III (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

26

LIITE I

28

LIITE II

39

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

113

P6_TA(2006)0117
Witold Tomczakin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
Euroopan parlamentin päätös Witold Tomczakin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2005/2129(IMM))

113

P6_TA(2006)0118
Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevat suuntaviivat *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta ja päätöksen 96/391/EY ja päätöksen N:o 1229/2003/EY kumoamisesta (10720/1/2005 — C6-0016/2006 — 2003/0297(COD))

114

P6_TC2-COD(2003)0297
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 4. huhtikuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2006/EY tekemiseksi Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta sekä päätöksen 96/391/EY ja päätöksen N:o 1229/2003/EY kumoamisesta

115

LIITE I
EUROOPAN LAAJUISET ENERGIAVERKOSTOT

124

LIITE II
EUROOPAN LAAJUISET ENERGIAVERKOSTOT

127

LIITE III
EUROOPAN LAAJUISET ENERGIAVERKOSTOT

131

P6_TA(2006)0119
Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (KOM(2006)0032 — C6-0047/2006 — 2006/0010(CNS))

140

P6_TA(2006)0120
Kilpailupolitiikka (2004)
Euroopan parlamentin päätöslauselma kilpailupolitiikkaa vuonna 2004 koskevasta komission kertomuksesta (2005/2209(INI))

143

P6_TA(2006)0121
Neuvoston kokousten avoimuus neuvoston toimiessa lainsäätäjänä
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomuksesta, joka koskee Euroopan unionin neuvostolle tehtyä suositusluonnosta kantelusta 2395/2003/GG (kantelu koskee kysymystä, pitäisikö neuvoston kokousten olla avoimia yleisölle silloin, kun neuvosto toimii lainsäätäjänä) (2005/2243(INI))

146

P6_TA(2006)0122
Oikeus tutustua toimielinten teksteihin
Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeutta tutustua toimielinten teksteihin koskevista suosituksista komissiolle (2004/2125(INI))

151

LIITE
PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SUOSITUKSET

153

P6_TA(2006)0123
Maailman kauppajärjestön ministerikokous Hongkongissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma Dohan kierroksen arvioinnista Hongkongissa järjestetyn Maailman kauppajärjestön ministerikokouksen jälkeen (2005/2247(INI))

155

P6_TA(2006)0124
Talouspolitiikan laajat suuntaviivat vuodeksi 2006
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan taloudellisesta tilanteesta: alustava selvitys laajoista taloudellisista suuntaviivoista vuodeksi 2006 (2006/2047(INI))

163

P6_TA(2006)0125
Euroopan unionin vähävaraisimmille suunnattu elintarvikeapuohjelma
Euroopan parlamentin kannanotto Euroopan unionin vähävaraisimmille suunnatusta elintarvikeapuohjelmasta vastaavien hyväksyttyjen hyväntekeväisyysjärjestöjen varustamiseen

170

 

Keskiviikko 5. huhtikuuta 2006

2006/C 293E/03

PÖYTÄKIRJA

172

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Tervetulotoivotukset

Rahoitusnäkymiä koskevien neuvottelujen vaihe (keskustelu)

Eurooppa-neuvoston tulokset — Lissabonin strategia (keskustelu)

Äänestykset

Istuntokalenteri 2007

Jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ulkomaille lähettämien yhteyshenkilöiden yhteinen käyttö * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Fluoratut kasvihuonekaasut *** III (äänestys)

Moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöt *** III (äänestys)

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma (2007-2013) *** I (äänestys)

Euroopan kulttuuripääkaupungit (2007-2019) *** I (äänestys)

Työntekijöiden vapaata liikkumista unionin työmarkkinoilla rajoittava siirtymäkauden järjestely (äänestys)

Juhlaistunto — Malta

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Lähi-idän tilanne Israelin vaalien jälkeen (keskustelu)

Valko-Venäjän vaalit (keskustelu)

Ukrainan vaalit (keskustelu)

Toimenpiteet tieturvallisuuden (SAFETY) ja turvatoimien parantamiseksi liikennealalla, rahoitus mukaan lukien (SECURITY) (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Maailman terveyspäivä (keskustelu)

Poikkeukselliset markkinatukitoimenpiteet (siipikarjanliha-ala) * (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

181

LIITE I

183

LIITE II

187

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

206

P6_TA(2006)0126
Jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ulkomaille lähettämien yhteyshenkilöiden yhteinen käyttö *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ulkomaille lähettämien yhteyshenkilöiden yhteisestä käytöstä päätöksen 2003/170/YOS muuttamiseksi (10706/2005 — C6-0255/2005 — 2005/0808(CNS))

206

P6_TA(2006)0127
Kansalaisten Eurooppa -ohjelma (2007-2013) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kaudella 2007-2013 toteutettavasta ”Kansalaisten Eurooppa” -ohjelmasta unionin aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi (KOM(2005)0116 — C6-0101/2005 — 2005/0041(COD))

210

P6_TC1-COD(2005)0041
Euroopan par lamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. huhtikuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2006/EY tekemiseksi kaudella 2007-2013 toteutettavasta ”Kansalaisten Eurooppa” -ohjelmasta Euroopan unionin perusoikeuskirjassa esitettyjen aktiivisten eurooppalaisten arvojen sekä unionin aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi

211

LIITE

219

P6_TA(2006)0128
Euroopan kulttuuripääkaupungit (2007-2019) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2007-2019 (KOM(2005)0209 — C6-0157/2005 — 2005/0102(COD))

222

P6_TC1-COD(2005)0102
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. huhtikuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2006/EY tekemiseksi Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2007-2019

223

LIITE
EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNGIN EHDOTTAMISJÄRJESTYS

229

P6_TA(2006)0129
Työntekijöiden vapaata liikkumista unionin työmarkkinoilla rajoittava siirtymäkauden järjestely
Euroopan parlamentin päätöslauselma työntekijöiden vapaata liikkumista Euroopan unionin työmarkkinoilla rajoittavasta siirtymäkauden järjestelystä (2006/2036(INI))

230

 

Torstai 6. huhtikuuta 2006

2006/C 293E/04

PÖYTÄKIRJA

234

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Jäsenen parlamentaarinen koskemattomuus

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta (2005) (keskustelu)

Kehitysavun tehokkuus ja korruptio kehitysmaissa (keskustelu)

Äänestykset

Yksinkertaistettu järjestelmä henkilötarkastuksissa: Sveitsin ja Liechtensteinin myöntämät oleskeluluvat *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Yksinkertaistettu järjestelmä ulkorajoilla suoritettavissa henkilötarkastuksissa *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Poikkeukselliset markkinatukitoimenpiteet (siipikarjanliha-ala) * (äänestys)

Fluoratut kasvihuonekaasut *** III (äänestys)

Moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöt *** III (äänestys)

Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus Eurooppa-kouluja vastaan esitetystä kantelusta (äänestys)

Maltan pakolaisleirien tilanne (äänestys)

Valko-Venäjän vaalit (äänestys)

Ukrainan vaalit (äänestys)

Maailman terveyspäivä (äänestys)

AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta (2005) (äänestys)

Kehitysavun tehokkuus ja korruptio kehitysmaissa (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Seuraavan istuntojakson esityslista

Tilanne Turkin kaakkoisosassa (keskustelu)

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

Darfur

Irak: assyrialaisyhteisö, tilanne vankiloissa

Egypti: Ayman Nourin tapaus

Äänestykset

Darfur (äänestys)

Irak: assyrialaisyhteisö, tilanne vankiloissa (äänestys)

Egypti: Ayman Nourin tapaus (äänestys)

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Vastaanotetut asiakirjat

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

247

LIITE I

249

LIITE II

258

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

282

P6_TA(2006)0130
Yksinkertaistettu järjestelmä henkilötarkastuksissa: Sveitsin ja Liechtensteinin myöntämät oleskeluluvat *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yksinkertaistetun järjestelmän käyttöönotosta ulkorajoilla suoritettavissa henkilötarkastuksissa siten, että jäsenvaltiot hyväksyvät yksipuolisesti tietyt Sveitsin ja Liechtensteinin myöntämät oleskeluluvat alueidensa läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten (KOM(2005)0381 — C6-0254/2005 — 2005/0159(COD))

282

P6_TC1-COD(2005)0159
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. huhtikuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2006/EY tekemiseksi yksinkertaistetusta menettelystä henkilötarkastuksissa ulkorajoilla siten, että jäsenvaltiot hyväksyvät kauttakulussa alueidensa läpi yksipuolisesti tietyt Sveitsin ja Liechtensteinin myöntämät oleskeluluvat

282

LIITE
LUETTELO 2 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA SVEITSIN VALALIITON JA LIECHTENSTEININ MYÖNTÄMISTÄ OLESKELULUVISTA

285

P6_TA(2006)0131
Yksinkertaistettu järjestelmä ulkorajoilla suoritettavissa henkilötarkastuksissa *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yksinkertaistetun järjestelmän käyttöönotosta ulkorajoilla suoritettavissa henkilötarkastuksissa siten, että Tšekin tasavalta, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia hyväksyvät yksipuolisesti tietyt asiakirjat kansallisia viisumejaan vastaaviksi alueidensa läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten (KOM(2005)0381 — C6-0253/2005 — 2005/0158(COD))

288

P6_TC1-COD(2005)0158
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. huhtikuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2006/EY tekemiseksi yksinkertaistetun järjestelmän käyttöönotosta henkilötarkastuksissa ulkorajoilla siten, että Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia hyväksyvät kauttakulussa alueidensa läpi yksipuolisesti tietyt asiakirjat kansallisia viisumejaan vastaaviksi

289

LIITE
LUETTELO UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN MYÖNTÄMISTÄ ASIAKIRJOISTA

291

P6_TA(2006)0132
Poikkeukselliset markkinatukitoimenpiteet (siipikarjanliha-ala) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetusten (ETY) N:o 2771/75 ja (ETY) N:o 2777/75 muuttamisesta poikkeuksellisten markkinatukitoimenpiteiden osalta (KOM(2006)0153 — C6-0111/2006 — 2006/0055(CNS))

295

P6_TA(2006)0133
Fluoratut kasvihuonekaasut *** III
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista (PE-CONS 3604/2006 — C6-0065/2006 — 2003/0189A(COD))

297

P6_TA(2006)0134
Moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöt *** III
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (PE-CONS 3605/2006 — C6-0066/2006 — 2003/0189B(COD))

298

P6_TA(2006)0135
Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus Eurooppa-kouluja vastaan esitetystä kantelusta
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomuksesta Eurooppakouluja vastaan esitetyn kantelun (nro 1391/2002/JMA) johdosta (2005/2216(INI))

299

P6_TA(2006)0136
Maltan pakolaisleirien tilanne
Euroopan parlamentin päätöslauselma pakolaisten tilanteesta Maltalla

301

P6_TA(2006)0137
Valko-Venäjän vaalit
Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta 19. maaliskuuta 2006 järjestettyjen presidentinvaalien jälkeen

304

P6_TA(2006)0138
Ukrainan vaalit
Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan parlamenttivaaleista

307

P6_TA(2006)0139
Maailman terveyspäivä
Euroopan parlamentin päätöslauselma maailman terveyspäivästä

308

P6_TA(2006)0140
AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta (2005)
Euroopan parlamentin päätöslauselma AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminnasta vuonna 2005 (2005/2104(INI))

311

P6_TA(2006)0141
Kehitysavun tehokkuus ja korruptio kehitysmaissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma kehitysavun tehokkuudesta ja korruptiosta kehitysmaissa (2005/2141(INI))

316

P6_TA(2006)0142
Darfur
Euroopan parlamentin päätöslauselma Darfurista

320

P6_TA(2006)0143
Irak: assyrialaisyhteisö, tilanne vankiloissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma Irakista, sen assyrialaisyhteisöstä ja Irakin vankiloiden tilanteesta

322

P6_TA(2006)0144
Egypti: Ayman Nourin tapaus
Euroopan parlamentin päätöslauselma Egyptistä ja Ayman Nourin tapauksesta

325


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

** I

Yhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely

** II

Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely

***

Hyväksyntämenettely

*** I

Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely

*** II

Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely

*** III

Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)

Tietoa äänestyksistä

Jollei toisin ole määrätty, esittelijät ovat kirjallisesti ilmoittaneet puhemiehelle kantansa tarkistuksiin.

Valiokunnista käytetyt lyhenteet

AFET

ulkoasiainvaliokunta

DEVE

kehitysyhteistyövaliokunta

INTA

kansainvälisen kaupan valiokunta

BUDG

budjettivaliokunta

CONT

talousarvion valvontavaliokunta

ECON

talous- ja raha-asioiden valiokunta

EMPL

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

ENVI

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

ITRE

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

IMCO

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

TRAN

liikenne- ja matkailuvaliokunta

REGI

aluekehitysvaliokunta

AGRI

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

PECH

kalatalousvaliokunta

CULT

kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

JURI

oikeudellisten asioiden valiokunta

LIBE

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

AFCO

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

FEMM

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

PETI

vetoomusvaliokunta

Poliittisista ryhmistä käytetyt lyhenteet

PPE-DE

Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä

PSE

Euroopan parlamentin sosialidemokraattien ryhmä

ALDE

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä

Verts/ALE

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä

GUE/NGL

Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto

IND/DEM

Itsenäisyys/demokratia -ryhmä

UEN

Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä

NI

Sitoutumattomat

FI

 

Top