Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:193E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 193, 17. elokuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 193E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
17. elokuu 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   (Tiedonantoja)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

ISTUNTOKAUSI 2005—2006

 

Maanantai 5. syyskuuta 2005

2006/C 193E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Edellisten istuntojen äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Oikaisu 4.7.2005 pidetyn istunnon pöytäkirjaan

Puhemiehen julkilausuma

Puhemiehen ilmoitus (jäsenten ohjesääntö)

Parlamentin kokoonpano

Valtakirjojen tarkastus

Pyyntö parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Vetoomukset

Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Käsittelyjärjestys

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Luonnonkatastrofit (tulipalot ja tulvat) (keskustelu)

Kaivannaisteollisuuden jätehuolto *** II (keskustelu)

Vuoropuhelu kirkkojen ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen kanssa (keskustelu)

Lentoturvallisuus (keskustelu)

Eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän käyttöönotto ja käyttö *** I (keskustelu)

Parlamentin kokoonpano

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

15

 

Tiistai 6. syyskuuta 2005

2006/C 193E/2

PÖYTÄKIRJA

16

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Määrärahojen siirrot

Luonnonkatastrofit (tulipalot ja tulvat) (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Työntekijöiden suojelu altistumiselta fysikaalisista tekijöistä aiheutuville riskeille *** II (keskustelu)

Progress-ohjelma *** I (keskustelu)

Televisio ilman rajoja (keskustelu)

Äänestykset

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö Euroopan unionista käytävän keskustelun arvioinnin rakenne, aiheet ja kehys (työjärjestyksen 117 artikla)

Alueiden komitean kuulemista koskeva pyyntö Euroopan unionista käytävän keskustelun arvioinnin rakenne, aiheet ja kehys (työjärjestyksen 118 artikla)

Marokon kanssa tehtyyn Euro—Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Tunisian kanssa tehtyyn Euro—Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Jordanian kanssa tehtyyn Euro—Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Raakatupakka-alan yhteinen markkinajärjestely * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Luonnonmukainen tuotantotapa ja siihen viittaavat merkinnät maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän käyttöönotto ja käyttö *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

EY:n ja Libanonin sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

EY:n ja Georgian sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Kalastustoimia koskevat tiedot sekä kaukohavaintokeinot * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

EY:n ja Albanian sopimus ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinotosta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Osallistuminen yhteisön ulkoiseen apuun * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Kaivannaisteollisuuden jätehuolto *** II (äänestys)

Progress-ohjelma *** I (äänestys)

Tekstiili- ja vaatetusala vuoden 2005 jälkeen (äänestys)

Televisio ilman rajoja (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Varainhoitovuosi 2006

Euroopan unionin yleinen talousarvio vuodeksi 2006 (keskustelu)

Lisätalousarvio nro 4/2005 (tsunami) — Joustovälineen käyttöönottaminen (tsunami) (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Alaikäisten ja ihmisarvon suojelu audiovisuaali- ja tietopalvelualan kilpailukyky huomioon ottaen *** I (keskustelu)

Alv: Velvoitteiden yksinkertaistaminen — Yhden luukun järjestelmä * (keskustelu)

Lapsille tarkoitetut lääkkeet *** I (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

33

LIITE I

35

LIITE II

42

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

58

P6_TA(2005)0308
Marokon kanssa tehtyyn Euro—Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista tehtyyn Euro—Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (9649/2005 — KOM(2004)0848 — C6-0200/2005 — 2004/0292(AVC))

58

P6_TA(2005)0309
Tunisian kanssa tehtyyn Euro—Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista tehtyyn Euro—Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (9648/2005 — KOM(2004)0736 — C6-0199/2005 — 2004/0265(AVC))

58

P6_TA(2005)0310
Jordanian kanssa tehtyyn Euro—Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja ***
Euroopan parlamentin lainsäädänöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan väliseen Euro—Välimeri-assosiaatiosopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (5092/2005 — KOM(2004)0578 — C6-0202/2005 — 2004/0196(AVC))

59

P6_TA(2005)0311
Raakatupakka-alan yhteinen markkinajärjestely *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi raakatupakkaalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta (KOM(2005)0235 — C6-0193/2005 — 2005/0105(CNS))

60

P6_TA(2005)0312
Luonnonmukainen tuotantotapa ja siihen viittaavat merkinnät maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta (KOM(2005)0194 — C6-0140/2005 — 2005/0094(CNS))

60

P6_TA(2005)0313
Eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän käyttöönotto ja käyttö *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamisesta (KOM(2004)0477 — C6-0087/2004 — 2004/0156(COD))

61

P6_TC1-COD(2004)0156
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. syyskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamisesta

61

P6_TA(2005)0314
EY:n ja Libanonin sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2005)0062 — C6-0059/2005 — 2005/0012(CNS))

66

P6_TA(2005)0315
EY:n ja Georgian sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Georgian välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2005)0061 — C6-0060/2005 — 2005/0009(CNS))

67

P6_TA(2005)0316
Kalastustoimia koskevat tiedot sekä kaukohavaintokeinot *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäästöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kalastustoimia koskevien tietojen sähköisestä kirjaamisesta ja toimittamisesta sekä kaukohavaintokeinoista (KOM(2004)0724 — C6-0187/2004 — 2004/0252(CNS))

67

P6_TA(2005)0317
EY:n ja Albanian sopimus ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinotosta *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan sopimuksen tekemisestä (KOM(2004)0092) — C6-0053/2005 — 2004/0033(CNS))

69

P6_TA(2005)0318
Osallistuminen yhteisön ulkoiseen apuun *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi osallistumisesta yhteisön ulkoiseen apuun (8977/2005 — C6-0156/2005 — 2005/0806(CNS))

70

P6_TA(2005)0319
Kaivannaisteollisuuden jätehuolto *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta (16075/1/2004 — C6-0128/2005 — 2003/0107(COD))

75

P6_TC2-COD(2003)0107
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 6. syyskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta

76

LIITE I
SUURONNETTOMUUKSIEN TORJUNTAA KOSKEVAT TOIMINTAPERIAATTEET JA NIILLE, JOITA ASIA KOSKEE, ANNETTAVAT TIEDOT

96

LIITE II
JÄTTEEN MÄÄRITTELY

98

LIITE III
JÄTEALUEIDEN LUOKITTELUPERUSTEET

98

P6_TA(2005)0320
Progress-ohjelma *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta (KOM(2004)0488 — C6-0092/2004 — 2004/0158(COD))

99

P6_TC1-COD(2004)0158
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. syyskuuta 2005 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2005/EY tekemiseksi työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta

99

P6_TA(2005)0321
Tekstiili- ja vaatetusala vuoden 2005 jälkeen
Euroopan parlamentin päätöslauselma tekstiili- ja vaatetusalasta vuoden 2005 jälkeen (2004/2265(INI))

110

P6_TA(2005)0322
Televisio ilman rajoja
Euroopan parlamentin päätöslauselma ”televisio ilman rajoja” -direktiivin 89/552/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/36/EY, 4 ja 5 artiklan soveltamisesta vuosina 2001—2002 (2004/2236(INI))

117

 

Keskiviikko 7. syyskuuta 2005

2006/C 193E/3

PÖYTÄKIRJA

123

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vapaus ja turvallisuus (keskustelu)

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Äänestykset

Joustovälineen käyttöönottaminen (tsunami) (äänestys)

Solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Rahoitusnäkymien 2000—2006 tarkistaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Lisätalousarvio nro 4/2005 (tsunami) (äänestys)

Lisätalousarvio nro 3/2005 (vuoden 2004 ylijäämä) (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Lisätalousarvio nro 5/2005 (Pääluokka III) (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Työntekijöiden suojelu altistumiselta fysikaalisista tekijöistä aiheutuville riskeille *** II (äänestys)

Alaikäisten ja ihmisarvon suojelu audiovisuaali- ja tietopalvelualan kilpailukyky huomioon ottaen *** I (äänestys)

Lapsille tarkoitetut lääkkeet *** I (äänestys)

Alv: Velvoitteiden yksinkertaistaminen — Yhden luukun järjestelmä * (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Lähi-idän tilanne (keskustelu)

Euroopan kestävä matkailu (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Sukupuoleen perustuva syrjintä terveydenhoitojärjestelmässä (keskustelu)

Eurooppa-koulut (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

132

LIITE I

134

LIITE II

142

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

183

P6_TA(2005)0323
Joustovälineen käyttöönottaminen (tsunami)
Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönottamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten sopimuksen 24 kohdan mukaisesti kunnostamis- ja jälleenrakennusavun myöntämiseksi tsunamin kohteeksi joutuneille maille (SEC(2005)0548 — C6-0127/2005 — 2005/2083(ACI))

183

LIITE
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,

184

P6_TA(2005)0324
Solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottaminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoituksesta 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen, joka täydentää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta, 3 kohdan mukaisesti (KOM(2005)0247 — C6-0183/2005 — 2005/2127(ACI))

185

LIITE
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,

186

P6_TA(2005)0325
Rahoitusnäkymien 2000—2006 tarkistaminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi vuosien 2000—2006 rahoitusnäkymien tarkistamisesta (KOM(2004)0666 — C6-0219/2004 — 2004/2222(ACI))

187

LIITE I
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,

188

LIITE II

190

P6_TA(2005)0326
Lisätalousarvio nro 4/2005 (tsunami)
Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2005 varainhoitovuodeksi 2005 — Pääluokka III — Komissio (tsunami) (11220/2005 — C6-0239/2005 — 2005/2079(BUD))

194

P6_TA(2005)0327
Lisätalousarvio nro 3/2005 (vuoden 2004 ylijäämä)
Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2005 varainhoitovuodeksi 2005 — Pääluokka III — Komissio (varainhoitovuoden 2004 ylijäämä) (9760/2005 — C6-0214/2005 — 2005/2102(BUD))

196

P6_TA(2005)0328
Lisätalousarvio nro 5/2005 (Pääluokka III)
Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä lisätalousarvioksi nro 5/2005 varainhoitovuodeksi 2005, Pääluokka III — Komissio (11221/2005 — C6-0240/2005 — 2005/2126(BUD))

197

P6_TA(2005)0329
Työntekijöiden suojelu altistumiselta fysikaalisista tekijöistä aiheutuville riskeille *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (optinen säteily) aiheutuville riskeille (yhdeksästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (5571/6/2005 — C6-0129/2005 — 1992/0449B(COD))

198

P6_TC2-COD(1992)0449B
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 7. syyskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (optinen säteily) aiheutuville riskeille (yhdeksästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

199

LIITE I
EPÄKOHERENTTI OPTINEN SÄTEILY

207

LIITE II
OPTINEN LASERSÄTEILY

213

P6_TA(2005)0330
Alaikäisten ja ihmisarvon suojelu audiovisuaali- ja tietopalvelualan kilpailukyky huomioon ottaen *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi alaikäisten ja ihmisarvon suojelusta ja vastineoikeudesta Euroopan audiovisuaalisia ja tietopalveluja tuottavien yritysten kilpailukyky huomioon ottaen (KOM(2004)0341 — C6-0029/2004 — 2004/0117(COD))

217

P6_TC1-COD(2004)0117
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. syyskuuta 2005 Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2005/.../EY antamiseksi alaikäisten ja ihmisarvon suojelusta sekä vastineoikeudesta audiovisuaalisia tietopalveluja ja verkkopalveluja tuottavien eurooppalaisten yritysten kilpailukyky huomioon ottaen

218

LIITE
VÄHIMMÄISVAATIMUKSET SELLAISTEN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI KÄYTÄNNÖN MUKAISTEN TOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMISEKSI jäsenvaltioissa, JOILLA VARMISTETAAN OIKEUS VASTINEESEEN KAIKISSA AUDIOVISUAALISISSA PALVELUISSA JA VERKKOPALVELUISSA

223

P6_TA(2005)0331
Lapsille tarkoitetut lääkkeet *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lapsille tarkoitetuista lääkkeistä sekä asetuksen (ETY) N:o 1768/92, direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (KOM(2004)0599 — C6-0159/2004 — 2004/0217(COD))

224

P6_TC1-COD(2004)0217
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. syyskuuta 2005 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o ..../2005 antamiseksi lapsille tarkoitetuista lääkkeistä sekä asetuksen (ETY) N:o 1768/92, direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta

225

P6_TA(2005)0332
Alv: velvoitteiden yksinkertaistaminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta arvonlisäverovelvoitteiden yksinkertaistamiseksi (KOM(2004)0728 — C6-0024/2005 — 2004/0261(CNS))

249

P6_TA(2005)0333
Alv: Yhden luukun järjestelmä *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1798/2003 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee hallinnollisten yhteistyöjärjestelyiden käyttöönottoa arvonlisäveroa koskevan yhden luukun järjestelmän ja arvonlisäveron palautusmenettelyn yhteydessä (KOM(2004)0728 — C6 0025/2005 — 2004/0262(CNS))

252

 

Torstai 8. syyskuuta 2005

2006/C 193E/4

PÖYTÄKIRJA

253

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättäminen (jatkoa)

Vastaanotetut asiakirjat

Pohjoinen ulottuvuus (keskustelu)

Matkailu ja kehitysyhteistyö (keskustelu)

Merkittävät ja laiminlyödyt taudit kehitysmaissa (keskustelu)

Äänestykset

Luonnonkatastrofit (tulipalot ja tulvat) (äänestys)

Euroopan kestävä matkailu (äänestys)

Sukupuoleen perustuva syrjintä terveydenhoitojärjestelmässä (äänestys)

Eurooppa-koulut (äänestys)

Matkailu ja kehitysyhteistyö (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Merkittävät ja laiminlyödyt taudit kehitysmaissa (jatkoa keskustelulle)

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

Nälänhätä Nigerissä

Ihmisoikeusloukkaukset Kiinassa erityisesti uskonnonvapauden alalla

Poliittisten vankien tilanne Syyriassa

Äänestykset

Nälänhätä Nigerissä (äänestys)

Ihmisoikeusloukkaukset Kiinassa erityisesti uskonnonvapauden alalla (äänestys)

Poliittisten vankien tilanne Syyriassa (äänestys)

Merkittävät ja laiminlyödyt taudit kehitysmaissa (äänestys)

Äänestysselitykset

Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Valiokuntien kokoonpano

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

263

LIITE I

264

LIITE II

273

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

322

P6_TA(2005)0334
Luonnonkatastrofit (tulipalot ja tulvat)
Euroopan parlamentin päätöslauselma tämän kesän luonnononnettomuuksista (tulipaloista ja tulvista) Euroopassa

322

P6_TA(2005)0335
Euroopan kestävä matkailu
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan kestävän matkailun uusista näkymistä ja haasteista (2004/2229(INI))

325

P6_TA(2005)0336
Eurooppa-koulut
Euroopan parlamentin päätöslauselma Eurooppa-koulujärjestelmän kehittämismahdollisuuksista (2004/2237(INI))

333

P6_TA(2005)0337
Matkailu ja kehitysyhteistyö
Euroopan parlamentin päätöslauselma matkailusta ja kehitysyhteistyöstä (2004/2212(INI))

338

P6_TA(2005)0338
Nigerin nälänhätä
Euroopan parlamentin päätöslauselma Nigerin nälänhädästä

344

P6_TA(2005)0339
Ihmisoikeusloukkaukset Kiinassa erityisesti uskonnonvapauden alalla
Euroopan parlamentin päätöslauselma Kiinassa tapahtuvista ihmisoikeusloukkauksista ja erityisesti uskonnonvapauden loukkaamisesta

347

P6_TA(2005)0340
Poliittisten vankien tilanne Syyriassa
Euroopan parlamentin päätöslauselma poliittisten vankien tilanteesta Syyriassa

349

P6_TA(2005)0341
Merkittävät ja laiminlyödyt taudit kehitysmaissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma merkittävistä ja laiminlyödyistä taudeista kehitysmaissa (2005/2047(INI))

350


FI

 

Top