EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:179:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 179, 01. elokuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 179

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
1. elokuu 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Komissio

2006/C 179/1

Euron kurssi

1

2006/C 179/2

Komission selittävä tiedonanto yhteisön lainsäädännöstä siltä osin kuin se koskee sopimuksia, jotka eivät kuulu tai kuuluvat vain osittain julkisia hankintoja koskevien direktiivien soveltamisalaan

2

2006/C 179/3

Ilmoitus jäsenvaltioiden päätöksistä myöntää tai peruuttaa toimilupia lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti (1)

8

2006/C 179/4

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1)

9

2006/C 179/5

Yrityskeskittymäilmoituksen peruuttaminen (Tapaus COMP/M.4009 — CIMC/Burg)

10

2006/C 179/6

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4305 — Nokia/Giesecke & Devrient) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

11

2006/C 179/7

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4262 — Carlyle/Vista/Turmed) (1)

12

2006/C 179/8

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4278 — PAI Partners SAS/AMEC SPIE SA) (1)

12

2006/C 179/9

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4233 — BP France/Vitogaz/Energaz JV) (1)

13


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top