EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:163:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 163, 14. heinäkuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 163

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
14. heinäkuu 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Komissio

2006/C 163/1

Euron kurssi

1

2006/C 163/2

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1)

2

2006/C 163/3

Yhdistetyn nimikkeistön (CN) yhdenmukainen soveltaminen (Tavaroiden luokittelu)

3

2006/C 163/4

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen Ranskan hallituksen tiedonanto (Ilmoitus nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavaa yksinomaista lupaa (ns. Permis de Lons-le-Saunier) koskevasta hakemuksesta)  (1)

4

2006/C 163/5

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4313 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports (II)) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

6

 

Euroopan keskuspankki

2006/C 163/6

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä kahdesta ehdotuksesta neuvoston päätöksiksi, jotka koskevat toimintaohjelmaa tietojenvaihdosta, avunannosta ja koulutuksesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles-ohjelma) (CON/2006/35)

7

2006/C 163/7

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta ja ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista annetun asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta (CON/2006/36)

10


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top