Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:133E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 133, 08. kesäkuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 133E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
8. kesäkuu 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   (Tiedonantoja)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

ISTUNTOKAUSI 2005—2006

 

Keskiviikko 22. kesäkuuta 2005

2006/C 133E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisten istuntojen äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Parlamentin kokoonpano

Valtakirjojen tarkastus

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Vastaanotetut asiakirjat

Määrärahojen siirrot

Puhemiehen julkilausuma

Esityslista

Eurooppa-neuvoston kokous (Bryssel, 16. ja 17. kesäkuuta 2005) — Luxemburgin puheenjohtajakauden tulokset (keskustelu)

Jäsenten asemaa koskevat säännöt: 4. kesäkuuta 2003 tehdyn päätöksen muuttaminen (keskustelu)

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Rajanylitystä koskeva yhteisön säännöstö *** I (keskustelu)

Turvallisuutta koskeva tutkimus (keskustelu)

Tietoyhteiskunta (keskustelu)

Lloyd's-vetoomukset (keskustelu)

Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostaminen ** II (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

12

 

Torstai 23. kesäkuuta 2005

2006/C 133E/2

PÖYTÄKIRJA

14

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Tervetulotoivotukset

Vastaanotetut asiakirjat

Ison-Britannian puheenjohtajakauden toimintaohjelma (keskustelu)

Tervetulotoivotukset

Ison-Britannian puheenjohtajakauden toimintaohjelma (jatkoa keskustelulle)

Äänestykset

Jäsenten asemaa koskevat säännöt: 4. kesäkuuta 2003 tehdyn päätöksen muuttaminen (äänestys)

Parlamentin kokoonpano

Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisten istuntojen äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Äänestykset (jatkoa)

Tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Rajanylitystä koskeva yhteisön säännöstö *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Talousarvion toteuttamista koskevat säännökset * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Liiallisia alijäämiä koskevien tilastotietojen laatu * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Rajoittavat toimenpiteet Darfurin alueella Sudanissa vallitsevassa konfliktissa rauhanprosessia vaikeuttavia ja kansainvälistä oikeutta rikkovia henkilöitä vastaan * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Rajoittavat toimenpiteet Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Lisätalousarvio 2/2005 (tarkistukset) (äänestys)

Lisätalousarvio 2/2005 (äänestys)

Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostaminen ** II (äänestys)

Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen *** I (äänestys)

Osallistuminen yhteisön ulkoiseen apuun *** I (äänestys)

Grönlanninpallasta koskeva elvyttämissuunnitelma * (äänestys)

Eurooppa-neuvoston kokous (Bryssel, 16. ja 17. kesäkuuta 2005) (äänestys)

Lloyd's-vetoomukset (äänestys)

Turvallisuutta koskeva tutkimus (äänestys)

Tietoyhteiskunta (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

24

LIITE I

26

LIITE II

32

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

48

P6_TA(2005)0245
Jäsenten asemaa koskevat säännöt: 4. kesäkuuta 2003 tehdyn päätöksen muuttaminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta 4. kesäkuuta 2003 tehdyn päätöksen muuttamisesta (2005/2124(INI))

48

LIITE
EUROOPAN PARLAMENTIN MUUTETTU PÄÄTÖS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN ASEMAA KOSKEVIEN SÄÄNTÖJEN VAHVISTAMISESTA

49

P6_TA(2005)0246
Tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenyhdeksännen kerran (syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltujen aineiden osalta) (KOM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD))

56

P6_TA(2005)0247
Rajanylitystä koskeva yhteisön säännöstö *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä (KOM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD))

57

P6_TC1-COD(2004)0127
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. kesäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö)

57

LIITE I
ASIAKIRJAT MAAHANTULOEDELLYTYSTEN TÄYTTYMISEN TOTEAMISEKSI

77

LIITE II
TIETOJEN REKISTERÖINTI

78

LIITE III
RAJANYLITYSPAIKKOJEN ERI KULKUVÄYLIEN OPASTEIDEN MALLIT

78

LIITE IV
LEIMAAMINEN

79

LIITE V

80

LIITE VI
ERITYISSÄÄNNÖT ERITYYPPISILLE RAJOILLE JA JÄSENVALTIOIDEN ULKORAJOJEN YLITYKSESSÄ KÄYTETTÄVILLE ERI KULKUNEUVOILLE

83

LIITE VII
ERÄITÄ HENKILÖRYHMIÄ KOSKEVAT ERITYISJÄRJESTELYT

88

LIITE VIII

91

P6_TA(2005)0248
Talousarvion toteuttamista koskevat säännökset *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 382/2001 muuttamisesta sen voimassaolon päättymispäivän sekä eräiden talousarvion toteuttamista koskevien säännösten osalta (KOM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS))

92

P6_TA(2005)0249
Liiallisia alijäämiä koskevien tilastotietojen laatu *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 3605/93 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä (KOM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS))

93

P6_TA(2005)0250
Rajoittavat toimenpiteet Darfurin alueella Sudanissa vallitsevassa konfliktissa rauhanprosessia vaikeuttavia ja kansainvälistä oikeutta rikkovia henkilöitä vastaan *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta tiettyjä Darfurin alueella Sudanissa vallitsevassa konfliktissa rauhanprosessia vaikeuttavia ja kansainvälistä oikeutta rikkovia henkilöitä vastaan (KOM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS))

96

P6_TA(2005)0251
Rajoittavat toimenpiteet Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan (KOM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS))

99

P6_TA(2005)0252
Lisätalousarvio 2/2005 (tarkistukset)
Tarkistukset esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2 varainhoitovuodeksi 2005 — palkkamukautukset (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

102

P6_TA(2005)0253
Lisätalousarvio 2/2005
Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2005 varainhoitovuodeksi 2005 — palkkamukautukset (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

103

P6_TA(2005)0254
Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostaminen ** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta neuvoston asetuksen antamiseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta (9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))

104

P6_TA(2005)0255
Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta yhteisön taloudellisten etujen suojaamisessa petoksilta ja muulta laittomalta toiminnalta (KOM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD))

105

P6_TC1-COD(2004)0172
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. kesäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta yhteisön taloudellisten etujen suojaamisessa petoksilta ja muulta laittomalta toiminnalta

105

P6_TA(2005)0256
Osallistuminen yhteisön ulkoiseen apuun *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi osallistumisesta yhteisön ulkoiseen apuun (KOM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0099
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. kesäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi osallistumisesta yhteisön ulkoiseen apuun

116

LIITE I

121

LIITE II
DAC:N LUETTELO TUENSAAJISTA — TILANNE 1.1.2003

130

LIITE III
LUETTELO OECD:N KEHITYSAPUKOMITEAN (DAC) JÄSENISTÄ

130

LIITE IV
OTTEITA TALOUDELLISEN YHTEISTYÖN JA KEHITYKSEN JÄRJESTÖN (OECD) KEHITYSAPUKOMITEAN (DAC) MAALISKUUSSA 2001 ANTAMASTA VÄHITEN KEHITTYNEILLE MAILLE ANNETTAVAN AVUN SIDONNAISUUKSIEN PURKAMISTA KOSKEVASTA SUOSITUKSESTA

131

P6_TA(2005)0257
Grönlanninpallasta koskeva elvyttämissuunnitelma *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi grönlanninpallasta koskevan elvytyssuunnitelman vahvistamisesta Luoteis-Atlantin kalastusjärjestössä (KOM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS))

131

P6_TA(2005)0258
Lloyd's-vetoomukset
Euroopan parlamentin päätöslauselma Lloyd'sin yksittäisten sijoittajien (”Names”) vetoomuksista

134

P6_TA(2005)0259
Turvallisuutta koskeva tutkimus
Euroopan parlamentin päätöslauselma turvallisuutta koskevasta tutkimuksesta — Seuraavat toimenpiteet (2004/2171(INI))

135

P6_TA(2005)0260
Tietoyhteiskunta
Euroopan parlamentin päätöslauselma tietoyhteiskunnasta (2004/2204(INI))

140


FI

 

Top