Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:117E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 117, 18. toukokuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 117E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
18. toukokuu 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   (Tiedonantoja)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

ISTUNTOKAUSI 2005—2006

 

Keskiviikko 25. toukokuuta 2005

2006/C 117E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Tervetulotoivotukset

Puhemiehen julkilausuma

Vastaanotetut asiakirjat

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Määrärahojen siirrot

Parlamentin kokoonpano

Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Esityslista

Epäluottamuslause (keskustelu)

Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskeva puitesopimus (keskustelu)

EU:n ja Venäjän suhteet (keskustelu)

Perusoikeuksien edistäminen ja suojelu (keskustelu)

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen *** I (keskustelu)

Naisten ja miesten tasa-arvoa koskevat toimintaohjelmat *** I (keskustelu)

Monivuotinen ohjelma yritysten ja yrittäjyyden hyväksi (2001—2005) *** I (keskustelu)

Moottoriajoneuvojen istuimet ja pääntuet *** I — Moottoriajoneuvojen turvavyöt ja -järjestelmät *** II — Moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteet *** II — Etusuojajärjestelmien käyttö moottoriajoneuvoissa *** I (keskustelu)

Vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisääminen elintarvikkeisiin *** I (keskustelu)

Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämät *** I (keskustelu)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoittaminen * (keskustelu)

Pörssien mahdolliset fuusioitumiset Euroopan unionissa ja rahoitusmarkkinoiden tuleva rakenne EU:ssa (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

15

 

Torstai 26. toukokuuta 2005

2006/C 117E/2

PÖYTÄKIRJA

16

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Yleisen talouspolitiikan suuret suuntaviivat — Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivat * — Sosiaalipoliittinen ohjelma jaksolle 2006—2010 (keskustelu)

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Äänestykset

Institutionaalisen sektorin neljännesvuositilinpito *** II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Monivuotinen ohjelma yritysten ja yrittäjyyden hyväksi *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Europolin henkilöstöön sovellettavat peruspalkat ja lisät * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

EY:n ja Chilen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tutkimusten ja koehankkeiden rahoitus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Pöytäkirja Norsunluurannikon kanssa tehtyyn kalastussopimukseen (1. heinäkuuta 2004—30. kesäkuuta 2007) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoittaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskeva puitesopimus (äänestys)

Moottoriajoneuvojen istuimet ja pääntuet *** II (äänestys)

Moottoriajoneuvojen turvavyöt ja -järjestelmät *** II (äänestys)

Moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteet *** II (äänestys)

Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen *** I (äänestys)

Naisten ja miesten tasa-arvoa koskevat toimintaohjelmat *** I (äänestys)

Etusuojajärjestelmien käyttö moottoriajoneuvoissa *** I (äänestys)

Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämät *** I (äänestys)

Vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisääminen elintarvikkeisiin *** I (äänestys)

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivat * (äänestys)

Kevyet aseet (UN prepcom) (äänestys)

Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)

Rajatylittäviä yhteentoimivia palveluja suorittavien, liikkuvassa työssä olevien työntekijöiden työolot (äänestys)

EU:n ja Venäjän suhteet (äänestys)

Perusoikeuksien edistäminen ja suojelu (äänestys)

Yleisen talouspolitiikan suuret suuntaviivat (äänestys)

Sosiaalipoliittinen ohjelma jaksolle 2006—2010 (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

29

LIITE I

31

LIITE II

55

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

117

P6_TA(2005)0188
Institutionaalisen sektorin neljännesvuositilinpito *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta (15235/1/2004 — C6-0091/2005 — 2003/0296(COD))

117

P6_TA(2005)0189
Monivuotinen ohjelma yritysten ja yrittäjyyden hyväksi (2001—2005) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi monivuotisesta ohjelmasta yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi (2001—2005) tehdyn neuvoston päätöksen 2000/819/EY muuttamisesta (KOM(2004)0781 — C6-0242/2004 — 2004/0272(COD))

117

P6_TC1-COD(2004)0272
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. toukokuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2005/EY tekemiseksi monivuotisesta ohjelmasta yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi (2001—2005) tehdyn neuvoston päätöksen 2000/819/EY muuttamisesta (ETAn kannalta merkityksellinen teksti)

118

P6_TA(2005)0190
EY:n ja Chilen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2004)0829 — C6-0011/2005 — 2004/0289(CNS))

119

P6_TA(2005)0191
Yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tutkimusten ja koehankkeiden rahoitus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisön osallistumisesta tietojen keruusta jäsenvaltioille aiheutuvien menojen sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa tukevien tutkimusten ja koehankkeiden rahoitukseen 29 päivänä kesäkuuta 2000 tehdyn päätöksen 2000/439/EY muuttamisesta (KOM(2004)0618 — C6-0243/2004 — 2004/0213(CNS))

119

P6_TA(2005)0192
Pöytäkirja Norsunluurannikon kanssa tehtyyn kalastussopimukseen (1. heinäkuuta 2004— 30. kesäkuuta 2007) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä Norsunluurannikon rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä (KOM(2004)0619 — C6-0138/2004 — 2004/0211(CNS))

120

P6_TA(2005)0193
Yhteisen maatalouspolitiikan rahoittaminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (KOM(2004)0489 — C6-0166/2004 — 2004/0164(CNS))

122

P6_TA(2005)0194
Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskeva puitesopimus
Euroopan parlamentin päätös Euroopan parlamentin ja komission välisen puitesopimuksen tarkistamisesta (2005/2076(ACI))

123

LIITE

125

PUITESOPIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA KOMISSION VÄLISISTÄ SUHTEISTA

125

LIITE 1
LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN EUROOPAN PARLAMENTILLE

131

LIITE 2
KOMISSION LAINSÄÄDÄNTÖ- JA TYÖOHJELMAN AIKATAULU

133

P6_TA(2005)0195
Moottoriajoneuvojen istuimet ja pääntuet *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi moottoriajoneuvoista istuinten, niiden kiinnityspisteiden ja pääntukien osalta annetun neuvoston direktiivin 74/408/ETY muuttamisesta (11935/3/2004 — C6-0031/2005 — 2003/0128(COD))

134

P6_TC2-COD(2003)0128
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 26. toukokuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi moottoriajoneuvoista istuinten, niiden kiinnityspisteiden ja pääntukien osalta annetun neuvoston direktiivin 74/408/ETY muuttamisesta

134

P6_TA(2005)0196
Moottoriajoneuvojen turvavyöt ja turvajärjestelmät *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/541/ETY muuttamisesta (11934/3/2004 — C6-0029/2005 — 2003/0130(COD))

139

P6_TA(2005)0197
Moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteet *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/115/ETY muuttamisesta (11933/3/2004 — C6-0030/2005 — 2003/0136(COD))

140

P6_TA(2005)0198
Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (KOM(2004)0448 — C6-0143/2004 — 2004/0137(COD))

140

P6_TC1-COD(2004)0137
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. toukokuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin ja terrorismin rahoitukseen

141

LIITE
VASTAAVUUSTAULUKKO

164

P6_TA(2005)0199
Naisten ja miesten tasa-arvoa koskevat toimintaohjelmat *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvää yhteisön strategiaa koskevan toimintaohjelman perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/51/EY ja yhteisön toimintaohjelman perustamisesta miesten ja naisten tasa-arvon alalla toimivien eurooppalaisten järjestöjen toiminnan edistämiseksi tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 848/2004/EY muuttamisesta (KOM(2004)0551 — C6-0107/2004 — 2004/0194(COD))

167

P6_TA(2005)0200
Etusuojajärjestelmien käyttö moottoriajoneuvoissa *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi etusuojajärjestelmien käytöstä moottoriajoneuvoissa ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (KOM(2003)0586 — C5-0473/2003 — 2003/0226(COD))

168

P6_TC1-COD(2003)0226
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. toukokuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi etusuojajärjestelmien käytöstä moottoriajoneuvoissa ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta

168

LIITTEET
LIITELUETTELO

172

LIITE I
TEKNISET MÄÄRÄYKSET

172

LIITE II
TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ KOSKEVAT HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

177

LIITTEEN II lisäys 1

179

LIITTEEN II lisäys 2

180

LIITTEEN II lisäys 3

181

LIITTEEN II lisäys 4

183

LIITTEEN II lisäys 5

185

LIITE III
MUUTOKSET DIREKTIIVIIN 70/156/ETY

185

P6_TA(2005)0201
Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämät *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä (KOM(2003)0424 — C5-0329/2003 — 2003/0165(COD))

186

P6_TC1-COD(2003)0165
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. toukokuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä

187

LIITE
RAVITSEMUSVÄITTÄMÄT JA NIIHIN SOVELLETTAVAT MÄÄRÄYKSET

201

P6_TA(2005)0202
Vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisääminen elintarvikkeisiin *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin (KOM(2003)0671 — C5-0538/2003 — 2003/0262(COD))

205

P6_TC1-COD(2003)0262
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. toukokuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin

206

LIITE I
VITAMIINIT JA KIVENNÄISAINEET, JOITA ELINTARVIKKEISIIN VOIDAAN LISÄTÄ

218

LIITE II

219

LIITE III
AINEET, JOIDEN KÄYTTÖ ELINTARVIKKEISSA ON KIELLETTYÄ TAI EHDOLLISTA

221

P6_TA(2005)0203
Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivat *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoista (KOM(2005)0141 — C6-0111/2005 — 2005/0057(CNS))

222

P6_TA(2005)0204
Kevyet aseet (UN prepcom)
Euroopan parlamentin päätöslauselma pien- ja kevytaseista

230

P6_TA(2005)0205
Euroopan ulkosuhdehallinto
Euroopan parlamentin päätöslauselma unionin ulkoisten toimien yksikön institutionaalisista ulottuvuuksista

232

P6_TA(2005)0206
Rajatylittäviä yhteentoimivia palveluja suorittavien, liikkuvassa työssä olevien työntekijöiden työolot
Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi Euroopan rautatieyhteisön (CER) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) välisestä rajatylittäviä yhteentoimivia palveluja suorittavien, liikkuvassa työssä olevien työntekijöiden työoloja koskevista tietyistä seikoista tehdystä sopimuksesta (KOM(2005)0032)

233

P6_TA(2005)0207
EU:n ja Venäjän suhteet
Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Venäjän suhteista (2004/2170(INI))

235

P6_TA(2005)0208
Perusoikeuksien edistäminen ja suojelu
Euroopan parlamentin päätöslauselma perusoikeuksien edistämisestä ja suojelusta: kansallisten ja yhteisön toimielinten rooli, perusoikeusvirasto mukaan lukien (2005/2007(INI))

242

P6_TA(2005)0209
Yleisen talouspolitiikan suuret suuntaviivat
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission suosituksesta kasvua ja työllisyyttä koskeviin yhdennettyihin suuntaviivoihin (2005—2008) sisältyvistä jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikkojen laajoista suuntaviivoista (KOM(2005)0141 — 2005/2017(INI))

248

P6_TA(2005)0210
Sosiaalipoliittinen ohjelma jaksolle 2006—2010
Euroopan parlamentin päätöslauselma ajanjakson 2006—2010 sosiaalipoliittisesta ohjelmasta (2004/2191(INI))

256


FI

 

Top