Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:060:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 60, 11. maaliskuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 60

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
11. maaliskuu 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Tuomioistuin

 

TUOMIOISTUIN

2006/C 060/1

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 12 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-183/03: Saksan liittotasavalta vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (EMOTR — Päätös 2003/102/EY — Yhteisön rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Peltokasviala)

1

2006/C 060/2

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 10 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-230/03 (Bundesverwaltungsgerichtin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Mehmet Sedef vastaan Freie und Hansestadt Hamburg (ETY:n ja Turkin välinen assosiaatiosopimus — Työntekijöiden vapaa liikkuvuus — Assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/80 6 artikla — Oikeus oleskeluluvan voimassaolon jatkamiseen — Edellytykset — Jäsenvaltion merenkulkualalla 15 vuotta työskennellyt Turkin kansalainen — Sellaisen työllistymisen merkitys, joka kestää keskeytyksettä yli yhden vuoden mutta ei kolmea vuotta — Työskentelykaudet, jotka ammatin ominaispiirteiden vuoksi ovat keskeytyneet 17 kertaa)

1

2006/C 060/3

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 19 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-240/03 P, Comunità montana della Valnerina vastaan Euroopan yhteisöjen komissio ja Italian tasavalta (Muutoksenhaku — EMOTR — Taloudellisen tuen peruuttaminen — Asetuksen (ETY) N:o 4253/88 24 artikla — Suhteellisuusperiaate — Perustelut — Puolustautumisoikeudet — Vastavalitus — Kahden vastuuosapuolen nimeäminen hankkeen toteuttamista varten — Ainoastaan toiselle heistä osoitettu tuen täysimääräistä palauttamista koskeva vaatimus — Komission harkintavalta — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsittelemän asian objektiiviset rajat)

2

2006/C 060/4

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 19 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-330/03 (Tribunal Supremon esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos vastaan Administración del Estado (Työntekijöiden vapaa liikkuvuus — Tutkintotodistusten tunnustaminen — Direktiivi 89/48/ETY — Insinöörin ammatti — Ammatillisen pätevyyden osittainen ja rajattu tunnustaminen — EY 39 ja EY 43 artikla)

2

2006/C 060/5

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 12 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-494/03 (Hoge Raad der Nederlandenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Senior Engineering Investments BV vastaan Staatssecretaris van Financiën (Direktiivi 69/335 — Pääoman hankintaa koskevat välilliset verot — Kansallinen järjestelmä, jossa pääomayhtiötä (tytäryhtiö) verotetaan tämän emoyhtiön (konsernin emoyhtiö) ensin mainitun yhtiön tytäryhtiöön (tytäryhtiön tytäryhtiö) tekemästä pääomansijoituksesta — Pääomansijoitusvero — Yhtiöpääoman korotus — Ylikurssirahastoon tehty suoritus — Yhtiövarallisuuden lisäys — Yhtiöosuuksien arvon lisääntyminen — Yhtiömiehen suoritus — Yhtiömiehen yhtiömiehen maksama suoritus — Tytäryhtiölle maksettu suoritus — ”Todellinen saaja” — Pääomansijoitusveron kantaminen (yhteisössä) vain kertaalleen — EY:n perustamissopimuksen 52 artikla (josta on muutettuna tullut EY 43 artikla) — Sijoittautumisvapaus — Kansallinen käytäntö, jossa pääomayhtiö (tytäryhtiö) vapautetaan verosta ainoastaan, mikäli myös tämän tytäryhtiö (tytäryhtiön tytäryhtiö) on sijoittautunut kyseiseen jäsenvaltioon)

3

2006/C 060/6

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 17 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-1/04 (Bundesgerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): asiassa Susanne Staubitz-Schreiber (Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Maksukyvyttömyysmenettelyt — Asetus (EY) N:o 1346/2000 — Ajallinen soveltamisala — Toimivaltainen tuomioistuin)

3

2006/C 060/7

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 12 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-132/04: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu — Direktiivi 89/391/ETY — Soveltamisala — Julkishallinnon muu kuin siviiliin kuuluva henkilöstö — Ase- ja poliisivoimien kuuluminen direktiivin soveltamisalaan)

4

2006/C 060/8

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kuudes jaosto) 12 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-139/04: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ilmanlaatu — Raja-arvojen vahvistaminen)

4

2006/C 060/9

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 12 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Pystyasennossa pysyvät kolmiulotteiset pussit hedelmämehupohjaisille juomille ja hedelmämehuille — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyky)

5

2006/C 060/10

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 19 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-244/04: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 49 artikla — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Yritys, jonka palveluksessa on kolmansien maiden kansalaisia — Yritys, joka suorittaa palveluja toisessa jäsenvaltiossa — Työlupajärjestelmä)

5

2006/C 060/11

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 12 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-246/04 (Verwaltungsgerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Turn- und Sportunion Waldburg vastaan Finanzlandesdirektion für Oberösterreich (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — 13 artiklan B kohdan b alakohta ja C kohdan a alakohta — Kiinteän omaisuuden vuokrauksen vapauttaminen verosta — Verovelvolliselle myönnetty oikeus verotuksen valitsemiseen — Voittoa tavoittelemattomat urheiluseurat — Edellytykset)

6

2006/C 060/12

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 19 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-265/04 (Kammarrätten i Sundsvallin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Margaretha Bouanich vastaan Skatteverket (Välitön verotus — Pääomien vapaa liikkuvuus — Osinkojen verotus — Osakkeiden lunastus — Oikeus vähentää osakkeiden hankintameno — Maassa asuvien ja ulkomailla asuvien erilainen kohtelu — Kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva sopimus)

6

2006/C 060/13

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 12 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-311/04 (Gerechtshof te Amsterdamin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV vastaan Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Rotterdam (Yhteinen tullitariffi — Tariffinimikkeet — Riisierien luokittelu — Yhdistetyn nimikkeistön 10 ryhmän lisähuomautuksessa 1 oleva f kohta — Pätevyys — Tuontitullien kantaminen jälkitullauksin — Yhteisön tullikoodeksin 220 artiklan 2 kohdan b alakohta — Tulkinta — Tullivelan maksamisesta vastuussa olevan henkilön vilpitön mieli)

7

2006/C 060/14

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 10 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-344/04 (High Court of Justicen (England & Wales) esittämä ennakkoratkaisupyyntö): The Queen vastaan Department for Transport (Lentoliikenne — Asetus (EY) N:o 261/2004 — Asetuksen 5, 6 ja 7 artikla — Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus ja apu — Pätevyys — EY 234 artiklan tulkinta)

7

2006/C 060/15

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 12 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-361/04 P, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso ja Bernard Ruiz-Picasso vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sekaannusvaara — Sanamerkki PICARO — Yhteisön sanamerkin PICASSO haltijan esittämä väite)

8

2006/C 060/16

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 12 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-504/04 (Verwaltungsgericht Schwerinin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Agrarproduktion Staebelow GmbH vastaan Landrat des Landkreises Bad Doberan (Eläinten terveys — Tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisy, valvonta ja hävittäminen — Syntymäkohorttien teurastaminen — Suhteellisuusperiaate)

8

2006/C 060/17

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (viides jaosto) 12 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-37/05: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 85/337/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY — Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi — Ilman arviointia myönnetyt luvat)

9

2006/C 060/18

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (viides jaosto) 12 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-69/05: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Luxemburgin suurherttuakunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Asetus (EY) N:o 659/1999 — Maatalousalan valtiontuet — Vuosia 2000 ja 2001 koskevien vuosittaisten kertomusten esittäminen — Valtiontuen arvioimista koskevat suuntaviivat)

9

2006/C 060/19

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kuudes jaosto) 12 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-85/05: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2000/60/EY — Yhteisön vesipolitiikka — Täytäntöönpanon laiminlyönti sille säädetyssä määräajassa)

10

2006/C 060/20

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kuudes jaosto) 19 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-90/05: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Luxemburgin suurherttuakunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 79/1072/ETY — ALV — Palauttaminen — Maan alueelle sijoittautumattomat verovelvolliset)

10

2006/C 060/21

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (viides jaosto) 12 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-107/05: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Suomen tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2003/87/EY — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

10

2006/C 060/22

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kuudes jaosto) 12 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-118/05: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Portugalin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2000/60/EY — Yhteisön vesipolitiikka — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

11

2006/C 060/23

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (viides jaosto) 12 päivänä tammikuuta 2006, asiassa C-179/05: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Asetus (ETY) N:o 2847/93/ETY — Kalastusalan valvontajärjestelmä — Saaliita ja pyyntiponnistuksia koskevat tiedot)

11

2006/C 060/24

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys, (kuudes jaosto) 17 päivänä marraskuuta 2005, asiassa C-121/04 P, Minoikes Grammes ANE (Minoan Lines SA) vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohta (josta on tullut EY 81 artiklan 1 kohta) — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteisjärjestelyt — Yritysten väliset sopimukset — Näyttö siitä, että yritys on osallistunut yritysten kokouksiin, joiden aiheena on kilpailun rajoittaminen)

12

2006/C 060/25

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys, (viides jaosto) 23 päivänä syyskuuta 2005, asiassa C-357/04 P, Antonio Andolfi vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — JOP-ohjelma — Italialais-romanialaisen yhteisyrityksen perustamista koskeva hanke — Alun perin myönnetyn taloudellisen tuen poistaminen — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

12

2006/C 060/26

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys, (toinen jaosto) 1 päivänä joulukuuta 2005, asiassa C-447/04 (Landesgericht Innsbruckin esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Autohaus Ostermann GmbH vastaan VAV Versicherungs AG (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan toinen alakohta — Liikennevakuutus — Direktiivi 2000/26/EY — Vakuutusyhtiöille korvaushakemusten käsittelyä varten asetettu määräaika)

12

2006/C 060/27

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys, (neljäs jaosto) 1 päivänä joulukuuta 2005, asiassa C-512/04 P, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)ja Krafft SA (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sekaannusvaara — Sanamerkki-tyyppistä yhteisön tavaramerkkiä VITAKRAFT koskeva hakemus — Väite, jonka on tehnyt sellaisten kansallisten tavaramerkkien haltija, joihin sisältyy sanaosa ”krafft” — Samankaltaisuus tavaramerkkien välillä — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

13

2006/C 060/28

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys, (kolmas jaosto) 24 päivänä marraskuuta 2005, asiassa C-5/05 SA: Maria Fernanda Gil do Nascimento ym. vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Hakemus Euroopan yhteisöjen komissioon kohdistuvan takavarikon/turvaamistoimen sallimiseksi)

13

2006/C 060/29

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys, (kuudes jaosto) 1 päivänä joulukuuta 2005, asiassa C-116/05 (tribunal de commerce de Nancyn esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Établissements Dhumeaux et Cie SA ja Société d'études et de commerce (SEC) vastaan ALBV SA, ALBV SA vastaan Tragex Gel SA, Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), aiemmalta nimeltään Institut d'expertise vétérinaire (IEV), ja ALBV SA vastaan CIGMA International SA sekä ALBV SA vastaan Tragex Gel SA, jota edustaa Jean Max Gustin (Ennakkoratkaisukysymys — Tutkimatta jättäminen)

14

2006/C 060/30

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys, (viides jaosto) 2 päivänä joulukuuta 2005, asiassa C-117/05 (Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreichin esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Manfred Seidl vastaan Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen luetelmakohta — Henkilöiden vapaa liikkuvuus — EY 43 artikla — Autokoulun perustaminen)

14

2006/C 060/31

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys, (neljäs jaosto) 13 päivänä joulukuuta 2005, asiassa C-177/05 (Juzgado de lo Social Único de Algecirasin esittämä ennakkoratkaisupyyntö), María Cristina Guerrero Pecino vastaan Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Ennakkoratkaisupyyntö — Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — Sosiaalipolitiikka — Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa — Direktiivi 80/987/ETY (muutettu direktiivillä 2002/74/EY) — Sovittu korvaus sovinnon yhteydessä — Luottolaitoksen takaama maksu — Tuomioistuimen määräystä edellyttävä maksu)

15

2006/C 060/32

Asia C-412/05 P: Alcon, Inc:n 23.11.2005 tekemä valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-130/03, Alcon, Inc. vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 22.9.2005 antamasta tuomiosta

15

2006/C 060/33

Asia C-430/05: Symvoulio tis Epikrateiasin 31.8.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa 1) Dionik Anonymi Etaireia Emporias H/Y, Logismikou & Paroxis Ypiresion Michanografisis (Dionik A.E.) ja 2) Ioannis Michail Pikoulas vastaan Epitropi Kefalaiagoras

16

2006/C 060/34

Asia C-438/05: Court of Appealin (Civil Division) (England and Wales) 23.11.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa 1. The International Transport Workers' Federation ja 2. Suomen Merimies-Unioni vastaan 1. Viking Line ABP ja 2. OÜ Viking Line EESTI

16

2006/C 060/35

Asia C-442/05: Bundesfinanzhofin 3.11.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Finanzamt Oschatz vastaan Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien, Bundesministerium der Finanzenin osallistuessa käsittelyyn

18

2006/C 060/36

Asia C-444/05: Dioikitiko Protodikeio Athinonin 30.12.2004 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Aikaterini Stamatelaki vastaan N.P.D.D. Organismos Asfaliseos Eleftheron Epaggelmation (O.A.E.E.)

18

2006/C 060/37

Asia C-445/05: Bundesfinanzhofin 20.10.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Werner Haderer vastaan Finanzamt Wilmersdorf

19

2006/C 060/38

Asia C-451/05: Cour de cassationin (Ranska) 13.12.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Européenne et Luxembourgeoise d'investissements SA (Elisa) vastaan Directeur général des Impôts

19

2006/C 060/39

Asia C-453/05: Finanzgericht des Landes Brandenburgin 23.11.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Volker Ludwig vastaan Finanzamt Luckenwalde

20

2006/C 060/40

Asia C-454/05 P: Itävallan tasavallan 22.12.2005 tekemä valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) yhdistetyissä asioissa T-366/03 ja T-235/04 5.10.2005 antamasta tuomiosta

20

2006/C 060/41

Asia C-455/05: Finanzgericht Hamburgin 1.12.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH vastaan Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel

21

2006/C 060/42

Asia C-457/05: Landgericht Wiesbadenin 23.11.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Schutzverband der Spirituosen-Industrie e.V.vastaan Diageo Deutschland GmbH

21

2006/C 060/43

Asia C-458/05: Oberster Gerichtshofin 16.11.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Mohamed Jouini, Okay Gönen, Hasan Bajric, Gerald Huber, Manfred Ortner, Sükran Karacatepe, Franz Mühlberger, Nakil Bakii, Hannes Kranzler, Jürgen Mörth, Anton Schneeberger, Dietmar Susteric, Sascha Wörnhör, Aynur Savci, Elena Peter, Egon Schmöger, Mehmet Yaman, Dejan Preradovic, Andreas Mitter, Wolfgang Sorger, Franz Schachenhofer, Herbert Weiss, Harald Kaineder, Ognen Stajkovski ja Jovica Vidovic vastaan PPS Princess Personal Service GmbH

22

2006/C 060/44

Asia C-460/05: Puolan tasavallan 23.12.2005 Euroopan parlamenttia ja Euroopan unionin neuvostoa vastaan nostama kanne

22

2006/C 060/45

Asia C-462/05: Euroopan yhteisöjen komission 22.12.2005 Portugalin tasavaltaa vastaan nostama kanne

23

2006/C 060/46

Asia C-465/05: Euroopan yhteisöjen komission 23.12.2005 Italian tasavaltaa vastaan nostama kanne

24

2006/C 060/47

Asia C-2/06: Finanzgericht Hamburgin 21.11.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Willy Kempter KG vastaan Hauptzollamt Hamburg-Jonas

25

2006/C 060/48

Asia C-6/06 P: Cofradía de pescadores ”San Pedro” de Bermeon ynnä muiden 9.1.2006 tekemä valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-415/03, Cofradía de pescadores ”San Pedro” de Bermeo ynnä muut vastaan Euroopan unionin neuvosto, jota tukevat Euroopan yhteisöjen komissio ja Ranskan tasavalta, 19.10.2005 antamasta tuomiosta

25

2006/C 060/49

Asia C-7/06 P: Beatriz Salvador Garcían 9.1.2006 tekemä valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-205/02, Beatriz Salvador García vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, 25.10.2005 antamasta tuomiosta

26

2006/C 060/50

Asia C-8/06 P: Anna Herrero Romeun 9.1.2006 tekemä valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-298/02, Anna Herrero Romeu vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, 25.10.2005 antamasta tuomiosta

27

2006/C 060/51

Asia C-9/06 P: Tomás Salazar Brierin 9.1.2006 tekemä valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-83/03, Tomás Salazar Brier vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, 25.10.2005 antamasta tuomiosta

27

2006/C 060/52

Asia C-10/06 P: Rafael De Bustamante Tellon 9.1.2006 tekemä valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-368/03, Rafael De Bustamante Tello vastaan Euroopan unionin neuvosto, 25.10.2005 antamasta tuomiosta

28

2006/C 060/53

Asia C-18/06: Euroopan yhteisöjen komission 17.1.2006 Ranskan tasavaltaa vastaan nostama kanne

28

2006/C 060/54

Asia C-19/06: Euroopan yhteisöjen komission 17.1.2006 Ranskan tasavaltaa vastaan nostama kanne

28

2006/C 060/55

Asia C-20/06: Euroopan yhteisöjen komission 17.1.2006 Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan nostama kanne

29

2006/C 060/56

Asia C-21/06: Euroopan yhteisöjen komission 17.1.2006 Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan nostama kanne

29

2006/C 060/57

Asia C-22/06: Euroopan yhteisöjen komission 17.1.2006 Luxemburgin herttuakuntaa vastaan nostama kanne

30

2006/C 060/58

Asia C-39/06: Euroopan yhteisöjen komission 24.1.2006 Saksan liittotasavaltaa vastaan nostama kanne

30

2006/C 060/59

Asia C-41/06: Euroopan yhteisöjen komission 27.1.2006 Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan nostama kanne

30

2006/C 060/60

Asia C-47/06: Euroopan yhteisöjen komission 30.1.2006 Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan nostama kanne

31

2006/C 060/61

Asia C-48/06: Euroopan yhteisöjen komission 30.1.2006 Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan nostama kanne

31

2006/C 060/62

Asia C-49/06: Euroopan yhteisöjen komission 30.1.2006 Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan nostama kanne

32

2006/C 060/63

Asian C-8/04 poistaminen rekisteristä

32

2006/C 060/64

Asian C-461/04 poistaminen rekisteristä

32

2006/C 060/65

Asian C-468/04 poistaminen rekisteristä

32

2006/C 060/66

Asian C-469/04 poistaminen rekisteristä

32

2006/C 060/67

Asian C-58/05 poistaminen rekisteristä

33

2006/C 060/68

Asian C-63/05 poistaminen rekisteristä

33

2006/C 060/69

Asian C-121/05 P poistaminen rekisteristä

33

2006/C 060/70

Asian C-136/05 poistaminen rekisteristä

33

2006/C 060/71

Asian C-159/05 poistaminen rekisteristä

33

2006/C 060/72

Asian C-163/05 poistaminen rekisteristä

33

 

ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN

2006/C 060/73

Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on, soveltaen neuvoston 2 päivänä marraskuuta 2004 tekemän Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustamista koskevan päätöksen N:o 2004/752/EY, Euratom 3 artiklan 3 kohtaa, siirtänyt 15.12.2005 antamillaan määräyksillä virkamiestuomioistuimeen alla olevan luettelon vasemmassa sarakkeessa mainitut asiat

34

2006/C 060/74

Asia T-262/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.12.2005 — BIC v. SMHV (Yhteisön tavaramerkki — Sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muotoinen kolmiulotteinen tavaramerkki — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta)

38

2006/C 060/75

Asia T-263/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.12.2005 — BIC v. SMHV (Yhteisön tavaramerkki — Elektronisen savukkeensytyttimen muotoinen kolmiulotteinen tavaramerkki — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta)

38

2006/C 060/76

Asia T-397/02: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 13.12.2005 — Arla Foods ym. v. komissio (Asetus N:o 1829/2002/EY — Alkuperänimityksen ”feta” rekisteröinti — Kumoamiskanne — Asiavaltuus — Tutkimatta jättäminen)

39

2006/C 060/77

Asia T-416/05: Kanne 25.11.2005 — Olympiakes Aerogrammes A.E v. komissio

39

2006/C 060/78

Asia T-434/05: Kanne 6.12.2005 — Gateway v. SMHV

40

2006/C 060/79

Asia T-435/05: Kanne 5.12.2005 — Danjaq v. SMHV

41

2006/C 060/80

Asia T-441/05: Kanne 16.12.2005 — IVG Immobilien v. SMHV

41

2006/C 060/81

Asia T-446/05: Kanne 22.12.2005 — Amann & Söhne ja Cousin Filterie v. Euroopan yhteisöjen komissio

42

2006/C 060/82

Asia T-449/05: Kanne 22.12.2005 — Dikigorikos Sullogos Ioanninon v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

42

2006/C 060/83

Asia T-452/05: Kanne 27.12.2005 — Belgian Sewing Thread v. Euroopan yhteisöjen komissio

43

2006/C 060/84

Asia T-454/05: Kanne 20.12.2005 — Sumimoto Chemical Agro Europe ja Philagro France v. komissio

44

2006/C 060/85

Asia T-456/05: Kanne 30.12.2005 — Gütermann v. komissio

45

2006/C 060/86

Asia T-457/05: Kanne 30.12.2005 — Zwicky v. komissio

46

2006/C 060/87

Asia T-458/05: Kanne 30.12.2005 — Tegometall International v. SMHV

46

2006/C 060/88

Asia T-459/05: Kanne 30.12.2005 — MPDV Mikorlab v. SMHV

47

2006/C 060/89

Asia T-10/06: Kanne 11.1.2006 — Portela & Ca SA v. SMHV

47

2006/C 060/90

Asia T-11/06: Kanne 19.1.2006 — Romana Tabacchi v. komissio

48

2006/C 060/91

Asia T-12/06: Kanne 19.6.2006 — Deltafina v. komissio

49

2006/C 060/92

Asia T-19/06: Kanne 20.1.2006 — Mindo Srl v. Euroopan yhteisöjen komissio

49

2006/C 060/93

Asia T-25/06: Kanne 24.1.2006 — Alliance One International v. komissio

50

2006/C 060/94

Asia T-34/06: Kanne 24.1.2006 — Universal v. komissio

51

2006/C 060/95

Asia T-389/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 16.1.2006 — Saksa v. komissio

51

 

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIN

2006/C 060/96

Asia F-118/05: Kanne 12.12.2005 — Klopfer v. komissio

52

2006/C 060/97

Asia F-121/05: Kanne 16.12.2005 — De Meerleer v. komissio

52

2006/C 060/98

Asia F-122/05: Kanne 21.12.2005 — Economidis v. komissio

53

2006/C 060/99

Asia F-123/05: Kanne 13.12.2005 — Bracke v. komissio

53

2006/C 060/100

Asia F-125/05: Kanne 19.12.2005 — Vassilios Tsarnavas v. Euroopan yhteisöjen komissio

54

2006/C 060/101

Asia F-126/05: Kanne 22.12.2005 — Borbély v. komissio

54

2006/C 060/102

Asia F-127/05: Kanne 21.12.2005 — Nanbru v. Euroopan parlamentti

55

2006/C 060/103

Asia F-128/05: Kanne 20.12.2005 — Adolf ym. v. komissio

56

2006/C 060/104

Asia F-129/05: Kanne 23.12.2005 — Merglova v. Komissio

56

2006/C 060/105

Asia F-130/05: Kanne 31.12.2005 — Carlos Alberto Soares v. Euroopan yhteisöjen komissio

57


 

III   Tiedotteita

2006/C 060/106

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehti EUVL C 48, 25.2.2006

58


FI

 

Top