Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:024:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 24, 31. tammikuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 24

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
31. tammikuu 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Valmistavat säädökset

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

28.—29. syyskuuta 2005 pidetty 420. täysistunto

2006/C 024/1

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Matkailun rooli taantuvien alueiden taloudellisessa ja sosiaalisessa elvyttämisessä”

1

2006/C 024/2

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2004/18/EY oikaisemisesta”KOM(2005) 214 lopullinen — 2005/0100 COD

11

2006/C 024/3

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä”KOM(2005) 47 lopullinen — 2005/0007 COD

12

2006/C 024/4

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille ja jäsenvaltioiden suorittamasta turvallisuustietojen toimittamisesta”KOM(2005) 48 lopullinen — 2005/0008 COD

15

2006/C 024/5

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus — Neuvoston direktiivi yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi” ja ”Ehdotus — Neuvoston päätös tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta”KOM(2005) 171 lopullinen — 2005/0062 CNS + 2005/0063 CNS

16

2006/C 024/6

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Neuvoston asetus raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta”KOM(2005) 235 lopullinen — 2005/0105 CNS

18

2006/C 024/7

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 3317/94 muuttamisesta kalastuslisenssihakemusten kolmansille maille toimittamisen osalta”(KOM(2005) 238 lopullinen — 2005/0110 CNS

19

2006/C 024/8

Euroopan talous ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja sovellettavasta lainsäädännöstä ja tuomioistuimen toimivallasta avioeroasioissa”KOM(2005) 82 lopullinen

20

2006/C 024/9

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta”KOM(2004) 830 lopullinen — 2004/0284 COD

25

2006/C 024/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta”KOM(2005) 81 lopullinen — 2005/0017 COD

29

2006/C 024/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Pohjoinen ulottuvuus ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma”

34

2006/C 024/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Lainsäädännön parantaminen”

39

2006/C 024/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n lainsäädännön soveltamisen ja noudattamisen valvonnan parantaminen”

52

2006/C 024/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Liikalihavuus Euroopassa — järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan eri osapuolten rooli ja vastuu”

63

2006/C 024/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Sosiaalipolitiikka yleiseurooppalaisessa sisävesiliikennejärjestelmässä”

73

2006/C 024/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission yhteinen julistus Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikka ’Eurooppalainen konsensus’”KOM(2005) 311 lopullinen

79

2006/C 024/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työntekijöiden osallistuminen — avaintekijät teollisuuden muutosten ennakoinnissa ja hallinnassa”

90

2006/C 024/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Naisten köyhyys Euroopassa”

95


FI

 

Top