EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:323:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 323, 20. joulukuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 323

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

48. vuosikerta
20. joulukuuta 2005


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Komissio

2005/C 323/1

Euron kurssi

1

2005/C 323/2

Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

2

2005/C 323/3

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001, muutettu 25 päivänä helmikuuta 2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 363/2004, nojalla myönnetystä valtiontuesta ( 1 )

5

2005/C 323/4

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001, muutettu 25 päivänä helmikuuta 2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 364/2004, nojalla myönnetystä valtiontuesta ( 1 )

8

2005/C 323/5

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

13

2005/C 323/6

Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

16

2005/C 323/7

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia N:o COMP/M.4014 — GLB/Luminar/JV) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

20

2005/C 323/8

Ilmoitus Intiasta peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

21

2005/C 323/9

Valtiontuki — Slovakia — Valtiontuki N:o C 42/2005 (ex NN 66/2005, ex N 195/2005) — Rakenneuudistustuki Konas Ltd:lle — Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti ( 1 )

25

 

Euroopan keskuspankki

2005/C 323/10

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 9 päivänä joulukuuta 2005, — Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY muuttamisesta eräiden määräaikojen osalta (CON/2005/53)

31


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top